//
Bulunan Kayitlar :16739
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 FARELERDE EHRLICH ASİT SOLİD TÜMÖR MODELİNDE THYMUS SİPYLEUS VE TAURİNİN, BÖBREK MDA, GLUTATYON, AOPP DÜZEYLERİNE VE SOD AKTİVİTESİNE ETKİLERİ Tez Salih SARI 2008Detay Gör/Tam Metin
 MÜZİK BÖLÜMÜ GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİN OBJEKTİF SES PARAMETRELERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Çağıl SARIDOĞAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 MARKA KAVRAMI VE SPORCULARIN MARKAYA YÖNELİK TUTUMU Tez Ercan POLAT 2007Detay Gör/Tam Metin
 HEMŞİRELERİN İNTRAVENÖZ SIVI UYGULAMASINA İLİŞKİN KAYITLARININ İNCELENMESİ Tez Sümeyye PINAR 2007Detay Gör/Tam Metin
 ANKARA BİRİNCİ LİG TAKIMLARINDA OYNAYAN BAYAN VOLEYBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Tez Hafız Uğur ÖNDER 2007Detay Gör/Tam Metin
 TİNNİTUSUN ÖLÇÜLEBİLİR DEĞERLERİNİN (FREKANS, AMPLİTÜD, MİNİMAL MASKELEME SEVİYESİ VE REZİDÜEL İNHİBİSYON) EPİDEMİYOLOJİK, KLİNİK, ODYOLOJİK VE PSİKOSOMATİK VERİLER İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI  Tez Elçin ORÇAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 ELİT GÜREŞÇİLERİN SOMATOTİP ÖZELLİKLERİ İLE ANTROPOMETRİK ORANSAL İLİŞKİLERİNİN STİLLER VE SIKLETLER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI Tez Defne ÖCAL 2007Detay Gör/Tam Metin
 DNA ONARIM ENZİMİ OGG1 SER326CYS POLİMORFİZMİ İLE AKCİĞER KANSERİ İLİŞKİSİNİN TÜRK POPÜLASYONUNDA ARAŞTIRILMASI VE OKSİDATİF HASARIN BİYOGÖSTERGESİ 8-OHdG ÖLÇÜMÜ Tez Esra EMERCE TUFAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 EHRLICH ASİT SOLİD TÜMÖR MODELİ OLUŞTURULMUŞ FARELERDE THYMUS SİPYLEUS VE TAURİNİN KARACİĞER MDA, GLUTATYON, AOPP DÜZEYLERİNE VE SOD AKTİVİTESİNE ETKİLERİ Tez Gamze TURNA 2008Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULAN ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE BAZI AĞIR METALLERİN MİKTARLARININ ARAŞTIRILMASI Tez Mehmet BİNGÖL 2007Detay Gör/Tam Metin
 SPORTİF ALANDA DOĞABİLECEK HUKUKİ İHTİLAFLAR, TARAFLARI VE İHTİLAFLARIN SPOR HUKUKU MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜMÜ Tez Ercan KARAOĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN EBE VE HEMŞİRELERİN DOĞUM SONU DEPRESYON KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ Tez Seda Nihal IŞIK 2007Detay Gör/Tam Metin
 ANKSİYETE TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİTKİSEL İLAÇLAR ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR Tez Nazan IŞIK 2007Detay Gör/Tam Metin
 SUBKÜTAN ENJEKSİYON KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE İKİ FARKLI YÖNTEMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ Tez Deniz GENÇ 2007Detay Gör/Tam Metin
 ORTA YAŞ OBEZ BAYANLARA YÖNELİK KALİSTENİK EGZERSİZLERİN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ Tez Ülfet ERBAŞ 2007Detay Gör/Tam Metin
 BİR İLKÖĞRETİM OKULU İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNDE OKUL KAZASI GÖRÜLME SIKLIĞININ İNCELENMESİ Tez Raife ERASLAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 BİR KAMU KURUMUNDA GÖREVLİ PERSONELİN KARIŞTIĞI ÖZEL ARAÇ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Tez İbrahim ERASLAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 CEP TELEFONU MARUZİYETİ KAYNAKLI RF DOZİMETRİNİN FDTD YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Tez Mehmet Zahid TÜYSÜZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 SIÇAN BÖBREKÜSTÜ BEZİ MEDULLA’SINDAKİ SİNİR BÜYÜME FAKTÖRLERİNİN DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI GELİŞİMİNİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ Tez Seyhan TÜRK 2007Detay Gör/Tam Metin
 MENOPOZUN VE TİBOLON KULLANIMININ KEMİK DÖNGÜSÜ BELİRTEÇLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Tez Özge TOPCU 2007Detay Gör/Tam Metin