Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

İlker Karaoğlu

Helal Sertifikasyonun Otel Pazarlamasındaki Yeri

The Place Of Halal Certıfıcatıon In Hotel Marketıng

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. R.Pars ŞAHBAZ

2017

Helal Turizm, İslami Oteller, Helal Sertifikasyon

 

Bu tez çalışması; dünyadaki turizm hareketlilikleri içerisinde özellikle son yirmi yılda yükseliş eğilimi gösteren helal turizm olgusu üzerinedir. Çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren İslami otel yöneticileri ve bu otellerin müşterileri açısından; helal turizmde helal sertifikasyonun yerinin tespiti amaçlanmıştır. Bu kapsamda, araştırmaya katılım gösteren 26 İslami otel yöneticisinden ve İslami otelde konaklayan 555 yerli turistten gruplar için ayrı ayrı hazırlanmış anketler aracılığıyla veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda; Türkiye’de hizmet veren helal sertifikalı İslami konaklama işletmelerinin pazarlama aracı olarak sahip oldukları helal sertifikasını kullanmaları; helal turizm pazarındaki konumlarını kuvvetlendirmekle birlikte hem daha fazla turistik tüketiciye ulaşmada hem de helal belgesi olmayıp faaliyet gösteren diğer İslami konaklama işletmeleri ile giriştikleri rekabette kendilerine avantaj sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

This thesis is about halal tourism phenomen on which has been an upward trend in the tourism mobilities of the world, especially in the last two decades. The study aims at identifying the place of halal certification in halal tourism from the perspective of the administrators and the clients of Islamic hotels in Turkey. Within this framework, the data were acquired from 26 Islamic hotel administrators and 555 domestic tourists who stayed at the Islamic hotels through the questionnaires which were prepared separately for each group. As a result of the data acquired, it is concluded that the use of halal certificate by Islamic accomodation facilities in Turkey as a marketing tool will provide an advantage over other Islamic accomodation facilities which does not own halal certificate in their competiton and in reaching more tourists, in addition to strengthening their positions in halal tourism market.