Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Esra Günay İnan

Aile hukukunda geçici hukuki himaye tedbirleri

Provisional legal protection measures in family law

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı

DOÇ. DR. İBRAHİM ERMENEK

2017

Aile, aile mahkemeleri, evlilik birliğinin korunması.

 

Toplumların gelişip ilerlemesi, belirli bir düzen içerisinde yaşaması aile kurumunun iyi bir şekilde düzenlenmesi ve varlığını gereği gibi devam ettirmesi ile mümkündür. Hukukumuzda aile kurumu, 1982 Anayasası' nın 41' inci maddesinin ilk iki fıkrasında "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar." şeklinde vücut bulmuştur. Mezkur Anayasal düzenlemenin uygulanabilmesi açısından eşlerin evlilik birliğinden doğan hakları ve yükümlülüklerine çeşitli kanunlarda yer verilmiş, toplumun temeli olan evlilik birliğinin korunması amaçlanmıştır. Kanunlarda yer alan evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde, eşlere hâkime başvurarak gerekli müdahalenin yapılmasını isteme hakkı tanınmıştır. Bu şekilde Devlet, aile birliğinin korunması için gerekli tedbirleri alma görevini mahkemeler aracılığıyla yerine getirmiş olmaktadır.

 

Developments of societies is only possible with providing families with necessary regulations for determined living conditions and maintaining its presence as its required. In Turkish law, family takes place as "The family is the foundation of Turkish society and based on the equality between spouses. The state shall take the necessary meanures and establish the necessary organization to ensure the peace and welfare of the family, especially where the protection of mother and children is involved, and recognizing the need for education in the practical application of family planning" in article 41 of constitution (1982). In order to implement aforementioned article of constitution, varital rights and responsibility are given place in various laws. And it is aimed to protect the conjugal union which is the foundation of Turkish society. In case spouses fail to fulfill their responsibilities of conjugal union which take place in laws, or if they have disputes over important issues of conjugal union, spouses have right to litigate in order to ensure the necessary interference. By this way, the state fulfills its duty to protect the family unity.