//
Bulunan Kayitlar :16728
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 DİŞETİNE UYGULANAN FARKLI CERRAHİ YÖNTEMLERİN MELANİN PİGMENTASYONU ELİMİNASYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Nimet Cem YILDIZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 ÜRİNER SİSTEM KANSER HASTALARINDA CERRAHİ TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI İDRAR 8-HİDROKSİDEOKSİGUANOZİN (8-OHdG) SEVİYELERİ Tez Adem ÜNAL 2007Detay Gör/Tam Metin
 ENFEKTE KÖK KANALLARINDA TREPONEMA DENTİCOLA, PORPHYROMONAS GİNGİVALİS VE BU BAKTERİLERE AİT VİRÜLANS FAKTÖRLERİNİN MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİK TEKNİKLER İLE İNCELENMESİ Tez Özgür İlke ATASOY ULUSOY 2007Detay Gör/Tam Metin
 TAVŞAN İZOLE MİDE FUNDUSUNDA KOLİNERJİK AŞIRIM ÜZERİNE NİKOTİNİN ETKİSİ : PİROGALLOL VE ANTİOKSİDANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Tez Ainagül ANUVARBEKOVA 2007Detay Gör/Tam Metin
 GÖMÜLÜ ALT YİRMİ YAŞ DİŞLERİ ÇEKİM KAVİTELERİNDEKİ KEMİK İYİLEŞMESİNİN ALINAN RADYOGRAFİLERLE BİLGİSAYARLI ORTAMDA ANALİZİ Tez Volkan AKAR 2007Detay Gör/Tam Metin
 KEÇİÖREN BELEDİYESİ SPOR MERKEZİNDE SPOR FAALİYETLERİ SIRASINDA KARŞILAŞILAN SAĞLIK SORUNLARI Tez Semra ARDIÇLI 2007Detay Gör/Tam Metin
 BAZI 5-KLORO–6-(TİYAZOL–4-İL)-2-OKSO-3H-BENZOTİYAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE COX İNHİBİTÖR ETKİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR Tez Selcen ADAK 2007Detay Gör/Tam Metin
 ANTİTROMBOTİK BİR ETKİN MADDE İÇEREN TABLET FORMÜLASYONUNUN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR Tez Celil TAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 MİGREN TEDAVİSİNDE KULLANILAN FİTOTERAPÖTİKLER Tez Tuba (EMİROĞLU) SUNGUR 2007Detay Gör/Tam Metin
 FARELERDE EHRLICH ASİT SOLİD TÜMÖR MODELİNDE THYMUS SİPYLEUS VE TAURİNİN, BÖBREK MDA, GLUTATYON, AOPP DÜZEYLERİNE VE SOD AKTİVİTESİNE ETKİLERİ Tez Salih SARI 2008Detay Gör/Tam Metin
 MÜZİK BÖLÜMÜ GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİN OBJEKTİF SES PARAMETRELERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Çağıl SARIDOĞAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 MARKA KAVRAMI VE SPORCULARIN MARKAYA YÖNELİK TUTUMU Tez Ercan POLAT 2007Detay Gör/Tam Metin
 HEMŞİRELERİN İNTRAVENÖZ SIVI UYGULAMASINA İLİŞKİN KAYITLARININ İNCELENMESİ Tez Sümeyye PINAR 2007Detay Gör/Tam Metin
 ANKARA BİRİNCİ LİG TAKIMLARINDA OYNAYAN BAYAN VOLEYBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Tez Hafız Uğur ÖNDER 2007Detay Gör/Tam Metin
 TİNNİTUSUN ÖLÇÜLEBİLİR DEĞERLERİNİN (FREKANS, AMPLİTÜD, MİNİMAL MASKELEME SEVİYESİ VE REZİDÜEL İNHİBİSYON) EPİDEMİYOLOJİK, KLİNİK, ODYOLOJİK VE PSİKOSOMATİK VERİLER İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI  Tez Elçin ORÇAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 ELİT GÜREŞÇİLERİN SOMATOTİP ÖZELLİKLERİ İLE ANTROPOMETRİK ORANSAL İLİŞKİLERİNİN STİLLER VE SIKLETLER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI Tez Defne ÖCAL 2007Detay Gör/Tam Metin
 DNA ONARIM ENZİMİ OGG1 SER326CYS POLİMORFİZMİ İLE AKCİĞER KANSERİ İLİŞKİSİNİN TÜRK POPÜLASYONUNDA ARAŞTIRILMASI VE OKSİDATİF HASARIN BİYOGÖSTERGESİ 8-OHdG ÖLÇÜMÜ Tez Esra EMERCE TUFAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 EHRLICH ASİT SOLİD TÜMÖR MODELİ OLUŞTURULMUŞ FARELERDE THYMUS SİPYLEUS VE TAURİNİN KARACİĞER MDA, GLUTATYON, AOPP DÜZEYLERİNE VE SOD AKTİVİTESİNE ETKİLERİ Tez Gamze TURNA 2008Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULAN ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE BAZI AĞIR METALLERİN MİKTARLARININ ARAŞTIRILMASI Tez Mehmet BİNGÖL 2007Detay Gör/Tam Metin
 SPORTİF ALANDA DOĞABİLECEK HUKUKİ İHTİLAFLAR, TARAFLARI VE İHTİLAFLARIN SPOR HUKUKU MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜMÜ Tez Ercan KARAOĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin