//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Ainura Diushenkulova

Sabahattin Ali'nin “Kürk Mantolu Madonna” Romanının Türkçeden Kırgızcaya Aktarılması ve Karşılaşılan Problemler

Translatıng The Novel Madonna In A Fur Coat By Sabahattın Alı From Turkısh Into Kyrgyz And Interpretatıon Problems

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. YAKUP KARASOY

2018

aktarma, Türkçe, Kırgızca, edebi çeviri, çeviri kuramı

 

Günümüzde Türkçe ve Kırgızca arasında aktarma faaliyetleri hem yazılı hem sözlü biçimde gerçekleşmektedir. Ne var ki Türkçe ve Kırgızca aktarma sorunlarının yeterince işlenmemiş olması aktarmaların nitelik, sayı ve kuram açısından olgunlaşmasını geciktirmiştir. Bunun yanı sıra bugün, hem Türkçeye hem Kırgızcaya aktarılması gereken eserlerin, tanıtılması gereken yazarların sayısı bir hayli çoktur. Bu çalışmanın konusu, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna” romanını Kırgızcaya aktarma sırasında karşılaşılan sorunların incelenmesidir. Çalışma, üç bölümden oluşmaktadır: giriş niteliğini taşıyan birinci bölümde çevirinin tanımı, çeviri türleri ve edebî çeviri; Sabahattin Ali’nin hayatı ve edebî kişiliği ve “Kürk Mantolu Madonna” romanından söz edilmektedir; ikinci bölümde Türkçe-Kırgızca aktarmalar ve Türkçe-Kırgızca aktarma sorunlarıyla ilgili bazı çalışmalar üzerinde durulmaktadır; üçüncü bölüm asıl inceleme bölümü olup söz konusu romanı Kırgızcaya aktarırken karşılaşılan sorunlar ve zorluklar dilbilgisi ve sözcük bilimi olmak üzere iki alt bölümde incelenmektedir. Çalışmanın sonunda, uygun kelime, ek veya deyim seçiminde anlam, kullanım, bağlam gibi faktörlerin etkili olduğu; aktarmada kültür unsurlarının zorluklara yol açtığı sonucuna varılmıştır.

 

Nowadays, the translation activities between Turkish and Kyrgyz caring out both in written and verbal forms. However, the problems of translation between these two languages are not sufficiently solved. Consequently, it may cause for the delaying the maturation of transcriptions in terms of quality, quantity and theory. Meanwhile, there are a lot of writers whose works worthy to be translated both to Turkish and Kyrgyz language. The main focus and purpose of this piece if work is the investigation of the problems encountered during the translation to Kyrgyz language, of the novel "Madonna in a Fur Coat" by one of the leading figures of Turkish literature Sabahattin Ali. The work includes three parts. First part will focus on the definition of translation, the types of translation and literary translation. Likewise, this part will consider about life of Sabahattin Ali and his novel "Madonna in a Fur Coat". The second part focuses on some main problems encountering during the translations from Turkish to Kyrgyz and from Kyrgyz to Turkish. The third part consist from main practical issues like, encountered problems and difficulties during the translating the novel to Kyrgyz language. Furthermore, the problems were considered in two sub-sections as grammar and vocabulary issues. In the end of the work, were achieved to the conclusion that in the process of picking up the appropriate word, meaning, addition and expression, the factors like meaning, usage and context are extremely influential. Furthermore, it was indicated that the elements of culture can lead to difficulties in the process of translating.