//
Bulunan Kayitlar :16849
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 SAVUNMA PROJELERİNDE TEDARİK STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ Tez Ayça TATLI 2007Detay Gör/Tam Metin
 Al0,2Ga0,8As/GaAs ÇOKLU KUANTUM KUYUSUNUN YAPISAL VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Tez İlknur KARS 2007Detay Gör/Tam Metin
 DİSORYANTASYON VE DİSORYANTASYONUN KARA HAVACILIĞI KAZALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Tez Hüseyin Serdar YÜKSEL 2007Detay Gör/Tam Metin
 GÜÇ ÇARPANI DÜZELTİLMİŞ ÇOK ÇIKIŞLI ANAHTARLAMALI KAYNAK TEORİ VE UYGULAMASI Tez Tarık KIRAÇ 2007Detay Gör/Tam Metin
 4-BENZİLPİPERİDİN MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİMLERİNİN TEORİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Tez Ercan ERDOĞDU 2007Detay Gör/Tam Metin
 KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN K. PNEUMONİAE, K.OXYTOCA, E.COLİ İZOLATLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA LAKTAMAZ ENZİMİ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI  Tez Zerrin DEMİRÖZÜ 2007Detay Gör/Tam Metin
 ISDN AĞLARIN YÖNLENDİRME VE TRAFİK PLANLAMASI Tez Mehmet EKE 2007Detay Gör/Tam Metin
 RÜZGAR KABARMASININ SAYISAL MODELLEMESİ Tez Yusuf BOZDEMİR 2007Detay Gör/Tam Metin
 JOHNSON DAĞILIMLARINDAN SANAL ÖRNEKLEME Tez Bayram ERKEK 2007Detay Gör/Tam Metin
 URFA-TELEİLAT KAZISINDAN ELE GEÇEN DEMİR VE NEOLİTİK ÇAĞLARA AİT ARKEOLOJİK ÇANAK-ÇÖMLEK BULUNTULARININ XRF TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ Tez Hüseyin DEMİR 2007Detay Gör/Tam Metin
 ADAÇAYI ( Salvia Officinalis ) YAPRAKLARINDAN SÜPERKRİTİK KARBON DİOKSİT EKSTRAKSİYONU İLE DOĞAL ANTİOKSİDAN ELDESİ VE TAYİNİ Tez Nuriye Demet ŞENSOY 2007Detay Gör/Tam Metin
 TOZ ENJEKSİYON KALIPLANMIŞ ALUMİNANIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Tez İlyas YÜCEL 2007Detay Gör/Tam Metin
 LAZERLE DELMEDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN DELİK KALİTESİNE OLAN ETKİSİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI Tez Şenol ERDOĞAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 BAZI 2-[5-METİL-4-(SÜBSTİTÜE FENİLAZO)-2H-PİRAZOL-3-İLAZO]-1,3-İNDANDİONLARIN SENTEZİ VE GÖRÜNÜR BÖLGE ABSORPSİYON SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ Tez Aynur Yaşar ÖZDAĞ 2007Detay Gör/Tam Metin
 PEYNİRALTI SUYUNDAN SÜREKLİ SİSTEMDE BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Tez Nurgül YİĞİT 2007Detay Gör/Tam Metin
 NAVIER- STOKES DENKLEMLERİNİN ZAYIF ÇÖZÜMLERİNİN VARLIĞI VE TEKLİĞİ ÜZERİNE Tez Rukiye ÇİL 2007Detay Gör/Tam Metin
 YAPIDA KALİTE VE ÜRETİM KALİTESİZLİĞİNİN MALİYETİ Tez Elif Senem BOYDAŞ 2007Detay Gör/Tam Metin
 YÜKSEK SICAKLIK ŞOKU UYGULAMALARININ DOĞAL ÇAM TÜRLERİNİN (Pinus sp.) TOHUM ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Tez Tuğba USTA 2007Detay Gör/Tam Metin
 POLİ(AKRİLAMİT) - SODYUM ALJİNAT, POLİ(AKRİLAMİT- N-İZOPROPİLAKRİLAMİT)-SODYUM ALJİNAT, POLİ(AKRİLAMİT - N-İZOPROPİLAKRİLAMİT) HİDROJELLERİNE LAKKAZ İMMOBİLİZASYONU Tez Özgür YAMAK 2007Detay Gör/Tam Metin
 TİFENSÜLFÜRON-METİL HERBİSİTİNİN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİYLE TAYİNİ Tez Ebru Zeynep ERİK 2007Detay Gör/Tam Metin