Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Erşan Yürek

Müzik Eğitiminde Uşşak-Hüzzam-Saba Makamlarının Meşk Yöntemiyle Yaylı Çalgılarda Kullanılmasına Yönelik Bir Yöntem Önerisi

A Method For Recommendation Of The Use Of Tunes Uşşak-Hüzzam- Saba İn The Music Education

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Barış KARAELMA

2018

Tanini, Dizi, Makam, Seyir

 

Bu araştırmada geleneksel yapısı ve uygulanabilirliğinin bilimsel olarak ortaya konması amacıyla, Türk müziğinin doğası ve yaylı çalgıların yapısı dikkate alınarak makamlar incelenmiş ve araştırmaya en uygun olarak makamların, Uşşak, Hüzzam ve Saba olduğu belirlenmiştir. Söz konusu makamların belirlenmesi sonrasında, evren ve örneklem kurgusu yapılmış ve danışman eşliğinde anket soruları şekillendirilmiştir. Ayrıca eş zamanlı olarak, deney grubuna meşk eğitimi, kontrol grubuna ise geleneksel yöntemlerle icra eğitimi verilip görüntü kaydı alınarak uzmanlar eşliğinde analizler yapılmıştır. Bununla beraber yapılan öğrenci görüşü anketi uzman görüşleriyle harmanlanmış sonuçta “meşk yöntemi” nin üstünlüğü her anlamda ortaya konulmuştur.

 

In this research, the authorities were examined considering the nature of the Turkish music and the structure of the stringed instruments, and it was determined that tunes were Uşşak, Hüzzam and Saba as the most suitable for the purpose of scientific presentation of the traditional structure and applicability. After the determination of the mentioned tunes, the population and sample design were made and questionnaires were formed in the consultant co-operation. Simultaneous trainings were also given to the experimental group and traditional control methods were given to the control group. Therefore, the student opinion questionnaire was blended with the opinions of the experts and the superiority of the “meşk method” was revealed in every sense.