//
Bulunan Kayitlar :17135
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 (Yazar tezi vermediği için, tez yayınlanamamaktadır) Sosyal bilgiler öğretiminde mizah  Tez ŞAHİN ORUÇ 2007Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Sepiyolitten silisyum nitrür (Si3N4) tipi teknolojik seramik malzeme üretimi ve karakterizasyonu  Tez Cengiz BAĞCI 2007Detay Gör/Tam Metin
 KREDİBİLİTE TEORİSİNDE PARAMETRE TAHMİNİ VE İSTATİSTİKSEL BİR YAKLAŞIM KREDİBİLİTE TEORİSİNDE PARAMETRE TAHMİNİ VE İSTATİSTİKSEL BİR YAKLAŞIM Tez Meral EBEGİL 2007Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 AKIŞKAN YATAKLI KÖMÜR YAKMA SİSTEMLERİNDE OTOMATİK KONTROL TASARIM VE UYGULAMASI Tez Sinan DÜLGER 2007Detay Gör/Tam Metin
 GENİŞLETİLMİŞ YUMUŞAK EĞİM EŞİTLİKLERİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ Tez Asu İNAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 İNTEGRALLENEBİLİR FONKSİYON UZAYLARI VE MERKEZLERİ Tez Cüneyt ÇEVİK 2007Detay Gör/Tam Metin
 SÜRTÜNME KARISTIRMA KAYNAGINDA FARKLI KAYNAK PARAMETRELERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Tez Mehmet BOZU 2007Detay Gör/Tam Metin
 ELEKTROEROZYON İLE İŞLEMEDE POLİMER MATRİSLİ İLETKEN TOZ TAKVİYELİ KOMPOZİT ELEKTROT İLE İŞLEMENİN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ Tez Kemal YAMAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 PROBİYOTİK OLARAK KULLANILABİLECEK BAZI LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN KOLESTEROL GİDERİMİ ÖZELLİKLERİ VE SAFRA TUZU DEKONJUGASYONU ETKİLERİNİN ARASTIRILMASI Tez Esra TOK 2007Detay Gör/Tam Metin
 VANADYUM, MOLİBDEN VE NİOBYUM İLE AKTİFLEŞTİRİLMİŞ MCM-41 KATALİZÖRLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Tez Arzu SOLMAZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 DIŞ MANYETİK ALANDA SPIN–1 ISING MODELİN CELLULAR AUTOMATON İLE İNCELENMESİ Tez Hacer DEMİREL 2007Detay Gör/Tam Metin
 ÇOK BOYUTLU ESLESMİS ÇİFTLER ARASINDAKİ FARKIN SINAMASINDA PERMÜTASYON YÖNTEMİNİN BİR DEGERLENDİRMESİ  Tez Burak ŞİMŞEK 2007Detay Gör/Tam Metin
 İÇME SUYU SEBEKE BORULARINDA KLOR KAYIP VE KLOR-FLOR DİFÜZYON KATSAYILARININ BELİRLENMESİ  Tez Tarık BUYRUK 2007Detay Gör/Tam Metin
 FİZĐKSEL ENGELLİLERİN REHABİLİTASYONUNA YÖNELİK MOBİLYA TASARIM ARASTIRMALARI  Tez Metin SEZEN 2007Detay Gör/Tam Metin
 AKRİDİNDİON TÜRÜ ORGANİK BOYARMADDE LAZERLERİNİN SENTEZİ VE BUNLARIN UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI  Tez Muharrem KAYA 2007Detay Gör/Tam Metin
 GELİŞEN TEKNOLOJİK SÜREÇLERİN TASARIM KAVRAMI ÜZERİNE ETKİLERİ VE TEKNOLOJİ - TASARIM İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRI LMASI  Tez Ersun BIYIKCI 2007Detay Gör/Tam Metin
 ATIK SULARDAN KURŞUN (II) VE BAKIR(II) İYONLARININ YUMURTA KABUĞU İLE UZAKLAŞTIRILMASI VE OPTİMUM KOŞULLARIN BELİRLENMESİ  Tez Burcu FIRAT 2007Detay Gör/Tam Metin
 ADAPAZARI BALLARINDA POLEN ANALİZİ  Tez Nilgün ERDOĞAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 BİTKİ ÖRTÜSÜ İÇEREN BİLESİK KANALLARDA KAPASİTE TAYİNİ YAKLASIMLARININ MODEL DENEYLERİNE GÖRE İRDELENMESİ  Tez Özgüven ALTUN 2007Detay Gör/Tam Metin
 BN NANO TÜPLER İÇİNDE Ni NANO TELLERİ  Tez Pınar ÇABUK 2007Detay Gör/Tam Metin