//
Bulunan Kayitlar :16925
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 ORTA YAŞ OBEZ BAYANLARA YÖNELİK KALİSTENİK EGZERSİZLERİN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ Tez Ülfet ERBAŞ 2007Detay Gör/Tam Metin
 BİR İLKÖĞRETİM OKULU İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNDE OKUL KAZASI GÖRÜLME SIKLIĞININ İNCELENMESİ Tez Raife ERASLAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 BİR KAMU KURUMUNDA GÖREVLİ PERSONELİN KARIŞTIĞI ÖZEL ARAÇ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Tez İbrahim ERASLAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 CEP TELEFONU MARUZİYETİ KAYNAKLI RF DOZİMETRİNİN FDTD YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Tez Mehmet Zahid TÜYSÜZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 SIÇAN BÖBREKÜSTÜ BEZİ MEDULLA’SINDAKİ SİNİR BÜYÜME FAKTÖRLERİNİN DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI GELİŞİMİNİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ Tez Seyhan TÜRK 2007Detay Gör/Tam Metin
 MENOPOZUN VE TİBOLON KULLANIMININ KEMİK DÖNGÜSÜ BELİRTEÇLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Tez Özge TOPCU 2007Detay Gör/Tam Metin
 BİR SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARI SIRASINDA GEÇİRDİKLERİ YARALANMALAR VE İLİŞKİLİ ETMENLER Tez Gülsevin TOPBAŞI 2007Detay Gör/Tam Metin
 Au/Bi4Ti3O12/SiO2/n-Si (MFIS) YAPILARIN HAZIRLANMASI, ELEKTRİKSEL VE DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN FREKANS VESICAKLIĞA BAĞLI İNCELENMESİ  Tez Funda PARLAKTÜRK 2007Detay Gör/Tam Metin
 BENZENSÜLFONİKASİT HİDRAZİT’İN KONFORMASYON ANALİZİ, TİTREŞİM VE KİMYASAL KAYMA DEĞERLERİNİN DFT METODU İLE HESAPLANMASI Tez Murat ÖZDEMİR 2007Detay Gör/Tam Metin
 MİKROFON DİZİLERİNDE SES KAYNAĞININ YERİNİN GENETİK ALGORİTMA KULLANILARAK BULUNMASI Tez Ekrem ÇONTAR 2007Detay Gör/Tam Metin
 KENDİNDEN DÜZENLENEN HARİTALAR İLE DOKÜMAN SINIFLANDIRMA Tez Yılmaz ALPDOĞAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 TOPLAM VERİMLİ BAKIM PLANLAMASININ HAVA ARAÇLARINA UYGULANMASI: CESSNA MODEL R172H (T-41D) UÇAĞI PERVANE ÇATLAK ÇENTİK KONTROLLERİ ÜZERİNDE UYGULAMA Tez Ali Murat KENDİR 2007Detay Gör/Tam Metin
 LAMİNAR KARIŞIK TAŞINIM ŞARTLARINDA AKIMA PARALEL KANATÇIKLAR YERLEŞTİRİLMİŞ KAPALI KANALLARDA ISI TRANSFERİNİN SAYISAL VE DENEYSEL İNCELENMESİ Tez Mehmet DOĞAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN BANKALARIN FARKLI YÖNTEMLERLE SINIFLANDIRILMASI VE ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Tez Barış BEKTAŞ 2007Detay Gör/Tam Metin
 2004 YILINDA İSTANBUL-ANKARA DEVLET YOLUNDA MEYDANA GELEN ÖLÜMLÜ, YARALANMALI TRAFİK KAZALARININ HAVA DURUMU, YOL SATIH DURUMU VE YOLDAKİ YÖN DURUMUNA BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ Tez Adem BEK 2007Detay Gör/Tam Metin
 ÇELİK KILIFLI BETON KOLONLARDA BOYUT ETKİSİ Tez Vladimir KANKOV 2007Detay Gör/Tam Metin
 TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNİN ERİŞEBİLİRLİK, KULLANIŞLILIK VE KULLANICI MEMNUNİYETİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR YÖNTEM ÖNERİSİ Tez Çiğdem Belgin TİPİ 2007Detay Gör/Tam Metin
 HABERLEŞME ŞEBEKELERİNİN TASARIMINDA SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR: DEĞİŞKEN KOMŞU ARAMA, KUŞ SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU, KARINCA KOLONİSİ OPTİMİZASYONU Tez Önder BELGİN 2007Detay Gör/Tam Metin
 AKIŞKAN YATAK İÇERİSİNDEKİ GAZ-KATI İKİ FAZLI AKIŞIN HİDRODİNAMİĞİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ  Tez Özgür BAYSAL 2007Detay Gör/Tam Metin
 ALÜMİNYUM İRİDYUM ve ALÜMİNYUM RODYUM ALAŞIMLARININ BAZI TERMOELASTİK ÖZELLİKLERİNİN MOLEKÜLER DİNAMİK SİMÜLASYON YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ Tez Zühre DEMİRCİOĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin