Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Haya Al-Türk

Ürdün'ün Mülteci Politikası: Filistinliler Ve Suriyeliler

Jordan's Refugee Polıcy: Palestınıan And Syrıan Refugees

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN

2017

Filistin İlticası, Suriye İlticası, Ürdün Siyaseti, Mülteciler, Kamplar.

 

Ürdün, kurulduğundan beri çeşitli komşu ülkelerden mülteci ağırlamaya devam etmektedir. Ülkenin karşıladığı ilk göç dalgası, İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesi sonucunda meydana gelen Filistin ilticasıdır. Filistinli vatandaşların Ürdün vatandaşlığını ve vatandaşlık haklarını elde etmeleriyle birlikte, Ürdün halkıyla karışmışlar dolayısıyla Ürdün’ün milli bir dokusu haline gelmişlerdir. 69 yıldır Ürdün topraklarında yaşamaları Filistinlileri sadece kamplarda değil Ürdün’ün farklı kasaba ve kentlerinde yaşayan toplumun bir kesimi haline getirmiştir. Onlar tam olarak mülteci olarak görülmemektedir. Zira bazıları hükümet makamlarında çalışmakta ve Ürdün’ün ekonomisine gözle görülür bir şekilde katkı sağlamaktadır. Ürdün'ün Suriye Göçü'ne karşı olan siyaseti tamamen farklı olmuştur. Zira iki sorun arasındaki farklılık sorunun kökleriyle ilişkilidir. Çünkü Filistin sorunu, İsrail’in Filistin’e gelip, haksız yere yerleşip işgal etmesi sonucu vatanından zorla çıkarılan bir halkın sorunu olarak görülmektedir. Suriye ilticasına gelince; özgürlük, reform, siyasi değişim ve yönetim hakkı isteyen halk arasında çıkan iç çatışma sonucu meydana gelmiştir. Bu durum, farklı grupların iç savaşa dâhil olmasına yol açmış ve taraflar arasında bir savaş ortamının oluşmasına neden olmuştur. Dolayısıyla Suriye vatandaşları güvenlik ve korunma arayışı için komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Ürdün, iç savaştan kaçan ve kendi sınırlarında bulunan tüm mültecileri karşılayarak kendi rolünü üstlenmiştir. Onlar koruma altına almış ve barınma sağlamıştır.

 

Jordan has been hosting refugees from various neighboring countries since its founding. The first wave of immigration that the country has received was the Palestinian refugees, which was the result of the Israeli occupation of Palestinian lands. With Palestinian citizens acquiring Jordanian citizenship and citizenship rights, they have become a national fabric of Jordan because of their involvement with the Jordanian people. It has been 69 years for Palestinians living not only in the camps but in the communities of the different towns and cities of Jordan. They are not exactly seen as refugees. Some of them work in the government authorities and contribute to the economy of Jordan visibly. The Jordanian policies towards this wave of immigration and Syria's immigration have been completely different. The difference between this two immigration is related to the root of the immigration's reason. Because the Palestinian immigration is seen as a problem of a people who had forced to leave Palestine after the coming of Israel and settle in and occupy it unfairly. But Syrian refugees are a consequence of the internal conflict between the people who want freedom, reform, political and governmental changes. This has led to the involvement of different groups in the civil war and led to a war between the parties. Therefore, Syrian citizens have to migrate to neighboring countries in search of security and protection. Jordan has undertaken its role by accepting all the refugees who have escaped from the civil war.