Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Momodou Lamin Joof

Gambiya’daki İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkileri

The Effects Of Clımate Change On Food Securıty In The Gambıa

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. İhsan KELEŞ

2017

Gambiya, iklim değişikliği, gıda güvenliği

 

Gambiya'da gıda üretimi, sınırlı makineleşmeye, yağmurla beslenen tarıma ve yağış miktarı da hava koşullarına bağlı olduğundan, iklim değişikliğinin ülkedeki gıda güvenliği üzerinde çok büyük etkileri olacaktır. Bu çalışmanın amacı, iklim değişikliğinin Gambiya'daki gıda güvenliği üzerindeki etkilerini analiz ederek incelemektir; Yükselen sıcaklıklar, düzensiz yağış şekilleri ve deniz seviyesinin yükselmesinin tarımsal üretimdeki etkileri ve iklim değişikliğinin gıda üretimine olan etkilerini dengelemek için tarımsal ve iklim değişikliği politikalarının etkinliğini belirlemektir. Çalışma incelemeleri temel alan ampirik araştırmalardan elde edilen ikincil veri ve literatür incelemelerini kullanmaktadır. İklim değişikliğinin gıda güvenliği üzerindeki etkilerinin analizi, gıda verimliliğindeki azalmanın gıda mevcudiyetini etkilediğini göstermektedir. İklim değişikliği ve çevre politikalarının analizi, mevcut iklim değişikliği politikalarının, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaktan ve güçlendirmekten daha çok emisyon azaltımına odaklandığını ve dolayısıyla iklim ve çevre politikalarının eşit bir şekilde iklim değişikliği üzerinde güven oluşturulmasına yoğunlaşılmasını önermektedir.

 

Food production in The Gambia is characterised by rain fed agriculture with limited mechanisation and, as rainfall is dependent on the weather, climate change will have enormous effects on food security in the country. The aim of this paper is to examine the effects of climate change on food security in the Gambia by analysing its effects – rising temperatures, erratic rainfall patterns and rising sea level on agricultural production and determine the effectiveness of agricultural and climate change policies in offsetting the effects of climate change on food production. The paper uses secondary data and literature reviews from empirical researches as a baseline for its analysis. An analysis of the effects of climate change on food security concludes that it affects food availability through decrease in food productivity. An analysis of climate change and environmental policies also indicates that current climate change policies focuses more on emission reduction than on mitigating and strengthening resilience the effects of climate change and thus recommends that climate and environmental policies should equally focus on mitigating and building reliance to the effects of climate change.