Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Şükran Alver

235U,238U,237NP ve 239PU Çekirdeklerinin (Α,F) Tesir Kesitlerinin Seviye Yoğunluk Parametresine Bağlılıgının İncelenmesi

An Investıgatıon On Level Densıty Parameter Dependency Of235u, 238u, 237np Ve 239pu Nucleı Cross Sectıons

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı

Doç. Dr. Aynur ÖZCAN

2018

Tesir kesiti, TALYS 1.6, seviye yoğunluk parametresi

 

Bu çalışmada aktinit grubunda yer alan ve radyoaktif özellikleri yanında çekirdek reaksiyonları ile ilgi çeken 235U, 238U, 239Pu ve 237Np çekirdeklerinin fisyon reaksiyonları için tesir kesitlerinin seviye yoğunluk parametresine bağlılığı araştırıldı. Bu çalışma esnasında Linux işletim sisteminde çalışan Fortran programlama diline sahip nükleer reaksiyonların analizi ve tahmini için geliştirilmiş TALYS benzetim programının 1.6 sürümü kullanılarak hesaplamalar yapıldı. Çalışma sonucunda elde edilen veriler deneysel çalışma sonuçlarıyla karşılaştırılarak en uygun seviye yoğunluk parametresi belirlenip literatüre sunuldu.

 

In this study, the dependence of cross-sections on the level density parameters of 235U, 238U, 239Pu and 237Np nuclei, which are related to nuclear reactions in the actinide group, besides their radioactive properties, was investigated. During this study, calculations were made using version 1.6 of the TALYS simulation program developed for the analysis and prediction of nuclear reactions involving the Fortran programming language running on the Linux operating system. The data obtained in the result of the study were compared with the results of the experimental study which are indicated in section 5. The optimal level density parameter was determined and introduced in the literature.