//
Bulunan Kayitlar :17135
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 GÜNEYDOĞU TOROSLAR (AMANOS DAĞLARI) LAMIINAE (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) FAUNASI ÜZERİNE TAKSONOMİK, SİSTEMATİK VE ZOOCOĞRAFİK ARAŞTIRMALAR Tez Caner GÖREN 2007Detay Gör/Tam Metin
 TÜRKİYE’NİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ GÜNEŞ PANELLERİ İLE KARŞILANMASINA YÖNELİK MODEL GELİŞTİRİLMESİ  Tez Selçuk KEÇEL 2007Detay Gör/Tam Metin
 KENDİNDEN KUVVETLENDİRİLMİŞ ve/veya ANİ-DEĞİKEN KESİTLİ PLAKA ve PANELLER’İN SERBEST EĞİLME TİTREŞİMLERİNİN ANALİZİ  Tez Orkun SUNAR 2007Detay Gör/Tam Metin
 JEOTERMAL ENERJİ İLE ISITILAN KÜTAHYA İLİ SİMAV İLÇESİNDEKİ ISITMA SİSTEMİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE UYGULANMASI GEREKEN YENİLİKLER Tez Gökhan YONAR 2007Detay Gör/Tam Metin
 ALÜMİNA, ZİRKONYA VE ALÜMİNA-ZİRKONYA KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE ETKİN DİFÜZYON SABİTİNİN BULUNMASI Tez Demet ESERCİ 2007Detay Gör/Tam Metin
 BAZI 4-(SÜBSTİTÜE FENİLAZO)-3,5-DİASETAMİDO-1H-PİRAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Tez Selin KINALI 2007Detay Gör/Tam Metin
 SAVUNMA PROJELERİNDE TEDARİK STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ Tez Ayça TATLI 2007Detay Gör/Tam Metin
 Al0,2Ga0,8As/GaAs ÇOKLU KUANTUM KUYUSUNUN YAPISAL VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Tez İlknur KARS 2007Detay Gör/Tam Metin
 DİSORYANTASYON VE DİSORYANTASYONUN KARA HAVACILIĞI KAZALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Tez Hüseyin Serdar YÜKSEL 2007Detay Gör/Tam Metin
 GÜÇ ÇARPANI DÜZELTİLMİŞ ÇOK ÇIKIŞLI ANAHTARLAMALI KAYNAK TEORİ VE UYGULAMASI Tez Tarık KIRAÇ 2007Detay Gör/Tam Metin
 4-BENZİLPİPERİDİN MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİMLERİNİN TEORİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Tez Ercan ERDOĞDU 2007Detay Gör/Tam Metin
 KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN K. PNEUMONİAE, K.OXYTOCA, E.COLİ İZOLATLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA LAKTAMAZ ENZİMİ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI  Tez Zerrin DEMİRÖZÜ 2007Detay Gör/Tam Metin
 ISDN AĞLARIN YÖNLENDİRME VE TRAFİK PLANLAMASI Tez Mehmet EKE 2007Detay Gör/Tam Metin
 RÜZGAR KABARMASININ SAYISAL MODELLEMESİ Tez Yusuf BOZDEMİR 2007Detay Gör/Tam Metin
 JOHNSON DAĞILIMLARINDAN SANAL ÖRNEKLEME Tez Bayram ERKEK 2007Detay Gör/Tam Metin
 URFA-TELEİLAT KAZISINDAN ELE GEÇEN DEMİR VE NEOLİTİK ÇAĞLARA AİT ARKEOLOJİK ÇANAK-ÇÖMLEK BULUNTULARININ XRF TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ Tez Hüseyin DEMİR 2007Detay Gör/Tam Metin
 ADAÇAYI ( Salvia Officinalis ) YAPRAKLARINDAN SÜPERKRİTİK KARBON DİOKSİT EKSTRAKSİYONU İLE DOĞAL ANTİOKSİDAN ELDESİ VE TAYİNİ Tez Nuriye Demet ŞENSOY 2007Detay Gör/Tam Metin
 TOZ ENJEKSİYON KALIPLANMIŞ ALUMİNANIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Tez İlyas YÜCEL 2007Detay Gör/Tam Metin
 LAZERLE DELMEDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN DELİK KALİTESİNE OLAN ETKİSİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI Tez Şenol ERDOĞAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 BAZI 2-[5-METİL-4-(SÜBSTİTÜE FENİLAZO)-2H-PİRAZOL-3-İLAZO]-1,3-İNDANDİONLARIN SENTEZİ VE GÖRÜNÜR BÖLGE ABSORPSİYON SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ Tez Aynur Yaşar ÖZDAĞ 2007Detay Gör/Tam Metin