Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Murat Güler

Şu'uri hHsan Efendi Divanı-Metin / inceleme

Şu'uri Hasan Efendi Divanı-Text / examination

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

YRD. DOÇ. DR. ABUZER KALYON

2017

Şuʻûrî Hasan, Divan, tarih, musammat, şiir, inceleme

 

17. yy Eski Türk Edebiyatı geleneği için zirve olmuş çağlardan birisidir. Bünyesinde birçok meşhur şairi barındıran bu çağda Divan'ını incelediğimiz hekim-şair Şuʻûrî Hasan Efendi de yer almaktadır. Divan'da çok sayıda tarih manzumesi bulunduğu görülmektedir. Ayrıca çağdaşı şairlere ait gazellere yazdığı musammatlar da eserin son bölümünde yer almaktadır. Hekimliği ve bu yöndeki eserleri daha ön planda olan şairin genel divan tertibinden farklı ve eksik olarak karşımıza çıkan eseri ile ilgili tespitlere yer vereceğiz. Hekim Şu'ûrî'nin hayatı, sanatı ve diğer eserleri ile ilgili de bilgilerin yer aldığı çalışmamızda Divan içinde yer alan şiirleri incelemeye de çalışacağız.

 

17th century is one of the eras in which Old Turkish Literature tradition peaked. Popular poets like Doctor-poet Şu'uri Hasan Efendi whose Divan we studied lived in this era as well. It is seen that there are a lot of history poems in Divan. Also the musammats which he wrote to the lyrics of his contemporary poets are found in the last episode of the work. We will give a place to the detection of the works which are different and incomplete compared to general Divan composition of our poet whose physic and works are more outstanding. In our work there will be information about life, art and other works of Doctor Şu'uri and we will also try to study the other poems in Divan.