//
Bulunan Kayitlar :16925
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 ANKARA METRO TRENLERİNDE KATI VE SIVI YAĞLAMANIN TEKERLEK AŞINMASINA ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Tez Sedat ÖZAL 2007Detay Gör/Tam Metin
 TÜRKİYE’DEKİ ATIŞ POLİGONLARININ ERGONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ Tez Aytuğ ALTAY 2007Detay Gör/Tam Metin
 NESNE YÖNELİMLİ YAZILIM DİLLERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ VE ANALİTİK NETWORK PROSESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Zelal ANIK 2007Detay Gör/Tam Metin
 YAPI ÜRETİM SÜRECİNDE KAYNAK YÖNETİMİ KARAR ALMA MODELİ Tez Özlem KARABULUT 2007Detay Gör/Tam Metin
 ÇORUM İLİNDEKİ TAVUK ÇİFTLİKLERİNİN ATIKLARININ YERALTI SUYU KİRLİLİĞİNE ETKİSİ VE YAPAY SİNİR AĞI MODELLEMESİ Tez Mustafa ÇEŞMECİ 2007Detay Gör/Tam Metin
 ASKORBİK ASİDİN HÜCRE YAŞLANMASI ÜZERİNE ETKİSİ Tez Nihal ALEM 2007Detay Gör/Tam Metin
 TÜRKİYE’DE KENTSEL ULAŞIM PLANLAMASI ÇALIŞMALARINDA BENİMSENEN YAKLAŞIMLAR; SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Tez Musa ÖZALP 2007Detay Gör/Tam Metin
 PROMETHEE SIRALAMA YÖNTEMİ İLE PERSONEL SEÇİMİ VE BİR İŞLETMEDE UYGULANMASI Tez Hüseyin KÜCÜ 2007Detay Gör/Tam Metin
 İŞ KAZALARININ NEDENLERİ MALİYETİ VE ÖNLENMESİ ÜZERİNE ÇALIŞMA Tez Engin BİÇER 2007Detay Gör/Tam Metin
 METAN SÜLFONİLHİDRAZON TÜREVLERİ İLE Ni(II) VE Co(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI VE ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ Tez Pınar GÜVENÇ 2007Detay Gör/Tam Metin
 SINIRLI ÖNGERİLMELİ KİRİŞLERDE BETONUN DEĞİŞİK ÇEKME MODELLERİNİN YERDEĞİŞTİRMELERE ETKİSİ Tez Abdulkadir EVİRGEN 2007Detay Gör/Tam Metin
 PNÖMATİK MOTOR İLE TAHRİK EDİLEN DA GENERATÖRÜ ÇIKIŞ GERİLİMİNİN KONTROLÜ  Tez Bayram KÜÇÜK 2007Detay Gör/Tam Metin
 YABANCILARIN TAŞINMAZ MAL EDİNME SÜRECİ: HUKUKİ VE MEKÂNSAL BOYUTLARIN ANALİZİ Tez Kadir KIRMACI 2007Detay Gör/Tam Metin
 ALÜMİNA ÜRETİMİNDE SEYDİŞEHİR BOKSİTİNİN ÖĞÜTME BOYUTUNUN EKSTRAKSİYON VERİMİNE VE SÜRESİNE ETKİSİ Tez Sibel HACIOĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 METRO DURAKLARININ MEKÂNSAL ÖZELLİKLERİ VE KENT İMAJI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, ANKARA KIZILAY-BATIKENT METRO HATTI ANALİZİ Tez Emine DEMİR 2007Detay Gör/Tam Metin
 ÜRETİM MERKEZLERİNDEN HAMMADDE TAŞIMACILIĞININ KARAYOLUNA ETKİLERİ Tez Kemal KURNAZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 EKSENEL YÜK ALTINDAKİ ORTASINDA DELİK BULUNAN KOMPOZİT LEVHADA DEĞİŞİK SICAKLIKLARDA OLUŞAN GERİLMELERİN DENEYSEL VE SONLU ELEMANLAR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ Tez Özkan YAVUZYILMAZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 TÜRKİYE’ DE ÇEVRE KORUMA ALANLARININ YÖNETİMİ VE BU ALANLARDA TARIMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: GÖKSU DELTASI ÖRNEĞİ Tez Gülhan KARAGÖZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 İKİZCE (HAYMANA-ANKARA) VE ÇEVRESİNDEKİ YERALTI SULARININ KİMYASI VE BAZI KİRLİLİK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Tez Ali ARIKAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 SINAV PERSONEL ÇİZELGELEME MODELİ Tez Alptekin ÇORUHLU 2007Detay Gör/Tam Metin