//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Yunus Emre Kebeli

Boşluklu Çift Katmanlı Betonarme Ön Üretim Perde Duvarların Deprem Yüklemesi Etkisindeki Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi

Experımental Investıgatıon Of Behavıour Of Double-Layer Precast Rc Shear Walls Wıth Openıngs Under Hystretıc Load

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Özgür ANIL

2018

Ön üretimli perde duvar, Isı yalıtımı, Deprem performansı

 

Bu çalışmada yüksek ısıl direnç özelliğine sahip olarak geliştirilen ön üretimli yapı sistemini oluşturan birimlerin deprem performansının deneysel olarak laboratuvar ortamında incelenmesi amaçlanmıştır. Yalıtım amacı ile geliştirilen kaplama malzemesi ithal ve mevcut yerli izolasyon kaplama malzemelerine alternatif ve mevcut ürünlerde gözlemlenen olumsuzluklara yol açmayacak biçimde organik yapıda, çevreci, ekonomik ve uygulanabilir bir izolasyon kaplama malzemesi olarak geliştirilmiştir. Bu özel ısıl iletim özelliğine sahip yeni yapı sisteminin deprem performans testlerinin gerçekleştirilmesi ve incelenmesi gereklidir. Tasarlanan yenilikçi yüksek ısıl dirence sahip yalıtım malzemesinin depreme dayanıklı perde duvar yapı sistemine entegre edilecek olmasından dolayı yalıtım malzemesinden mekanik özellikler bakımından herhangi bir dayanımı arttırması beklentisi bulunmamaktadır. Ancak bu malzemenin entegre edildiği sistemin deprem performansına taşıyıcı olarak önemli bir katkıda bulunması beklenmese de bu yükleme etkisinde nasıl davranış göstereceği, ağır hasar alıp almayacağı, bütünlüğünü koruyup korumayacağı ve genel davranışının incelenmesi gereklidir. Bu çalışma kapsamında 1/1 gerçek boyutlarda iki adet bir döküm monolitik betonarme perde duvar ve aynı boyutlarda iki adet prefabrik ön dökümlü ısı katmanlı perde duvar olmak üzere toplamda dört adet deney elemanları üretilerek deprem yüklemesi etkisi altında test edilmiştir. Yapılan testler sonrasında deney elemanlarının genel yük-deplasman davranışları, dayanımları, rijitlikleri, deplasman süneklik oranları ve enerji tüketim kapasiteleri hesaplanarak yeni üretilen ısı yalıtım katmanlı ön üretimli betonarme perde panel sisteminin deprem performansı yorumlanmıştır.

 

This study aims to experimentally evaluate the earthquake performance of prefabricated structural systems with high heat resistance under laboratory conditions. The insulation material is manufactured as an alternative to domestic and exported insulation materials with an organic, environmental & economical structure to prevent some known drawbacks of available alternatives. Earthquake performance of new structural systems of this specific kind needs to be evaluated and tested. The new designed insulation material is going to be installed on an earthquake resistant shear wall system, and hence any contribution to the mechanical strength of the system or any increase of any kind is not expected from the new insulation material. However, although there is no expectation from the load bearing capacity, its general behavior and damage vulnerability under applied forces and the manner in which it behaves should be investigated. For this purpose two monolithic bare shear walls with actual dimensions (i.e., 1:1 scale) and two geometrically identical shear walls with installed insulation system are manufactured that leads to four experimental elements in total in which are manufactured and tested under earthquake loading. From the test results, the load displacement relationships, strength, stiffness, displacement ductility and energy dissipation ratios of systems are comparatively plotted and interpreted.