Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Lada Aksüt

Osip Emilyeviç Mandelştam’ın Şiir Sanatı

Osıp Mandelshtam's Poetıc Art

Türkçe

Doktora

Gazi Üniversitesi-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. E. Zeynep GÜNAL

2018

Mandelshtam, Peterburg, Voronej, Stalin, sembolizm, akmeizm, Gümüş Çağ.

 

Osip Mandelştam Rusya’da Gümüş Çağ edebiyatının en yetenekli şairlerindendir. Ekim Devrimi’nden sonra Bolşevik rejimini ve Stalin yönetimini sanatında eleştirdiği için ülkesinde uzun yıllar boyunca yasaklanmıştır ve itibarı ancak 90’lı yıllarda iade edilmiştir. Mandelştam, yurtdışında daha çok Sovyet sisteminin muhalifi olarak tanınmış ve bu nedenle sanatsal özelliklerinden çok siyasi yönünden dolayı ilgi çekmiştir. Oysa şair şiirlerine yansıttığı sanatsal anlayışı, duygu yoğunluğu, ahenk, anlatım özellikleri, Rus dilinin kullanım sınırlarını zorlaması ve bu anlamda eriştiği başarı açısından Rus edebiyatının en yenilikçi şairlerinden bir tanesidir. Çalışmamızda farklı dönemlere ait şiirlerinde en yoğun biçimde işlediği konuları tespit ettikten sonra bu konuların üzerinden giderek Mandelştam’ın ne kadar özgün ve dikkate değer bir şair olduğunu sergilemeyi amaçlamaktayız.

 

Osip Mandelshtam is the most talented poet of Silver Age of Russian literature. After the October Revolution for many years he was prohibited in his country because of sharp criticism of Bolshevik regime and Stalin ruling and had been rehabilitated only in 1990’s. Mandelshtam has been kown abroad mostly as oppositioner of Soviet system, that’s why the attention had been drawn to his political views rather than literary pecularities. However, the artistism in the poems, the concentration of the feelings, the pecularities of the narration, the richness of the Russian language, used by the poet and the success, reached by him, make him one of the leading poets of Russian literature. After we have defined the most common subjects in the poems of the poet in different periods, we had an aim to show how original, important and precious this poet is.