//
Bulunan Kayitlar :16925
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 “ OSMANLI BEYLİĞİ’NİN KURULUŞU” KONUSU ÇERÇEVESİNDE; ÖĞRENCİ, TARİH ÖĞRETMENİ VE TARİHÇİLERİN TARİHTE NEDENSELLİK ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ Tez Yasemin ER 2008Detay Gör/Tam Metin
 CAM SANATININ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ YERİ Tez Gülşen ASLAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 ANKARA KIZ MESLEK LİSELERİ NAKIŞ BÖLÜMÜNE DEVAM EDEN EĞİTİLEBİLİR ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN ÖĞRENCİLER İÇİN UYGULANAN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Dilek ASLAN 2008Detay Gör/Tam Metin
 KASTAMONU EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİ (1956-1992) Tez Selman Tunay KAMER 2008Detay Gör/Tam Metin
 MUSTAFA DÜZGÜNMAN’IN EBRU SANATINA VE EĞİTİMİNE KATKISI Tez Hatice SARI 2008Detay Gör/Tam Metin
 Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı Bireysel Çalgı-Gitar Eğitim Programı ile Rodriguez ARENAS’ın “La Escuela De La Guitarra Libro 1” Metodunun Örtüşme Durumu  Tez Gizem ŞAHİN 2008Detay Gör/Tam Metin
 ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL MODELLEME YAPABİLME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Tez Özge ÖZER KESKİN 2008Detay Gör/Tam Metin
 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN KAYGI DÜZEYLERİÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI  Tez Handan GENÇ 2008Detay Gör/Tam Metin
 KIBRIS GELENEKSEL EL SANATLARINDA KULLANILAN MOTİFLERİN GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Ahmet Erman KARAGÖZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 HİBRİTLEŞME KONUSUNUN TARİHİ VE FELSEFİ BOYUTUNUN KİMYA DERS KİTAPLARINDA SUNUMU VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Tez Kevser Yeşim SUSAM 2007Detay Gör/Tam Metin
 VAN YÖRESİ GELENEKSEL BAŞ SÜSLEMELERİNİN TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE İNCELENMESİ Tez Güneş SAĞNAK ARSLANTAŞ 2007Detay Gör/Tam Metin
 TİCARET MESLEK LİSELERİNDE OKUTULMAKTA OLAN BİLGİSAYAR DERSİ EĞİTİMİNİN VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Tez Zeynep KELEŞ 2007Detay Gör/Tam Metin
 ÇALIŞAN KADINLARIN HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİNE YÖNELİK MARKALI ÜRÜN TERCİHLERİ VE BAĞLILIKLARININ BELİRLENMESİ Tez Nilgün TOKGÖZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 2000 YILI FEN BİLGİSİ VE 2005 YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALAN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ KAZANIMLARININ TESPİTİ VE KARŞILAŞTIRMASI  Tez Gülseren ŞENYÜZ 2008Detay Gör/Tam Metin
 BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISI VE TUTUMLARINA ETKİSİ Tez Murat PEKTAŞ 2008Detay Gör/Tam Metin
 İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ADAY ÖĞRETMENLERİN SINIFTA KARŞILAŞTIKLARI DİSİPLİN SORUNLARI ( Kırıkkale İli Örneği) Tez Alper BOYRAZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞERLENDİRME ROLLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ) Tez Ümit BAKIR 2007Detay Gör/Tam Metin
 DENİM YÜZEYLERDEN ÜRETİLEN BAYAN PANTOLONUNDA YÜZEY ESNEME KABİLİYETİ OLAN KUMAŞ YAPILARININ MODEL VE KALIP TASARIMINA ETKİLERİ Tez Zeyneb FİLİZ ÇAKMAK 2008Detay Gör/Tam Metin
 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN “ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ” DERSLERİNDE KAZANDIKLARI YETERLİKLERİN “ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI”NDA KULANIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Ilgım KILIÇ 2007Detay Gör/Tam Metin
 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM AÇISINDAN TAŞIMA KAPASİTESİ: TOPKAPI SARAYI ÖRNEĞİ Tez Cüneyt TOKMAK 2008Detay Gör/Tam Metin