//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Abdur Rob Razu

Filmler Ve Tv Programlarında Ürün Yerleştirme: Bangladeş'teki Tüketici Tutumu Üzerine Bir Çalışma

Product Placement In Movıes And Tv-Programs: A Study On Consumer Attıtude Of Bangladesh

İngilizce

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nurettin PARILTI

2018

Ürün Yerleştirme, Tutum, Marka Çağrışımı, Uzun Vadeli Pazarlama Stratejisi

 

Ürün yerleştirme modern reklam çağında, şirketlerin mesajlarını hedef müşterilerine iletmek için en etkiliyeni bir pazarlama tekniğidir. Ürün yerleştirme, film veya TV programlarının hikâyesi ile birleştiren bir tür ticari reklamdır ve film ya da TV şovlarının tadını çıkarmak isteyen seyirciler onu görmezden gelemezler.Ürün yerleştirmede ürünleri film ve TV şovları gibi ana medya içeriğine konumlandırmak, yavaş yavaş şıklıkla kullanan bir uygulama haline gelmektedir. Bu çalışma, insanların geleneksel reklamlara yöneldiğini ve izleyicilerin kanal değiştirerek TV şovları sırasında reklam aralarından kaçınmaya başladığını göstermiştir. Buna ek olarak, ürün yerleştirmeyi kullanarak, reklam verenler geleneksel reklamcılık uygulamalarından daha düşük maliyetle etkili bir şekilde reklam verebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Bangladeş'in film ve TV programlarında ürün yerleştirme konusundaki tüketici tutumunu araştırmaktır.Veriler, birincil ve ikincil kaynaklardan toplanmıştır. Birincil veriler, çevrimiçi anketinden toplanmıştır. Keşif araştırması, öncelikle bazı profesyonellerden ve endüstri uzmanlarından film ve TV programlarında ürün yerleştirme hakkında bilgi ve anlayış kazandırmak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca, film ve TV programlarında ürün yerleştirmeye yönelik tüketici tutumunun net bir resmini elde etmek için tanımlayıcı araştırmalar yapılmıştır. Potansiyel olmayan uygunluk örnekleme tekniği kullanılarak Facebook gibi sosyal medya aracılığıyla ankete katılan 410 kişi ile görüşülmüştür. Birincil verileri analiz etmek için tanımlayıcı istatistikler, çapraz tablolama ve bir örneklem frekans analizi kullanılmıştır. Araştırma, Bangladeşli seyirciler için film ve TV programlarında ürün yerleştirmeye yönelik genel tutumların olumlu olduğunu ortaya koymaktadır.

 

In the modern era of advertisements, product placement has been comprehensively considered as a new and most influential marketing technique to convey company’s message to the intended customers. Product placement is a kind of commercial that is woven with the story of movies or TV-programs and audience cannot overlook it if they wish to enjoy the movie or TV-shows. Product placement is also gradually becoming a familiar application to position products into mainstream media content such as movies and TV-shows. The study has displayed that people tend towards conventional advertisement is negative and viewers have started to avoid commercial breaks during TVshows by switching the channel. In addition, through using product placement, advertisers are able to advertise effectively at a lower cost than traditional advertising practices. The purpose of this study is to investigate the consumer attitude towards Product Placement in movies and TV- programs of Bangladesh. Data were collected from two sources such as primary and secondary. Primary data were collected from online questionnaire survey. Exploratory research was conducted primarily to gain insights and understandings about product placement in movies and TV- programs from some professionals and industry experts. Furthermore, descriptive research was conducted to obtain clear picture of the consumer attitude towards product placement in the movies and TV programs. 410 respondents were interviewed through social media like Facebook by using non-probability convenience sampling technique. Descriptive statistics, cross-tabulation and frequency analysis were used to analyze the primary data. The research finds that the general attitudes towards product placement in movie and TV-Programs for Bangladeshi audience are positive.