//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Latif Kasım Uysal

Kampüs İçi Kullanım Amaçlı Bir Elektrikli Araç Tasarımı Ve Simülasyonu

Desıgn And Sımulatıon Of An Electrıcal Vehıcle For On Campus Use

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. H. Serdar YÜCESU

2018

Elektrikli araç, tasarım, modelleme, simülasyon

 

Elektrikli taşıtların taşımacılıkta kullanılması geçtiğimiz yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Marş motorlarının icadı ve içten yanmalı motorların gelişmesi ile uzun bir süre geri planda kalan elektrikli araçlar, çevre kirliliği, fosil yakıtların tükenmesi, batarya teknolojisindeki ve maliyetindeki gelişmeler gibi nedenlerle tekrar ilgi çekmeye başlamışlardır. Otomotiv imalatçıları çok sayıda tam elektrikli ve hibrit elektrikli aracı satışa sunmuştur. Batarya teknolojileri, enerji yönetim sistemleri, araç kontrol sistemleri, güç elektroniği gibi konulardaki çalışmalarla, elektrikli araçların daha çekici hale getirilmesi için çaba sarf edilmektedir. Bu çalışmada, enerji tüketim karakteristiğinin görülmesi amacıyla şasi ve tahrik elemanlarından oluşan basit bir elektrikli araç yapılmıştır. Bu temel yapıda enerji kaynağı olarak 60 V 65 Ah kurşun-asit batarya kullanılmıştır. Araç iki adet 60 V 3 kW fırçasız tekerlek içi motorla arkadan tahrik edilmiştir. Tahrik sistemi tamamlanan araçla Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde sürüş testleri yapılmıştır. Eş zamanlı olarak, enerji tüketiminin simülasyon yoluyla tahmin edilmesi için doğrusal taşıt dinamiği modellemesi yapılmıştır. Simülasyonlar MATLAB/Simulink ortamında gerçekleştirilmiştir. Batarya karakteristiğinin görülmesi amacıyla sabit akım deşarj devresi tasarlanmış, batarya deşarj deneyi yapılmıştır. Aracın enerji tüketiminin ölçülmesi amacıyla, batarya gerilimini, her bir sürücünün çektiği akımı ölçen kart tasarlanmıştır. Araç şasi dinamometresi üzerinde test edilerek akım ve gerilim ölçümleri yapılmıştır. Aracın geliştirilmesi için önerilerde b

 

The use of electric vehicles in transportation dates back to the beginning of the last century. Electric vehicles, which have been left behind for a long time due to the invention of starter motors and the development of internal combustion engines, have started to attract attention again for reasons such as environmental pollution, depletion of fossil fuels, developments in battery technology and cost. Automotive manufacturers have sold a large number of fully electric and hybrid electric vehicles. It is aimed to make electric vehicles more attractive with studies on battery technologies, energy management systems, vehicle control systems and power electronics. In this study, a simple electrical vehicle consisting of chassis and powertrain was built in order to observe the energy consumption characteristics of an electrical vehicle. For this basic structure 60 V 65 Ah lead-acid battery was utilized as energy storage. Vehicle is driven by two 60 V 3 kW brushless in-wheel motors from rear end. When propulsion system was completed, drive tests were carried out in Gazi University Central Campus. Simultaneously, longitudinal dynamics of the vehicle are modeled to estimate energy consumption by simulation. Simulations were performed in MATLAB / Simulink environment. A constant current discharge circuit is designed and the battery discharge test is performed in order to observe the battery characteristic. In order to measure the energy consumption of the vehicle, a card measuring the battery voltage and the current drawn by each driver is designed. The vehicle was tested on chassis dynamometer, battery voltage and current are measured. Suggestions were made for the development of the vehicle.