Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Sebile Yıldız Aybak

1950-1983 yılları arasında Kıbrıs sorunu ve TBMM'deki yankıları

The Cyprus problem between 1950 and 1983 and the effect on the Turkish Grand National Embassy

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

PROF. DR. MEHMET ŞAHİNGÖZ

2017

Kıbrıs, Enosis, TMT, Barış Harekâtı, KKTC, TBMM

 

1950-1983 yılları arasındaki Kıbrıs Sorunu, Türkiye'nin en önemli dış politika konularından biri olmuştur. Bu yıllar arasında Türkiye'de birçok hükümet görev yapmış olmasına rağmen, hepsinin ortak amacı Ada'daki Türk halkının can ve mal güvenliğini sağlamak olmuştur. Türkiye, Rumların Kıbrıs Türk halkı üzerinde uyguladığı baskı ve şiddet politikasına rağmen, Kıbrıs Sorununu barışçıl yollarla çözmeye çalışmıştır. TBMM'de yapılan oturumlarda da Kıbrıs Adası'nda her iki halkın da barış içerisinde yaşamasını sağlayacak düzenlemelerin yapılmasına dair birçok görüş dile getirilmiştir. Türkiye, bu görüşleri hem ulusal hem de uluslararası alanda paylaşmış ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle Ada'daki olayların önüne geçilememiştir. Bunun üzerine Türkiye, Kıbrıs Adası'na müdahalede bulunmuş ve bu müdahale sayesinde Kıbrıs Türk halkı önce Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni daha sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurarak kendi topraklarında güven ve barış içerisinde yaşamaya başlamıştır.

 

1950-1983 yılları arasındaki Kıbrıs Sorunu, Türkiye'nin en önemli dış politika konularından biri olmuştur. Bu yıllar arasında Türkiye'de birçok hükümet görev yapmış olmasına rağmen, hepsinin ortak amacı Ada'daki Türk halkının can ve mal güvenliğini sağlamak olmuştur. Türkiye, Rumların Kıbrıs Türk halkı üzerinde uyguladığı baskı ve şiddet politikasına rağmen, Kıbrıs Sorununu barışçıl yollarla çözmeye çalışmıştır. TBMM'de yapılan oturumlarda da Kıbrıs Adası'nda her iki halkın da barış içerisinde yaşamasını sağlayacak düzenlemelerin yapılmasına dair birçok görüş dile getirilmiştir. Türkiye, bu görüşleri hem ulusal hem de uluslararası alanda paylaşmış ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle Ada'daki olayların önüne geçilememiştir. Bunun üzerine Türkiye, Kıbrıs Adası'na müdahalede bulunmuş ve bu müdahale sayesinde Kıbrıs Türk halkı önce Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni daha sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurarak kendi topraklarında güven ve barış içerisinde yaşamaya başlamıştır.