Bulunan Kayitlar :16120
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 FARKLI KÖK KANAL ALETLERİ İLE HAZIRLANAN KÖK KANALLARINDA ÇEŞİTLİ DOLGU MATERYALLERİNİN TIKAMA ÖZELLİKLERİNİN KORONAL VE APİKAL MİKROSIZINTI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Mustafa Murat KOÇAK 2007Detay Gör/Tam Metin
 HERTZİAN İNDENTASYONU KULLANILARAK FARKLI TİPTEKİ GÜÇLENDİRİLMİŞ TAM-SERAMİKLERİN HASAR MODLARININ TESPİT EDİLMESİ  Tez Andaç Barkın BAVBEK 2007Detay Gör/Tam Metin
 MÜSABAKA ÖNCESİNDE YAPILAN AKUPUNKTUR UYGULAMASININ SPORCULARIN DURUMLULUK KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ Tez Bilgehan BAYDİL 2007Detay Gör/Tam Metin
 LÖSEMİLİ HASTALARIN KEMİK İLİĞİ HÜCRELERİNDE ADENOZİN DEAMİNAZ VE 5’ NÜKLEOTİDAZ ENZİM AKTİVİTELERİNİN TAYİNİ Tez Seyhan GÜMÜŞLÜ 2007Detay Gör/Tam Metin
 ENDOJEN OPİOİD PEPTİDLERİN EGZERSİZ PERFORMANSINA ETKİSİ Tez Şevin GÜNEY 2007Detay Gör/Tam Metin
 TAŞKIN PREPARASYONLARDA DENTİN MATRİKSİ SEVİYELENDİRMESİ VE DOLGUSUNDA FARKLI APİKAL EĞELERİN ETKİNLİĞİ Tez Özgür GENÇ 2007Detay Gör/Tam Metin
 PORSELEN VE CAM FİBER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT POST SİSTEMLERİN DİŞ DOKULARINDA OLUŞTURDUKLARI TERMAL STRESLERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Tez Ferhan EĞİLMEZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 7-14 YAŞ GRUBU İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNDE PECTUS CARINATUM VE PECTUS EXCAVATUM DEFORMİTELERİNİN GÖRÜLME ORANI Tez Zafer Kutay COŞKUN 2007Detay Gör/Tam Metin
 SERVİKAL BÖLGEDEKİ ÇÜRÜKSÜZ LEZYONLARA FARKLI BAĞLAYICI SİSTEMLERİN BAĞLANMA DAYANIMLARININ İN VİVO VE İN VİTRO OLARAK İNCELENMESİ Tez Evrim ELİGÜZELOĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 POLİKİSTİK OVER SENDROMLU ERGEN KIZLARDA İLİŞKİLİ OLABİLECEK POLİMORFİZMLERİN MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ İLE SAPTANMASI Tez Tuğba ÜNSAL 2007Detay Gör/Tam Metin
 DİŞ TEDAVİSİ İÇİN GELEN YETİŞKİN HASTALARDA GÖRÜLEN ODONTOJENİK ÇENE KİSTLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Gülten USALAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 FARKLI DAYANIKLILIK ANTRENMANLARININ OKSİDATİF STRES OLUŞUMU VE ANTİOKSİDAN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Tez Serkan REVAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 DİŞETİNE UYGULANAN FARKLI CERRAHİ YÖNTEMLERİN MELANİN PİGMENTASYONU ELİMİNASYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Nimet Cem YILDIZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 ÜRİNER SİSTEM KANSER HASTALARINDA CERRAHİ TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI İDRAR 8-HİDROKSİDEOKSİGUANOZİN (8-OHdG) SEVİYELERİ Tez Adem ÜNAL 2007Detay Gör/Tam Metin
 ENFEKTE KÖK KANALLARINDA TREPONEMA DENTİCOLA, PORPHYROMONAS GİNGİVALİS VE BU BAKTERİLERE AİT VİRÜLANS FAKTÖRLERİNİN MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİK TEKNİKLER İLE İNCELENMESİ Tez Özgür İlke ATASOY ULUSOY 2007Detay Gör/Tam Metin
 TAVŞAN İZOLE MİDE FUNDUSUNDA KOLİNERJİK AŞIRIM ÜZERİNE NİKOTİNİN ETKİSİ : PİROGALLOL VE ANTİOKSİDANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Tez Ainagül ANUVARBEKOVA 2007Detay Gör/Tam Metin
 GÖMÜLÜ ALT YİRMİ YAŞ DİŞLERİ ÇEKİM KAVİTELERİNDEKİ KEMİK İYİLEŞMESİNİN ALINAN RADYOGRAFİLERLE BİLGİSAYARLI ORTAMDA ANALİZİ Tez Volkan AKAR 2007Detay Gör/Tam Metin
 KEÇİÖREN BELEDİYESİ SPOR MERKEZİNDE SPOR FAALİYETLERİ SIRASINDA KARŞILAŞILAN SAĞLIK SORUNLARI Tez Semra ARDIÇLI 2007Detay Gör/Tam Metin
 BAZI 5-KLORO–6-(TİYAZOL–4-İL)-2-OKSO-3H-BENZOTİYAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE COX İNHİBİTÖR ETKİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR Tez Selcen ADAK 2007Detay Gör/Tam Metin
 ANTİTROMBOTİK BİR ETKİN MADDE İÇEREN TABLET FORMÜLASYONUNUN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR Tez Celil TAN 2007Detay Gör/Tam Metin