Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Zeynel Şimşek

Olba su sistemleri

Olba water supply systems

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı

PROF. DR. AYŞE EMEL ERTEN

2016

Olba, Dağlık Kilikia, su sistemi, aquaeductus, nymphaeum.

 

Bu çalışma Olba/Uğuralanı ören yerindeki su sistemlerini araştırma ve ayrıntılı bir şekilde belgelenmesini taşımaktadır. Bu bağlamda Doğu Dağlık Kilikia su sistemlerini araştırılmakta, Olba/Uğuralanı ören yerine gelen su sistemi üzerindeki yapılar çözümlenmekte ve tarihsel araştırılması yapılarak su yapılarının yapım tekniği açıklanmaktadır. Doğu Dağlık Kilikia'da Kızılgeçit kaynağından beslenen diğer su sistemleriyle karşılaştırma yapılarak Olba Su Sistemleri bir bütün olarak ele alınmaktadır. Olba Su Sistemi içindeki kaynaktan kente kadar olan alanda kapalı-açık kanallar, tüneller incelenerek kentteki su yapılarıyla (aquaeductus, nymphaeum, sarnıçlar ve castellum aquae) ilgili detaylı araştırma yapılmaktadır. Su sistemlerinin kente nasıl ulaştığı ile ilgili yöntemler belirlenmektedir. Olba'daki su sisteminin ilk olarak ne zaman yapılmaya başlandığı aquaeductus ve nymphaeum gibi görkemli yapıların maliyetinin kim tarafından karşılandığı tarihsel süreçlerle birlikte ele alınmaktadır. Su yapılarının yapım tekniğinin araştırılmasında başvurulan yöntem 3B yersel lazer tarama teknolojisidir. Aquaductus ve nymphaeum gibi anıtsal yapılar için 3B lazer tarama ölçüm sonuçları üzerinden koruma ve onarıma yönelik öneriler getirilmektedir.

 

The aim of this study is to do research on water supply systems in Olba/Uğuralanı archeological site and make detailed surveying of the ruins. In the scope of this thesis, water supply systems in EasternRough Cilicia have been searched, all structures composing the water supply system which reaches to Olba archeological site has been examined, historical process of the system has been analyzed and the structural details of the water structures have been defined. By making comparison with the other water supply systems which also starts from Kızılgeçit Spring in EasternRough Cilicia, a comprehensive approach for Olba Water Supply System was handled.Within the all area where Olba Water Supply Systems settles from its spring to the city, detailed research has been done on water structures (aqueducts, nymphaeum, cisterns and castellum aquae) by examiningopen and closed conduits and tunnels. Methods showing how water reaches the city have been designated. Meanwhile, the first dates that water system in Olba started to be constructed, how monumental buildings such as aqueducts and nymphaeumwere founded to be able to build have been discussed by considering the historical process. The method used for surveying the structural systems of the water structures is 3D terrestrial laser scanning. On the basis of this scanner data, conservation and restoration proposals for monumental structures such as aquaductus and nymphaeum have been created.