Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Merve Argın

Kantemiroğlu Edvârı’Ndaki Usûllerin İncelenmesi

Turkısh Musıc Usules Analysıs In Kantemġroğlu‟S Edvâr

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Güzel Sanatlar Enstitüsü Türk Müziği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Recep USLU

2018

Kantemiroğlu Edvârı, usûl yapısı, darp, mertebe, risâle

 

Bu çalışmada XVII. yüzyılın mûsikîşinaslarından Kantemiroğlu‟nun Edvâr‟ında adı geçen 27 tane usûlün tespiti ve analizi yapılmış, edvârda tarifi bulunmayan 12 tane usûlden bazılarının tariflerine, tarifi verilen usûllerin içerisinde rastlanılmış, diğer açıklanamayan usûllerin tarifleri de dönemin usûl anlayışı özelliklerine göre verilmiştir. Araştırmanın kaynak eksikliğinin giderilmesi hususunda Türk mûsikîsi alanına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çünkü Kantemiroğlu usûl konusuna büyük ölçüde önem vermesine rağmen bu yönü pek bilinmemektedir. Kantemiroğlu‟nun edvârında yer alan Türk mûsikîsi usûllerinin tasnifi ve değerlendirmesini konu alan araştırmada, nitel araştırma modeli, belge ve kaynakların incelenerek konumuz ile ilgili veri elde edilmesine yönelik belgesel kaynak taraması yapılmıştır. Sistematik Müzikoloji Yöntemi ve eksik olduğu tespit edilen usûller kısmının bir sayfası yeniden inşa edileceğinden dolayı Metin Tamiri Yöntemi kullanılmış, usûllerin doğru anlaşılmasını sağlamak amacıyla görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmamızda Türk müziğinde usûller evreni teşkil ederken, Kantemiroğlu Edvârı‟ndaki usûller örneklem oluşturmaktadır. Araştırmada incelemeler sonucunda elde edilen bulgular kuramsal çerçeve içerisinde yorumlanarak Kantemiroğlu‟nun usûl anlayışı ortaya çıkarılmıştır.

 

In this study, XVII. From the musicals of the century, the determination and analysis of the 27 methods mentioned in the Edvar of Kantemiroglu were made andthere are 10 recipes according to the characteristics of the procedural understanding of the period in which the method is not described. It is thought that the researcher will contribute to the field of Turkish Music in eliminating the lack of resources. Because Kantemiroglu does not give much importance to the way of thinking, this aspect is not known. Because Kantemiroglu does not give much importance to the way of thinking, this aspect is not known. In the research on the classification and evaluation of Turkish music methods in Kantemiroğlu's expedition, a documentary source search was conducted to obtain the data related to the position by examining the qualitative research model, documents and sources. Because the Systematic Method of Musicology and a page of methods that are found to be missing will be rebuilt The Text Repair Method was used and the interview technique was used to ensure correct understanding of the procedures. The Text Repair Method was used and the interview technique was used to ensure correct understanding of the procedures.Whilst Turkish music “constitutes the universe” in our research it must be noted that the methods in Kantemiroğlu‟s Edvar (book) constitutes a small piece of this.As a result of the investigations, findings were interpreted in the theoretical framework and Kantemiroğlu's methodical understanding was revealed.