Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

İlay Berke Menteşe

Kronik lenfositik lösemi'de BAFF, APRIL, TACI ve BCMA düzeylerinin prognoz üzerine etkisi

Prognostic significance of serum BAFF, APRIL, TACI and BCMA levels in chronic lymphocytic leukemia

Türkçe

Tıpta Uzmanlık

Gazi Üniversitesi

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

DOÇ. DR. ZEYNEP ARZU YEGİN

2016

lenfositik lösemi,prognoz

 

B hücreli kronik lenfositik lösemi (B-KLL) çevre kanı ve kemik iliğinde CD5+ B hücrelerin birikimiyle karakterizedir. Klinik seyir oldukça heterojendir. Kronik lenfositik lösemi biyolojisinde apopitoza direncin önemli rol oynadığı bilinmektedir. Erken tedavi gereksinimi olabilecek yüksek riskli hastaların belirlenmesi için yeni prognostik parametrelerin tanımlanmasına gereksinim vardır. Tümör nekroz faktörü ailesinin iki proteini BAFF (TNFSF13B) ve APRIL (TNFSF13) ile reseptörleri BAFF-R (TNFRSF13C), TACI (TNFRSF13B) ve BCMA (TNFRSF17) normal B hücrelerinin sağkalımında kritik rol oynarlar. Bu çalışmada 129 KLL hastasında [yaş: 64(39-88); E/K: 85/44] tanı anında ölçülen serum BAFF, APRIL, TACI ve BCMA düzeylerinin KLL prognozu üzerindeki olası etkilerinin gösterilmesi amaçlandı. BAFF, TACI ve BCMA düzeyleri hasta grubunda kontrol grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı düşük tespit edilirken (p<0.001), APRIL düzeyi iki grup arasında farksız bulundu (p>0.05). BAFF [(p=0,008; r=-0,236)] ve BCMA düzeyleri [(p=0,042; r=-0,183)] ile Rai evresi arasında negatif korelasyon saptandı. BAFF, BCMA, TACI ve APRIL düzeyleri; κ/λ normal ve anormal olan; LDH düzeyi normal ve yüksek olan; ZAP70 pozitif ve negatif olan hastalar arasında; Rai alt grupları arasında; FISH risk grupları arasında farksız bulundu (p>0,05). TACI düzeyi CD38 (+) olanlarda negatif olanlara göre daha yüksek bulundu [(p=0,06; 0,17(0,1-0,86) vs 0,13(0,1-1,07)]. BAFF düzeyi modifiye Rai evresine göre düşük riskli olanlarda daha yüksek bulundu (p=0,059). Yaş (p=0,002), Rai evresi (p=0,005) ve Modifiye Rai evresi (p=0,051) çok değişkenli analizde sağkalım üzerine etkili faktörlerdi. BAFF, APRIL,TACI ve BCMA düzeylerinin sağkalım üzerine anlamlı etkisi saptanmadı. BAFF, TACI, BCMA ve APRIL'in KLL prognozu üzerine etkisinin belirlenmesi için kapsamlı ve ileriye dönük çalışmalara gereksinim vardır.

 

B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) is characterized by the accumulation of CD5+ B cells in the peripheral blood and bone marrow. Chronic lymphocytic leukemia has a variable disease course based on certain prognostic parameters. A significant resistance to apoptosis is observed in leukemic cells. Novel prognostic markers and risk assessment models are needed to identify high risk patients who may need early treatment. The two tumour necrosis factor family proteins BAFF (TNFSF13B) and APRIL (TNFSF13) and their receptors [BAFF-R (TNFRSF13C), TACI (TNFRSF13B), BCMA (TNFRSF17)] play a critical role in the survival of normal B cells. We investigated the impact of serum BCMA, TACI, BAFF and APRIL levels on prognosis in 129 newly diagnosed CLL patients [median age: 64(39-88); M/F: 85/44]. Serum BAFF, TACI and BCMA levels were significantly lower in the patient group (p<0.001), while serum APRIL level did not differ significantly between the patient and control groups (p>0.05). Serum BCMA [(p=0,029; r=0,208)] and TACI levels [(p=0,011; r=0,241)] were positively correlated with serum free light chain ratio (κ/λ). Additionally, serum BAFF [(p=0,008; r=- 0,236)] and BCMA [(p=0,042; r=-0,183)] levels were negatively correlated with Rai stage. Serum TACI level was higher in CD38 positive patients [(p=0,06; 0,17(0,1-0,86) vs 0,13(0,1-1,07)]. Serum BAFF levels were higher in low-risk patients based on modified Rai staging system (p=0,059). In multivariate analysis, age (p=0,002), Rai stage (p=0,005) and Modified Rai stage (p=0,051) were shown to have significant impact on overall survival. However, serum BAFF, APRIL, TACI and BCMA levels had no impact on survival in CLL patients. Further large and prospective studies are essential to validate the prognostic role of these particular biomarkers in CLL.