//
Bulunan Kayitlar :17135
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TÜRK TELEKOM ANADOLU TEKNİK LİSESİ UYGULAMALARI Tez Mustafa YAVUZER 2007Detay Gör/Tam Metin
 AES ŞİFRELEME ALGORİTMASININ MODELLENMESİ Tez Melek Dirayet BAŞKÖK 2007Detay Gör/Tam Metin
 AlxGa1-xAs/GaAs NANOYAPILARININ KİMYASAL AŞINDIRMA YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ Tez Yusuf Alper ULU 2007Detay Gör/Tam Metin
 FİBER OPTİK GRATİNG SENSÖRLER Tez Güniz ALTUĞ 2007Detay Gör/Tam Metin
 SİLİS DUMANI KATKILI KERPİÇLERİN MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tez Julide KIVRAK 2007Detay Gör/Tam Metin
 İMAR PLANLARINDA YETKİ KURALLARI VE DANIŞTAY KARARLARI ÖRNEĞİNDE; PLANLAMADA KARŞILAŞILAN YETKİ SORUNLARI İLE ÇÖZÜM YOLLARI Tez Yusuf ALTINTAŞ 2007Detay Gör/Tam Metin
 AYDINLATMA MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ YÖNTEMLERLE ÇÖZÜM TEKNİKLERİ Tez Selim ERDEM 2007Detay Gör/Tam Metin
 PİM İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ TABAKALI KOMPOZİT PLAKALARDA EKSENEL YÜK ALTINDA GERİLME VE YER DEĞİŞTİRME ANALİZİ Tez Sinan YÜCEDAĞ 2007Detay Gör/Tam Metin
 DEVİR-DAİM POMPASININ GÜNEŞ PİLİ İLE TAHRİK EDİLEREK, GÜNEŞ ENERJİLİ SICAK SU HAZIRLAMA SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ  Tez Mehmet Fatih DİKE 2007Detay Gör/Tam Metin
 BASEL II ÇERÇEVESİNDE KREDİ RİSKİ MODELLEMESİ Tez Aykut SET 2007Detay Gör/Tam Metin
 BENZENSÜLFONİKASİT HİDRAZİT İLE BAZI SİMETRİK BENZENSÜLFONAMİT TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Tez Kübra NUMANOĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE OZON KULLANIMININ İNCELENMESİ Tez Arif ANIK 2007Detay Gör/Tam Metin
 FCC BLUME-EMERY-GRIFFITHS MODELİN FAZ UZAYI ÜZERİNDE DİPOL-KUADRUPOL ETKİLEŞİMİN ETKİSİ Tez Aycan ÖZKAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 TİP 1 DİYABETTE İNTERLÖKİN-10 GEN PROMOTÖR BÖLGESİ POLİMORFİZMİNİN ÇALIŞILMASI Tez Hassan MOHEBBATIKALJAHI 2007Detay Gör/Tam Metin
 SOMATOTİP YAPILARI SPOR YAPMAYA UYGUN ÇOCUKLARIN SPOR BRANŞLARINA ÖZGÜ YETENEK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ) Tez Olcay MÜLAZIMOĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 FARKLI KÖK KANAL ALETLERİ İLE HAZIRLANAN KÖK KANALLARINDA ÇEŞİTLİ DOLGU MATERYALLERİNİN TIKAMA ÖZELLİKLERİNİN KORONAL VE APİKAL MİKROSIZINTI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Mustafa Murat KOÇAK 2007Detay Gör/Tam Metin
 HERTZİAN İNDENTASYONU KULLANILARAK FARKLI TİPTEKİ GÜÇLENDİRİLMİŞ TAM-SERAMİKLERİN HASAR MODLARININ TESPİT EDİLMESİ  Tez Andaç Barkın BAVBEK 2007Detay Gör/Tam Metin
 MÜSABAKA ÖNCESİNDE YAPILAN AKUPUNKTUR UYGULAMASININ SPORCULARIN DURUMLULUK KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ Tez Bilgehan BAYDİL 2007Detay Gör/Tam Metin
 LÖSEMİLİ HASTALARIN KEMİK İLİĞİ HÜCRELERİNDE ADENOZİN DEAMİNAZ VE 5’ NÜKLEOTİDAZ ENZİM AKTİVİTELERİNİN TAYİNİ Tez Seyhan GÜMÜŞLÜ 2007Detay Gör/Tam Metin
 ENDOJEN OPİOİD PEPTİDLERİN EGZERSİZ PERFORMANSINA ETKİSİ Tez Şevin GÜNEY 2007Detay Gör/Tam Metin