//
Bulunan Kayitlar :17135
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 5E Öğrenme Döngüsü Modeline Dayalı Öğretim Etkinliklerinin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi Tez Burcu Hiçcan 2008Detay Gör/Tam Metin
 VEKALET SÖZLEŞMESINDE TARAFLARIN BORÇLARI Tez Özlem DEMIR YÜCE 2009Detay Gör/Tam Metin
 Hedef Maliyetleme Sisteminde Bütçe Yaklaşımı, Yöneticilerin Eğitimi ve Bir İşletmede uygulama Tez Nagihan Kalkancı 2008Detay Gör/Tam Metin
 TÜRKİYE’DE SOSYAL DEMOKRASİNİN EVRİMİ: CHP ÖRNEĞİ Tez F.Orkunt CANYAŞ 2008Detay Gör/Tam Metin
 MERKANTİLİZM, FARKLI MERKANTİLİST ANLAYIS VE UYGULAMALARI ETKİLEYEN UNSURLARIN ÜLKELER BAZINDA ANALİZİ (Fransa: Jean Baptiste Colbert Ve Đngiltere: Sir Josiah Child’ın Görüsleri Temelinde Bir Karsılastırma) Tez Erdem DOĞRUER 2009Detay Gör/Tam Metin
 AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİ İÇERİSİNDE PATENT HAKLARI Tez Ahsen ARIÖZ 2008Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 FIDIC KAPSAMINDA UYUSMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Tez Buket KOLDAS 2008Detay Gör/Tam Metin
 TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ Tez Sıdıka Ayşegül (Demir) İskenderoğlu 2008Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 BASINDA İDEOLOJİNİN OLUŞUMU VE HABER ÜRETİM SÜRECİNE ETKİSİ (ÖRNEK OLAY: DANIŞTAY’IN TÜRBAN KARARI VE DANIŞTAY SALDIRISI) Tez Onur DURSUN 2009Detay Gör/Tam Metin
 SİYASAL İLETİŞİM SÜRECİNDE MİLLİYETÇİ SÖYLEMİN KULLANIMI Tez Zübeyde SÜLLÜ 2007Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Toplam Kalitre Yönetiminin Eğitim Kurumlarında Uygulanması ve Karşılaşılan Sorunlar Tez Vahide Kahraman 2008Detay Gör/Tam Metin
 MÜLKİYET HAKKI, GÜVENCESİ VE KORUNMASI Tez Alparslan ALTAN 2008Detay Gör/Tam Metin
 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA ELEKTRONİK TİCARET VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER Tez Fırat Keskin 2008Detay Gör/Tam Metin
 4483 SAYILI KANUN’A GÖRE MEMURLARIN YARGILANMASINDA İDARİ SÜREÇ Tez Tahir Murat AKKAN 2009Detay Gör/Tam Metin
 İNSAAT FİRMALARININ DIS KAYNAKLARDAN YARARLANMA STRATEJİLERİ İLE UYGULAMA ALANLARI VE BİR UYGULAMA Tez Özkan ALTUN 2009Detay Gör/Tam Metin
 1982 ANAYASASINDA SUÇ VE CEZALARA İLİSKİN ESASLAR Tez Beytullah ÖZER 2008Detay Gör/Tam Metin
 İDARİ USUL İLKELERİ AÇISINDAN DEVLET MEMURUNUN DİSİPLİN SORUSTURMASI Tez Yasin SÖYLER 2008Detay Gör/Tam Metin
 TÜRK HALK EDEBİYATI NESİR ÜRÜNLERİNDE BAŞKALDIRI KAVRAMI Tez KÜRŞAT ÖNCÜL 2009Detay Gör/Tam Metin
 CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ Tez Elif TÜFEKÇİ 2008Detay Gör/Tam Metin
 1979 SONRASI İRAN'IN ORTA DOĞU POLİTİKASI VE BÖLGE ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLERİ Tez Nasser KASHEF ASL 2009Detay Gör/Tam Metin