Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Anastassiya Koigisheva

Türk ve Kazak hukukunda asli vatandaşlığın kazanılması

Acquisition of essential citizenship in Turkish and Kazakh law

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı

PROF. DR. FERİHA BİLGE TANRIBİLİR

2017

Hukuki bağ, Vatandaşlık, vatandaşlık kanunları, Türk hukuku, Kazak hukuku, asli vatandaşlığın kazanılması.

 

Kişiler nerede bulunursa bulunsunlar sosyal ve ekonomik yaşamlarında hukuki bağın önemi tartışmasızdır. Kişi ile devlet arasındaki hukuki bağı vatandaşlık bağı belirlemektedir. Vatandaşlık bağı ile bağlı kılınan kişi, devlet tarafından dünyanın her yerinde koruma altına alınmaktadır. Söz konusu devletin sağladığı güvence altında kişiler yaşamlarını diledikleri gibi sürdürmektedirler. Devletler vatandaşlığın kazanılması ve kaybına ilişkin esas ve şartları ulusal yasalarla düzenlemektedir. Bununla birlikte, vatandaşlığa ilişkin ulusal yasalar üzerindeki milletlerarası sözleşmeler de etki oluşturmaktadır. Çalışmada Türk ve Kazak vatandaşlık kanunları çerçevesinde asli vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin yasal düzenlemeler izah edilmiştir. Esas itibariyle, her iki ülke bakımından günümüz vatandaşlık kanunlarının temelini oluşturan asli vatandaşlığın gelişim süreci ve yürürlükteki vatandaşlık kanunları dikkate alınmıştır.

 

The role of citizenship is undisputable in spite of that where he or she lives. Binding between state and citizen is established by citizenship bond. Person who affiliates with the binding of citizenship, it is protected by state through every part of the world. Under state protection, citizens continue their live as they desire. States regulate the issue of the condition of acquisition and loss of citizenship by law. The impact of international agreement on citizenship is also important for national citizenship law. In this study, it is explained the acquisition of formal citizenship related to Turk and Kazak citizenship laws. Substantially, it is evaluated that those countries historical and current formal citizenship laws.