Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Şükran Bulut

Karga'nın Düşünsel Boyut (Kavramsal Sanat) Bağlamında Günümüz Sanat Anlayışıyla Yorumlanması

Interpretatıon Of Crow In Contemporary Art Context In The Context Of Intellectual Dımensıon (Conceptual Art)

Türkçe

Sanatta Yeterlilik

Gazi Üniversitesi-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Güzel Sanatlar Enstitüsü Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı

Prof. Nur GÖKBULUT

2018

Kavram, Karga, Kavramsal Sanat, Düşünsel Boyut, Sanat Anlayışı

 

Bu tez çalışmasında, sanat eserinin görünmeyen yönlerinin, karga kavramının düşünsel boyut (kavramsal sanat) bağlamında günümüz sanat anlayışına göre ortaya çıkarılması ve yorumlanması amaçlanmıştır. Araştırmanın problem cümlesini, günümüz (kavramsal) sanat anlayışının düşünsel yapısını, karga kavramı üzerinden anlamaya, anlatmaya çalışmaktır. Metodolojisi kurgulanırken de öncelikle karga ile ilgili bilgiler, deyimler, yorumlar ve değerlendirmeler ele alınmış, sonrasında ise karganın düşünsel boyutu yorumlanmıştır. Kavramsal sanatın ne olduğu ve kavramsal sanat anlayışının düşünsel boyutu yönünde kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Araştırma betimsel bir araştırmadır, kaynak tarama yöntemi kullanılarak yürütülmüştür.

 

This project focuses on unfolding and interpreting the invisible dimensions of art through a conceptual analysis of the theme of crew in contemporary art works. Putting the theme of crew to the center, the project aims at extricating the cognitive essence of the contemporary conceptual art. Drawing from a large multinational literature and several branches of art, this dissertation gathers together mythology, literature, visual arts, and personal narratives around the selected theme in order to propose a cognitive and conceptual interpretation of the crew within the context of contemporary conceptual art. An extended literature review on philosophical and cognitive development of conceptual art is also included.