Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Osman Erzurumluoğlu

Yazının Kimliği

Identity of Writing

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı

Doç. Dr. Fulya BAYRAKTAR

2018

Heykel, Heykel Sanatı, Sanat, Kimlik, Heykel ve Kimlik, Yazı,

 

Plastik sanatlar içerisinde yerini bulmuş olan heykel sanatının yazı alanında ele alınarak incelenmesi hedef edinilmiştir. Geçmişimizden günümüze yazı ve semboller hayatımızın pek çok yerinde bizlere yardımcı olmuş, iletişimimizi güçlendirmiştir. Sanat, insanlar ve çevremizle olan etkileşimimizi güçlendirdiğinden yazılı ifadelerimiz hayatımızın pek çok alanında bizimle olmuştur. Üç boyutlu formlar ile yazının incelenmesi yapılmıştır. Sanatın içerisinde yazının yeri, sanattaki değişimleri ve uygulama alanlarına değinilmiştir. Yazının etkileri sanatçıların referans eserleri ile incelenmiştir. Bu incelemelerin günümüz sanatına yansımaları ele alınıp ardından da kendi çalışmalarım ile bağlantılar kurulmuştur. Kendi sanat eserlerim bu bağlamda temellendirilmiştir.

 

Sculpture art found in plastic arts is studied and studied in the field of writing. From past to present day texts and symbols helped us in many places of our lives and strengthened our communication. Since we have strengthened our interaction with art, people and the environment, our written statements have been with us in many areas of our lives. Three dimensional forms and writing were examined. The place of the text, the changes in the art and the application areas are mentioned in the art. The effects of writing are examined with reference works of artists. The reflections of these examinations on contemporary art are discussed and then links are established with my own studies. My own artworks are based on this context.