//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Halis Alper Yavaş

Bir Beyaz Eşya Fabrikasında Milk Run Uygulaması Ve Karar Destek Sistemi Tasarımı

Mılk Run System Implementatıon And Decısıon Support System At One Of The Whıte Good Company

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hadi Gökçen

2018

Milk Run, Karar destek sistemi, Lojistik yönetimi, Tam zaman üretim sistemi, Tedarik zinciri yönetimi

 

Lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, özellikle seri üretim yapan fabrikalarda karlılığı artırmak için oldukça önemlidir. Bu sebeple firmalar hem iç lojistik hem de dış lojistik süreçlerini doğru şekilde yönetmesi gerekmektedir. Bu çalışmada bir beyaz eşya fabrikası ile tedarikçileri arasındaki malzeme sevkiyat süreçleri analiz edilmiş olup, milk run uygulaması ve karar destek sistemi tasarımı yapılmıştır. Mevcut durumda tedarikçilerinden doğrudan dağıtım yöntemi ile günlük bazda malzeme alımı yapmakta olan fabrika, çalışma sonucunda oluşturulan araç rotaları ile tedarikçilerden vardiyalık bazda malzeme alımı yapacaktır. Bu çalışmanın temel amacı firmanın malzeme stok seviyesini ve lojistik maliyetlerini azaltmaktır. Uygulama öncesinde tedarik zinciri yönetimi, lojistik yönetimi, tam zamanlı üretim sistemi felsefesi ve literatürdeki milk run çalışmaları detaylı olarak incelenmiştir. Problem için oluşturulan tam sayılı matematiksel model GAMS programı ile çözdürülmüştür. GAMS modeli ile entegre olarak tasarlanan milk run karar destek programı ile kullanıcılar rahatlıkla araç rotalarını oluşturabilir, milk run sevkiyatlarını yönetebilir, yönetici raporları oluşturabilirler. Böylece firmanın malzeme stok seviyesi ve lojistik maliyetlerinde önemli ölçüde azalma gerçekleşmiştir. Ek olarak yapılan milk run uygulaması ile depolama sistemleri, malzeme teslim alma süreçleri, rampa bölgesi yönetimi verimli hale gelmiştir.

 

Decreasing of logistic costs are quite important issues for mass production factories in order to increase profit. For this reason, companies should manage both inbound and outbound logistisc process in a correct maner. In this thesis study, material shipment process between one of the white good factory and suppliers have been analyzed, then milk run and decision support system design has been implemented. In current stiuation, by using direct shipment method suppliers send the materials which are daily production needs of factory. As a result of this study, goods will be supplied in line with production needs in each shift by using vehicle routes between suppliers and main factory. Main purposes of this study are decreasing material inventory level and logistic costs. Before implementation, supplier chain management, logistic management, just in time production system philosophy and milk run applications have been analyzed in detail. A designed mathematical model is applied to solve the problem by using Gams software. Users can easily create vehicle routes, manage milk run shipments and make managenment reports with Milk run decision support system program which is entegreted with Gams software. Thus, material stock level and logistic costs will be decreased dramatically. As well as, storage systems, taking over process and spotting area will be managed more efficiently.