Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Burcu Vardar

Şahap Sıtkı İlter ve Hikâyeciliği

Şahap Sıtkı İlter And Hıs Storytellıng

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ayfer YILMAZ

2014

şahap Sıtkı ilter, Hikâye, Eleştirel Gerçekçilik, Anlatım, insan

 

Bu çalışma, Türk hikâyeciliğinin unutulmuş isimlerinden biri olan Şahap Sıtkı İlter‟in hikâyelerini çözümlemek ve yazarın kültür hayatımızdaki yerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde yazarın hayatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi verilmiş, ikinci bölümde ise yazarın yayımlanan beş hikâye kitabı kronolojik olarak incelenmiştir. Her kitap; zihniyet, yapı, tema ve anlatım başlıkları altında ayrı ayrı değerlendirilmiştir. ġahap Sıtkı İllter‟in 1957 yılından 1971 yılına kadar yayımlanan beş hikâye kitabında elli iki hikâye vardır. Eleştirel gerçekçi bir bakış açısına sahip olan yazar, hikâyelerinde çoğunlukla işçileri, balıkçıları ve küçük insan diye tabir edebileceğimiz kişileri anlatmıştır. Ayrıca aydınları ve sanatçıları da ele almıştır. Hikâyelerinde tekniğe, söyleyişe ve seçtiği temaya çok önem veren yazarın tüm hikâyeleri birbirine yakın özellikler göstermektedir. ġahap Sıtkı İlter edebiyata şiirle başlamış; roman, tiyatro ve anı gibi türlerde de eser vermiştir. Ayrıca Batı edebiyatından dilimize çok sayıda eser tercüme etmiştir. Ancak yazarın en başarılı olduğu tür hikâyedir.

 

The aim of this study is to determine the place of ġahap Sıtkı Ġlter, who is one of the forgotten writers in Turkish literature, and examine his stories by making use of textual analysis methods. In first chapter, some information is given about his life and his works is examined in second chapter. The emphasis here is on the elements that differ in terms of mentality, structure, theme and narration. There are fifty two stories in ġahap Sıtkı Ġlter‟s books which published between 1957 and 1971. His point of view based on critical realism and his stories about people who have simple lives. He also wrote about intellectuals and artists. All of his stories show similar features. ġahap Sıtkı Ġlter started his literary life with poetry. He also wrote in other literary genres like novel, theatre, memories. He also interested in interpretation. But his most successful works are his stories.