Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Tuğba Günör

Nikolay Alekseyeviç Nekrasov’un Şiir Sanatı

The Art Of Poetry Of Nıkolay Alekseyevıch Nekrasov

Türkçe

Doktora

Gazi Üniversitesi-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof.Dr. E. Zeynep GÜNAL

2018

Nekrasov, Peterburg, Halkçılık, Rus Kadını, Kölelik.

 

Tezimizin konusu XIX. yy. Rus edebiyatına büyük bir damga vurmayı başaran Nikolay Alekseyeviç Nekrasov’un şiir sanatı hakkında geniş çaplı bilgi vermektir. Nekrasov, şiir sanatına getirdiği yeniliklerle Rus edebiyatının XIX. yy. daki çehresini değiştirmeyi başarır. Gerek kendisinden önceki şairlerden gerekse de çağdaşlarından farklı gözlemlediği dünyayı, asla yorum yapmadan natüralist bir şekilde, adeta bir ressam edasıyla kaleme almıştır. Dönemin ağdalı dili ve gösterişli kahramanlarına inat o, sıradan insana ve onun sorunlarına eğitimsiz halkın konuştuğu dille yönelmiştir. İhtişamın merkezi olan çarlar şehri Peterburg onun için fakirliğin, acizliğin ve yoksunluğun şehridir. Adeta insanı içine çekip yok eden bir bataklıktır. Nekrasov için sadece Peterburg değil Rus halkının acı çektiği bütün Rus toprakları soğuk, karanlık ve pistir. Nekrasov şiirlerinde işlediği konu ve kişilerle kendisinden sonra oluşacak olan Sovyet Edebiyatında çok siyasi bir yer kazanmıştır. Şiir sistemine getirdiği yalınlık ve sıradan halka yönelmesi Sovyet propagandasının silahı halini alır. Şairin en önemli ve sık işlediği kölelik sisteminin önceki ve sonraki dönemlerdeki halkın yaşamındaki değişim ve şairin son nefesine kadar sorguladığı ‘Rus halkı mutlu mu?’ sorusu bu duruma zemin hazırlamıştır. Tam bir hümanist olarak adlandırılabilecek şair, bu kötü yaşamlar içerisinde özellikle kadın kahramanlarına ayrı bir yer verir. Nekrasov’un çok sevdiği ve acı çekerek gözünün önünde eriyip çok erken yaşta ölen annesine olan düşkünlüğü ve özlemi, kadın kahramanlarına bakış açısını şekillendirir. Şair hangi sınıfa mensup olursa olsun, nasıl bir kaderi olursa olsun her daim kadın kahramanlarının arkasında durur. Bu yukarıda sıraladığımız konu ve kişileri Nekrasov, Rus halkının kullandığı dil ve folklorik özelliklerle süsleyerek çağının şiir alanında ilk natüralist örneklerini verir.

 

The aim of this study is to give an extensive account of the poetry of Nikolay Alexeyevich Nekrasov who made a mark on 19th-century Russian literature. Nekrasov with the innovations he made in poetry, succeeded in changing the face of 19th-century Russian literature. As a person who sees the world in a different light than his predecessors and contemporaries, he puts this world down on the paperal most like a painter, without a commentand in a completely naturalistic way. Despite the pompous language and ostentatious heroes of the time, he turns to the commonman and his problems by using the language of the uneducated people. Peterburg, the city of Tsars, the center of magnificence, is actually the city of poverty, helplessness, and deprivation for him. It’s almost like a swamp which pulls a person in and wipes her out. In his view, not only Peterburg but all the Russian land where Russians suffer is cold, dark, and dirty. Nekrasov’s themes and figures in his poetry had a political place in later Soviet literature. The simplicity he provided to the poetry and his orientation towards common people becomes the very weapon of the Soviet propaganda. Nekrasov’s the most important themes; slavery and its conditions in both the early and the latest ages, the changes that slavery brought upon people’s lives, and also the question of ‘whether Russians are happy’ that he questioned through out in his life provided the basis formentioned propaganda. A humanist to the core, Nekrasov’s heroines have a special place in his work. His beloved mother who suffered and died very young had shaped his perspective of women. Nekrasov always stands behind women regardless of their classorfate. Enriching a for ementioned themes and figures with Russian language and folcloric features, Nekrasov wrote the first examples of naturalistic poetry in his era.