//
Bulunan Kayitlar :16925
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 BENZENSÜLFONİKASİT HİDRAZİT İLE BAZI SİMETRİK BENZENSÜLFONAMİT TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Tez Kübra NUMANOĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE OZON KULLANIMININ İNCELENMESİ Tez Arif ANIK 2007Detay Gör/Tam Metin
 FCC BLUME-EMERY-GRIFFITHS MODELİN FAZ UZAYI ÜZERİNDE DİPOL-KUADRUPOL ETKİLEŞİMİN ETKİSİ Tez Aycan ÖZKAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 TİP 1 DİYABETTE İNTERLÖKİN-10 GEN PROMOTÖR BÖLGESİ POLİMORFİZMİNİN ÇALIŞILMASI Tez Hassan MOHEBBATIKALJAHI 2007Detay Gör/Tam Metin
 SOMATOTİP YAPILARI SPOR YAPMAYA UYGUN ÇOCUKLARIN SPOR BRANŞLARINA ÖZGÜ YETENEK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ) Tez Olcay MÜLAZIMOĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 FARKLI KÖK KANAL ALETLERİ İLE HAZIRLANAN KÖK KANALLARINDA ÇEŞİTLİ DOLGU MATERYALLERİNİN TIKAMA ÖZELLİKLERİNİN KORONAL VE APİKAL MİKROSIZINTI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Mustafa Murat KOÇAK 2007Detay Gör/Tam Metin
 HERTZİAN İNDENTASYONU KULLANILARAK FARKLI TİPTEKİ GÜÇLENDİRİLMİŞ TAM-SERAMİKLERİN HASAR MODLARININ TESPİT EDİLMESİ  Tez Andaç Barkın BAVBEK 2007Detay Gör/Tam Metin
 MÜSABAKA ÖNCESİNDE YAPILAN AKUPUNKTUR UYGULAMASININ SPORCULARIN DURUMLULUK KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ Tez Bilgehan BAYDİL 2007Detay Gör/Tam Metin
 LÖSEMİLİ HASTALARIN KEMİK İLİĞİ HÜCRELERİNDE ADENOZİN DEAMİNAZ VE 5’ NÜKLEOTİDAZ ENZİM AKTİVİTELERİNİN TAYİNİ Tez Seyhan GÜMÜŞLÜ 2007Detay Gör/Tam Metin
 ENDOJEN OPİOİD PEPTİDLERİN EGZERSİZ PERFORMANSINA ETKİSİ Tez Şevin GÜNEY 2007Detay Gör/Tam Metin
 TAŞKIN PREPARASYONLARDA DENTİN MATRİKSİ SEVİYELENDİRMESİ VE DOLGUSUNDA FARKLI APİKAL EĞELERİN ETKİNLİĞİ Tez Özgür GENÇ 2007Detay Gör/Tam Metin
 PORSELEN VE CAM FİBER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT POST SİSTEMLERİN DİŞ DOKULARINDA OLUŞTURDUKLARI TERMAL STRESLERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Tez Ferhan EĞİLMEZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 7-14 YAŞ GRUBU İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNDE PECTUS CARINATUM VE PECTUS EXCAVATUM DEFORMİTELERİNİN GÖRÜLME ORANI Tez Zafer Kutay COŞKUN 2007Detay Gör/Tam Metin
 SERVİKAL BÖLGEDEKİ ÇÜRÜKSÜZ LEZYONLARA FARKLI BAĞLAYICI SİSTEMLERİN BAĞLANMA DAYANIMLARININ İN VİVO VE İN VİTRO OLARAK İNCELENMESİ Tez Evrim ELİGÜZELOĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 POLİKİSTİK OVER SENDROMLU ERGEN KIZLARDA İLİŞKİLİ OLABİLECEK POLİMORFİZMLERİN MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ İLE SAPTANMASI Tez Tuğba ÜNSAL 2007Detay Gör/Tam Metin
 DİŞ TEDAVİSİ İÇİN GELEN YETİŞKİN HASTALARDA GÖRÜLEN ODONTOJENİK ÇENE KİSTLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Gülten USALAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 FARKLI DAYANIKLILIK ANTRENMANLARININ OKSİDATİF STRES OLUŞUMU VE ANTİOKSİDAN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Tez Serkan REVAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 DİŞETİNE UYGULANAN FARKLI CERRAHİ YÖNTEMLERİN MELANİN PİGMENTASYONU ELİMİNASYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Nimet Cem YILDIZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 ÜRİNER SİSTEM KANSER HASTALARINDA CERRAHİ TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI İDRAR 8-HİDROKSİDEOKSİGUANOZİN (8-OHdG) SEVİYELERİ Tez Adem ÜNAL 2007Detay Gör/Tam Metin
 ENFEKTE KÖK KANALLARINDA TREPONEMA DENTİCOLA, PORPHYROMONAS GİNGİVALİS VE BU BAKTERİLERE AİT VİRÜLANS FAKTÖRLERİNİN MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİK TEKNİKLER İLE İNCELENMESİ Tez Özgür İlke ATASOY ULUSOY 2007Detay Gör/Tam Metin