//
Bulunan Kayitlar :16849
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 ERZURUM’DA ÇEYİZ GELENEĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Tez Ayşegül KARAKELLE 2008Detay Gör/Tam Metin
 ÜBERSETZUNGSKRITISCHE ANALYSE DES ROMANS „SIDDHARTHA“ VON HERMANN HESSE Tez Yıldızay Çiftçi AVŞAR 2007Detay Gör/Tam Metin
 GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGILARINDAN UDUN MÜZİK DERSLERİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Tez Leyla DEMİR 2007Detay Gör/Tam Metin
 ANADOLU TAKILARINDAKİ MOTİFLER İLE TUNUS TAKILARINDAKİ MOTİFLERİN İNCELENMESİ Tez Fatma ŞENTÜRK 2007Detay Gör/Tam Metin
 SÜSLEME SANATLARINDA RUMİ MOTİFİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ Tez Şeyda YAVUZ 2008Detay Gör/Tam Metin
 OTEL İŞLETMELERİNDE YILDIRMA EYLEMLERİNİN İŞ GÖREN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Burak Murat DEMİRÇİVİ 2008Detay Gör/Tam Metin
 KIRSAL ALANDAN KENTSEL ALANA GÖÇ EDEN KADINLARIN YENİ YAŞAMA UYUM DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI Tez Mehtap ŞAFAK 2008Detay Gör/Tam Metin
 ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME METODLARINDAN GRİD, TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ VE KAVRAM HARİTALARI’NIN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE UYGULANMASI Tez Uğur KARAHAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DERSİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI İLE DÜZ ANLATIM YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tez Sinem SİVRİ 2007Detay Gör/Tam Metin
 LİSE II. SINIF BİYOLOJİ DERSİ SİNDİRİM SİSTEMİ KONUSUNDA UYGULANAN ÇOKLU ZEKA KURAMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARILARINA ETKİSİ Tez Süreyya KURTCUOĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 BASEL II ÇERÇEVESİNDE STANDART YÖNTEM AÇISINDAN DERECELENDİRME SİSTEMİ VE BİR UYGULAMA Tez Asiye KÖMÜRCÜ 2007Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 AKUT VE DÜZENLİ ANTRENMANIN HENTBOLCÜLERDE OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİSİ Tez Tuba ŞİNOFOROĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 TÜRK ERKEK HENTBOL MİLLİ TAKIMINDA ANAEROBİK GÜÇ-KAPASİTE, KALP ATIM HIZI İLE VÜCUT KOMPOZİSYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Tez Murat BİLGE 2007Detay Gör/Tam Metin
 ENTERİK BAKTERİLERDE HIZLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ İÇİN YENİ BİR BESİYERİ GELİŞTİRİLMESİ Tez Muhammed Akbar YOLDAŞ 2007Detay Gör/Tam Metin
 ORTOPEDİK ENGELLİLERİN SOSYALLEŞMESİNE SPORUN ETKİSİ Tez Sibel ÖZTÜRK AKÇALAR 2007Detay Gör/Tam Metin
 AYDIN İLİNDE 2006 YILINDA DOĞAN BEBEKLERDE İŞİTME KAYBI SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ Tez Hilal BOLAT 2007Detay Gör/Tam Metin
 BAZI 5-KLORO–6-(2-SUBSTİTUE FENİL TİYAZOL–4-İL)-2-OKSO-3H-BENZOKSAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE COX İNHİBİTÖR ETKİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR Tez Şölen URLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 BEŞ EKSENLİ BİR ROBOT KOLUNUN SİMÜLASYONU VE KONTROLÜ Tez Alper BAYRAK 2007Detay Gör/Tam Metin
 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİ İÇİN İNTERAKTİF CD TASARIMI VE UYGULANMASI Tez Kenan Murat DOĞANGÜN 2007Detay Gör/Tam Metin
 TÜRKİYE’DEKİ ARAMA KURTARMA ELEMANLARININ TEMEL SORUNLARI Tez Halil SAROL 2007Detay Gör/Tam Metin