Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Diana Vanesa Diaz Martinez

Hitit dini, tapınakları ve kadın görevlileri

Hittite religion, temples and women tasks

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

DOÇ. DR. ESMA REYHAN

2017

Hititler, Hitit dini, Hitit tapınakları, Kadın Görevliler

 

Hititlere göre yaşadıkları topraklar tamamen tanrı ve tanrıçalara aitti ve kral dahil olmak üzere bütün insanlar onların hizmetçileri olarak görev yapmaktaydı. Hitit tapınaklarındaki görevlilerin ana görevi, günlük olarak tapınağın sahibi ve orada yaşayan tanrı ve tanrıçaların fiziksel ve kültsel ihtiyaçlarını karşılayarak onların memnuniyetini sağlamaktır. Birçok farklı görevi yerine getiren çalışanların içerisinde yer aldığı büyüklü küçüklü birçok tapınak ülke geneline yayılmıştır. Tapınaklarda ve dini hayatla ilgili görevlerde, Hitit kadınları çok önemli etki yarattılar ve aktif olarak çeşitli görevlerde yer aldılar. Hitit kaynaklarına göre kadınların tapınaklarda birçok farklı pozisyonda görev aldıkları anlaşılmaktadır. Bu kadınların kim oldukları, hangi görevleri yerine getirdikleri, hangi kurallara uymak zorunda oldukları ve bunun gibi birçok sorunun daha iyi cevaplanması için bu görevlilerden beşi olan MUNUSKAR.KID, munusazzinna, MUNUSentanni, NIN.DINGIR ve MUNUSKAxKAK hattant- incelenmiştir.

 

For Hittites, everything belonged to the deities, and humans, in order to obtain the favor of the deities, were expected to show devotion and to take care of all their needs. Hittite temples accomplished, primarily, the purpose of housing the gods and being the place where humans could worship and take good care of them. Small and big temples, spread all across the country, congregating a great variety of employees. In these important centers for life in the Land of Hati, women exercised a fundamental influence and participated actively performing different kinds of tasks that went from important priestess to cleaning employees, passing through interesting positions such as exorcists, prostitutes, seers and others. This research explores deeper into the kind of tasks and professions that women performed in Hittite temples throughout the analysis of five feminine tasks: MUNUSKAR.KID, munusazzinna, MUNUSentanni, NIN.DINGIR and KAxKAK hattant-.