//
Bulunan Kayitlar :16739
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 UZAKTAN HİZMET İÇİ EĞİTİM SİSTEMİYLE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Ceren ÖZDEM 2007Detay Gör/Tam Metin
 MEDENİYET, KÜLTÜR, TÜRK DİLİ EDEBİYATI VE ESTETİK EĞİTİMCİSİ OLARAK NİHAD SÂMİ BANARLI Tez Samet GÖKÇELİ 2007Detay Gör/Tam Metin
 1980–1989 YILLARI ARASINDAKİ TALİM VE TERBİYE KURULU KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Aydın ASLAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA TARİH ÖĞRETİMİNDE ZAMAN KAVRAMININ ÖĞRETİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE BU KONUDA TARİH ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ (AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ) Tez İsmail OYMAK 2007Detay Gör/Tam Metin
 KRİTER ESASLI TESTLERDE BULANIK MANTIK İLE ÖLÇÜM YÖNTEMİNİN UYARLAMALI BİLGİSAYAR TESTLERİNDE KULLANILMASI Tez Atila BOSTAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI Tez Mehmet GÜLLÜ 2007Detay Gör/Tam Metin
 ÖĞRENCİLERİN KUVVET KONUSUNDAKİ BAŞARILARININ KAVRAM HARİTASI İLE ÖLÇÜLMESİ Tez Balemir AÇAR 2007Detay Gör/Tam Metin
 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE DERSLERİNDE OKUMA STRATEJİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Tez Mehmet TEMİZKAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 EĞİTİMDE NİTELİĞİN ARTIRILMASI VE ÖĞRETMENLERİN STATÜSÜNÜN İYİLEŞTİRİLMESİNDE KARİYER BASAMAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ) Tez Serdarhan Musa TAŞKAYA 2007Detay Gör/Tam Metin
 LİDERLİK EĞİTİMİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİMDEKİ ROLÜ (MERSİN İLİ CAM SANAYİSİ İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA) Tez Kemal ERZURUM 2007Detay Gör/Tam Metin
 FEN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ANALOJİLER, ANALOJİ KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISI, TUTUMU VE BİLGİNİN KALICILIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Tez Mutlu Pınar DEMiRCi GÜLER 2007Detay Gör/Tam Metin
 ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN STAJ SÜRECİNE ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Tez Hatice SARI 2007Detay Gör/Tam Metin
 “İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ VE İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN; İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN REHBERLİK ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNE İLİŞKİN ALGILARI” Tez Berna BALCI 2007Detay Gör/Tam Metin
 EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 1. ve 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÖĞRENCİYE AİT FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Tez Bahar GÜDEK 2007Detay Gör/Tam Metin
 ÖĞRETMENEVLERİNDE HİZMET KALİTESİ, MÜŞTERİ TATMİNİNİN ÖLÇÜLMESİ UYGULAMASI VE MÜŞTERİ TATMİNİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK BİR EĞİTİM MODELİ Tez Derya GÖNDELEN 2007Detay Gör/Tam Metin
 FEN EĞİTİMİNDE ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYI, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ BOYUTU DİKKATE ALINARAK İNCELENMESİ Tez Ahmet Turan ORHAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNDE GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZİĞİ DİZİLERİNİN İSİMLENDİRİLMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Mehmet Can PELİKOĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 MATEMATİKSEL-MANTIKSAL YETENEK İLE RİTİMSEL YETENEK ARASINDAKİ İLİŞKİLER Tez Sevgi ATLİ 2007Detay Gör/Tam Metin
 MAKEDONYA EĞİTİM KURUMLARINDA OKUTULAN TARİH KİTAPLARINDA OSMANLI İMAJI Tez Şener BİLJALİ 2007Detay Gör/Tam Metin
 TÜRKÇE (1-5. SINIFLAR) DERS PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Zeliha ELVAN 2007Detay Gör/Tam Metin