Bulunan Kayitlar :16630
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 ÜRETİM MERKEZLERİNDEN HAMMADDE TAŞIMACILIĞININ KARAYOLUNA ETKİLERİ Tez Kemal KURNAZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 EKSENEL YÜK ALTINDAKİ ORTASINDA DELİK BULUNAN KOMPOZİT LEVHADA DEĞİŞİK SICAKLIKLARDA OLUŞAN GERİLMELERİN DENEYSEL VE SONLU ELEMANLAR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ Tez Özkan YAVUZYILMAZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 TÜRKİYE’ DE ÇEVRE KORUMA ALANLARININ YÖNETİMİ VE BU ALANLARDA TARIMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: GÖKSU DELTASI ÖRNEĞİ Tez Gülhan KARAGÖZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 İKİZCE (HAYMANA-ANKARA) VE ÇEVRESİNDEKİ YERALTI SULARININ KİMYASI VE BAZI KİRLİLİK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Tez Ali ARIKAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 SINAV PERSONEL ÇİZELGELEME MODELİ Tez Alptekin ÇORUHLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 RHEOBUILD 2000 PF KATKILI RHEOCEM 900 İNCE TANELİ ÇİMENTONUN DEĞİŞİK GRADASYONLU KUM NUMUNELERE PENETRASYON YETİSİ Tez Battal YILDIZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 TEKSTİL MALZEMELERİNE YANMAZLIK ÖZELLİĞİNİN KAZANDIRILMASI Tez Çağla GÜNSAL 2007Detay Gör/Tam Metin
 ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMİNİN BİLGİSAYARLA PROGRAMLANMASI VE OTOMASYON Tez Nuri Osman ÇALIŞKAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 AHŞAP ÇATI MAKASLARININ DÜĞÜM NOKTALARINDA ÖN AHŞAP UZUNLUĞUN DENEYSEL YÖNTEMLE TAYİNİ Tez Hamza USTA 2007Detay Gör/Tam Metin
 EKSENEL YÜKLÜ KARE KESİTLİ BETONARME KOLONLARIN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE NONLİNEER ANALİZİ Tez Uğur YOZGAT 2007Detay Gör/Tam Metin
 KATI OKSİT YAKIT HÜCRELERİNDE ELEKTROLİT MALZEMESİ OLARAK KULLANILAN KÜBİK ZİRKONYUM OKSİTİN (c-ZrO2) DEĞİŞİK ORANLARDA METAL OKSİT KATKILARI İLE ODA SICAKLIĞINDAKİ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Tez Tuğba BOYACIOĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 BETON İLE CFRP ŞERİTLER ARASINDAKİ KAYMA GERİLMESİ DAĞILIMININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Tez Yasin Fırat KURTİPEK 2007Detay Gör/Tam Metin
 TRABZON İLİ SUCUL COLEOPTERA (INSECTA) FAUNASI Tez Betül KARAMAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 AĞAÇ MALZEME RUTUBET MİKTARININ SU BAZLI VERNİK KATMAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Tez Hüseyin PELİT 2007Detay Gör/Tam Metin
 PERSONEL PERFORMANSINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ (YEM) İLE İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA Tez Hüseyin YENER 2007Detay Gör/Tam Metin
 BORLU BİLEŞİKLERİN AĞAÇ MALZEMENİN BAZI FİZİKSEL MEKANİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Tez Hilmi TOKER 2007Detay Gör/Tam Metin
 FERMENTASYONLA ETANOL ÜRETİMİNDE ETANOL VERİMİNİN ARTTIRILMASI Tez Dilek SOYUDURU 2007Detay Gör/Tam Metin
 KOMBİLERDE KULLANILAN ISI DEĞİŞTİRİCİSİ FARKLI KANATÇIK GEOMETRİLERİNİN KOMBİ VERİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ Tez Ali Rıza DAL 2007Detay Gör/Tam Metin
 OTOMOBİL TEKERLERİNİN TİTREŞİM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Tez Osman DEMİR 2007Detay Gör/Tam Metin
 ANKARA’DAKİ TOPRAKLARDAN İZOLE EDİLEN BACILLUS TÜRLERİNİN TANIMLANMASI, MOLEKÜLER DÜZEYDE TİPLENDİRİLMESİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ Tez Fatma ÖZTÜRK 2007Detay Gör/Tam Metin