//
Bulunan Kayitlar :17135
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 TEMEL SANAT EĞİTİMİ DERSİ PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ VE DOKU MODÜLÜ İÇİN ÖRNEK CD-ROM TASARIMI Tez Güllü YAKAR 2008Detay Gör/Tam Metin
 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYİNE SPORUN ETKİSİ Tez Aylin MENTEŞ 2007Detay Gör/Tam Metin
 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULANAN İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDE GÖREV ALAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE SINIFLARINDAKİ ENGELLİ ÖĞRENCİLERE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (ADANA İLİ ÖRNEĞİ) Tez Ebru Naile ERTUNÇ 2008Detay Gör/Tam Metin
 GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENİRKEN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR Tez Metin ŞAHİN 2008Detay Gör/Tam Metin
 ÇOK ALANLI SANAT EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Tez Filiz ŞİŞGİNOĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİME YÖNELİK İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ) Tez Yasemin ANGIN 2008Detay Gör/Tam Metin
 ERZURUM’DA ÇEYİZ GELENEĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Tez Ayşegül KARAKELLE 2008Detay Gör/Tam Metin
 ÜBERSETZUNGSKRITISCHE ANALYSE DES ROMANS „SIDDHARTHA“ VON HERMANN HESSE Tez Yıldızay Çiftçi AVŞAR 2007Detay Gör/Tam Metin
 GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARINDAN UDUN MÜZİK DERSLERİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Tez Leyla DEMİR 2007Detay Gör/Tam Metin
 ANADOLU TAKILARINDAKİ MOTİFLER İLE TUNUS TAKILARINDAKİ MOTİFLERİN İNCELENMESİ Tez Fatma ŞENTÜRK 2007Detay Gör/Tam Metin
 SÜSLEME SANATLARINDA RUMİ MOTİFİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ Tez Şeyda YAVUZ 2008Detay Gör/Tam Metin
 OTEL İŞLETMELERİNDE YILDIRMA EYLEMLERİNİN İŞ GÖREN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Burak Murat DEMİRÇİVİ 2008Detay Gör/Tam Metin
 KIRSAL ALANDAN KENTSEL ALANA GÖÇ EDEN KADINLARIN YENİ YAŞAMA UYUM DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI Tez Mehtap ŞAFAK 2008Detay Gör/Tam Metin
 ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME METODLARINDAN GRİD, TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ VE KAVRAM HARİTALARI’NIN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE UYGULANMASI Tez Uğur KARAHAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DERSİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI İLE DÜZ ANLATIM YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tez Sinem SİVRİ 2007Detay Gör/Tam Metin
 LİSE II. SINIF BİYOLOJİ DERSİ SİNDİRİM SİSTEMİ KONUSUNDA UYGULANAN ÇOKLU ZEKA KURAMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARILARINA ETKİSİ Tez Süreyya KURTCUOĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 BASEL II ÇERÇEVESİNDE STANDART YÖNTEM AÇISINDAN DERECELENDİRME SİSTEMİ VE BİR UYGULAMA Tez Asiye KÖMÜRCÜ 2007Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 AKUT VE DÜZENLİ ANTRENMANIN HENTBOLCÜLERDE OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİSİ Tez Tuba ŞİNOFOROĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 TÜRK ERKEK HENTBOL MİLLİ TAKIMINDA ANAEROBİK GÜÇ-KAPASİTE, KALP ATIM HIZI İLE VÜCUT KOMPOZİSYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Tez Murat BİLGE 2007Detay Gör/Tam Metin
 ENTERİK BAKTERİLERDE HIZLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ İÇİN YENİ BİR BESİYERİ GELİŞTİRİLMESİ Tez Muhammed Akbar YOLDAŞ 2007Detay Gör/Tam Metin