//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Bayram Kaya

A Case Study Of The Englısh Translatıon Of Huzur, A Novel By Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanpınar’In Huzur Adlı Romanının İngilizce Tercümesi Üzerine Bir Vaka İncelemesi

İngilizce

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Aslı Özlem TARAKÇIOĞLU

2018

Huzur, A Mind at Peace, çeviri, roman, Raymond van den Broeck, Karşılaştırmalı Analiz Yöntemi

 

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden olan Ahmet Hamdi TANPINAR, Türkiye’de romanları, denemeleri ve şiirleri ile tanınmaktadır. Ancak, TANPINAR yaşadığı dönemde gerek romanları ve düz yazıları gerekse şiirleri ile hak ettiği değeri bulamamıştır. Bununla birlikte, 1970’ten itibaren hem kendi ülkesinde hem de uluslararası alanda Tanpınar’ın eserlerine olan ilgide ciddi bir artış olmuştur. Özellikle son yıllarda Türkiye Çeviri ve Yayım Destek Programı Kurumu’nun (TEDA) projesi sayesinde Tanpınar eserleri diğer dillere en çok tercüme edilen Türk edebiyatçıları arasına girmiştir. Tanpınar’ın önemli eserlerinden biri kabul edilen Huzur romanı TEDA’nın da çabalarıyla 2008’de Türk asıllı Amerikalı akademisyen ve çevirmen Erdağ Göknar tarafından İngilizceye A Mind at Peace ismiyle çevrilmiştir. Bu çalışmada Tanpınar’ın Huzur romanının özgün hali ile İngilizce çevirisinin mukayese edilmesi ve çeviri bilimsel olarak tahlil edilmesi amaçlanmıştır. İncelemede temel olarak Raymond van den Broeck’un karşılaştırmalı analiz yöntemi benimsenmiştir. Kaynak eser Huzur’daki kelime zenginliğinin, şiirsel bölümlerin, sıklıkla başvurulan eğretileme kullanımının, esere sirayet etmiş olan kültürel unsurların, mekânsal ve ruhsal derinliği olan tasvirlerin ve nihayetinde yazarın edebî tarzının hedef dile ve kültüre ne düzeyde aktarılabildiğine dair tespitlerde bulunmak bu incelemenin ana hedefidir.

 

Ahmet Hamdi TANPINAR, one of the leading figures of Turkish Literature, is well-known for his novels, essays and poems in Turkey. However, he could not achieve the acclaim he deserved during his lifetime. But, since 1970s, both in his native country and in international arena, there has been an increasing interest in his literary works. And especially in recent years, thanks to the support of “Translation and Publication Grant Program of Turkey” (TEDA), his works have become among the most prominent translated works of Turkish Literature. One of his most important novels, Huzur was translated into English by Turkish American academician Erdağ GÖKNAR with the title A Mind at Peace in 2008. The main concern of this study is to make a comparative and scientific analysis of the source and the target texts. In this study, the model of comparative analysis by Raymond Van Den Broeck has been adopted. The main objective of the study is indeed to find out to what extent lexical variety and richness of the source text, poetic lines, commonly used metaphors by the author, cultural elements, descriptions with spatial and spiritual depth, as well as the literary approach of the author could be transferred into the target language and text.