Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Emre Mutlu

Film Jeneriklerinde Hareketli Grafik Kullanımı

The Use Of Motıon Graphıcs In Movıe Tıtles

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Güzel Sanatlar Enstitüsü Yeni Medya Anasanat Dalı

Prof. Çiğdem DEMİR

2018

Film jenerikleri, hareketli grafikler, hareketli grafik tasarımı,grafik tasarım, sinema, açılış, kayan yazı

 

Film jenerikleri; film ile ilgili bilgileri (filmin adı, yönetmeni, oyuncuları, yapım ekibi, yapım şirketi, stüdyo bilgileri, film içerisinde kullanılan teknolojiler gibi) ve film içerisindeki konuşmaları seyircilere aktarmak için kullanılmaktadır. İlk jenerik tasarımları ekranda sabit duran düz yazılardan oluşmaktaydı. Filmin başında gösterilen bu yazılarda, filmi yapan kişi ya da stüdyonun ismi, telif hakları, yapıldığı tarih gibi temel bilgiler bulunmaktaydı. Oyuncu isimlerinin ve film ekibinin de jeneriğe dahil edilmesiyle birlikte, jeneriklerin süresi uzamıştır. Ekranda uzun süre durmaya başlayan jenerikler izleyicileri sıkmamak adına, görsel anlamda gelişmeye başlamıştır. Film yapımcıları, jenerikleri, izleyicileri filme çeken bir unsur olarak da kullanmak istemişlerdir. Bu amaçla jenerik tasarımları için sanatçılar ve tasarımcılar ile birlikte çalışmaya başlamışlardır. Jenerik tasarımlarının izleyicinin ilgisini çekme ve birbirinden farklılaşma çabası, jeneriklerin hareketli hale gelmesini sağlamıştır. Jenerik tasarımında hareketli grafiklerin kullanılmaya başlanması ile birlikte jenerikler köklü bir değişim yaşamıştır. Sabit yazı ve resimlerden oluşan jenerikler hareketli grafiklerin yardımı ile anlatısı olan hareketli dinamik öğeler haline gelmiştir. Jenerikler bu haliyle izleyicilere bilgi vermenin dışında, izleyicileri filme çeken, filme hazırlayan, film hakkında ipucu veren öğeler haline gelmiştir. Günümüzde jenerik tasarımı, hareketli grafiklerle özdeşleşmiş durumdadır. Bu tez çalışmasında jeneriklerin ve hareketli grafiklerin geçmişten günümüze kadarki tarihi ve gelişimi, hareketli grafiklerin animasyon, sinema ve jenerik tasarımı ile ilişkisi, hareketli grafik üretim teknikleri incelenecektir. Hareketli grafik ve jenerik tasarımının gelişimini daha iyi anlayabilmek için bu alanlara yön vermiş olan önemli örnekler analiz edilecektir. Son bölümünde yer alan uygulama çalışmasında ise, tez içerisinde bahsedilecek teknikler kullanılarak hareketli grafikler yardımıyla “Blade Runner” filmine jenerik tasarımı önerilmiştir.

 

Movie titles are designed for informing the audience about the film (such as film name, director, actors, production team, etc.) and giving the speeches in the film. The first generic designs consisted of plain text on the screen. At the beginning of the film, these writings contained basic information such as the name of the film and producer, copyright, and the date of the film has been produced. With the inclusion of the player names and the production crew, the credits last longer. The titles that started to stop for a long time on the screen started to develop visually to not bore the audience. Producers also wanted to catch the audience with the titles. For this purpose, they started to work with artists and designers for title designs. Titles have started to move by the efforts of attracting the audience and differentiating from each other. With the introduction of motion graphics in title design, titles have fundamentally changed. Titles composed of static text and pictures have become dynamic items. In addition to informing the audience, generics have become items that attract audience, prepare audience to the film and give clues about the film. Today, title design is become whole with moving graphics. In this thesis study, the history and development of movie titles and motion graphics, the relation of motion graphics to animation, cinema and title design, motion graphic production techniques will be examined. In order to better understand the development of motion graphics and title design, important examples that have been directed to these areas will be analyzed. In the last part of the application study, the title design for the film "Blade Runner" was proposed with the aid of motion graphics, using the techniques mentioned in the thesis.