Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

İsmet Çuhadar

İnsansız Hava Aracı Sistemlerinde Bilgi Güvenliği Ve Risk Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme Modeli İle Değerlendirilmesi

Unmanned Aır Vehıcle Data Lınk Safety And Evaluatıng Wıth Rısk Based Multı Crıterıa Decısıon Makıng Model

Türkçe

Doktora

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mahir DURSUN

2017

İHA, haberleşme, veri linki güvenliği, kriptolama, risk analizi.

 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, İHA kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bu artışa paralel olarak kullanım alanları da; keşif/gözetleme desteği, taarruz elektronik harp, hedef benzetimi, özel/spesifik görevler gibi askeri amaçların yanı sıra atmosfer gözlemleme, hava tahmini ya da bilimsel araştırma, boru hatları takibi, yol kontrolü, arama ve kurtarma çalışmaları, hava fotoğrafçılığı, petrol, gaz ve mineral araştırmaları gibi sivil sahalarda da yaygınlaşmıştır. İHA sayısının artması, iyi maksatlı kullanımla birlikte kötü niyetli kullanımları da gün yüzüne çıkarmış ve günümüzde kötü amaçlı İHA kullanımı büyük bir tehdit haline gelmiştir. Bu tehdit, doğrudan temin edilen İHA’lar ile yapılabileceği gibi kontrolü ele geçirilen İHA’lar ile de sağlanabilmektedir. Bu insansız sistemlerin saldırıya karşı en zayıf alt sistemi haberleşmedir. Uzun mesafelerde veri iletimi yanında, doğru noktaya doğru bilgi göndermek büyük önem taşımaktadır. Haberleşme, elektronik harp ve siber saldırı yöntemleri ile ele geçirilebilmekte veya yanıltılabilmektedir. Bu çalışmada önerilen yöntem ile İHA’ların ele geçirilmesi, yöneltilmesi ve yanıltılması gibi kötü maksatlı istismarlara karşı tedbir getirilmesi ve yöntemin Risk Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme ile değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

 

With the development of technology, UAV usage has been increasing day by day. In parallel with this increase, usage areas like reconnaissance/surveillance support, electronic warfare, target simulation, special/specific tasks, atmosphere monitoring, weather forecast or scientific research, pipeline tracking, path control, search and rescue operations, aerial photography, oil, gas and mineral research have also increased. The increasing number of UAV uncovered the malicious usage as much as well-purpose usage day by day and malicious usage of UAVs has become today a major threat. This threat can be achieved by both owned UAVs or captured UAVs. Communication is the most susceptible subsystem of the unmanned systems against attacks. Besides the transmission of data over long distances, to send the right information at the right point is of great importance. Communication subsystem can be seized or misled by electronic warfare and cyber-attack. With the method revealed in this study, it is aimed to introduce measures against bad intentional abuse like UAV seized, misled or feint. And it is also aimed to evaluate the method with Risk Based Multi Criteria Decision Making.