Bulunan Kayitlar :16092
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 DNA ONARIM ENZİMİ OGG1 SER326CYS POLİMORFİZMİ İLE AKCİĞER KANSERİ İLİŞKİSİNİN TÜRK POPÜLASYONUNDA ARAŞTIRILMASI VE OKSİDATİF HASARIN BİYOGÖSTERGESİ 8-OHdG ÖLÇÜMÜ Tez Esra EMERCE TUFAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 EHRLICH ASİT SOLİD TÜMÖR MODELİ OLUŞTURULMUŞ FARELERDE THYMUS SİPYLEUS VE TAURİNİN KARACİĞER MDA, GLUTATYON, AOPP DÜZEYLERİNE VE SOD AKTİVİTESİNE ETKİLERİ Tez Gamze TURNA 2008Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULAN ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE BAZI AĞIR METALLERİN MİKTARLARININ ARAŞTIRILMASI Tez Mehmet BİNGÖL 2007Detay Gör/Tam Metin
 SPORTİF ALANDA DOĞABİLECEK HUKUKİ İHTİLAFLAR, TARAFLARI VE İHTİLAFLARIN SPOR HUKUKU MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜMÜ Tez Ercan KARAOĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN EBE VE HEMŞİRELERİN DOĞUM SONU DEPRESYON KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ Tez Seda Nihal IŞIK 2007Detay Gör/Tam Metin
 ANKSİYETE TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİTKİSEL İLAÇLAR ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR Tez Nazan IŞIK 2007Detay Gör/Tam Metin
 SUBKÜTAN ENJEKSİYON KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE İKİ FARKLI YÖNTEMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ Tez Deniz GENÇ 2007Detay Gör/Tam Metin
 ORTA YAŞ OBEZ BAYANLARA YÖNELİK KALİSTENİK EGZERSİZLERİN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ Tez Ülfet ERBAŞ 2007Detay Gör/Tam Metin
 BİR İLKÖĞRETİM OKULU İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNDE OKUL KAZASI GÖRÜLME SIKLIĞININ İNCELENMESİ Tez Raife ERASLAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 BİR KAMU KURUMUNDA GÖREVLİ PERSONELİN KARIŞTIĞI ÖZEL ARAÇ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Tez İbrahim ERASLAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 CEP TELEFONU MARUZİYETİ KAYNAKLI RF DOZİMETRİNİN FDTD YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Tez Mehmet Zahid TÜYSÜZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 SIÇAN BÖBREKÜSTÜ BEZİ MEDULLA’SINDAKİ SİNİR BÜYÜME FAKTÖRLERİNİN DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI GELİŞİMİNİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ Tez Seyhan TÜRK 2007Detay Gör/Tam Metin
 MENOPOZUN VE TİBOLON KULLANIMININ KEMİK DÖNGÜSÜ BELİRTEÇLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Tez Özge TOPCU 2007Detay Gör/Tam Metin
 BİR SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARI SIRASINDA GEÇİRDİKLERİ YARALANMALAR VE İLİŞKİLİ ETMENLER Tez Gülsevin TOPBAŞI 2007Detay Gör/Tam Metin
 Au/Bi4Ti3O12/SiO2/n-Si (MFIS) YAPILARIN HAZIRLANMASI, ELEKTRİKSEL VE DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN FREKANS VESICAKLIĞA BAĞLI İNCELENMESİ  Tez Funda PARLAKTÜRK 2007Detay Gör/Tam Metin
 BENZENSÜLFONİKASİT HİDRAZİT’İN KONFORMASYON ANALİZİ, TİTREŞİM VE KİMYASAL KAYMA DEĞERLERİNİN DFT METODU İLE HESAPLANMASI Tez Murat ÖZDEMİR 2007Detay Gör/Tam Metin
 MİKROFON DİZİLERİNDE SES KAYNAĞININ YERİNİN GENETİK ALGORİTMA KULLANILARAK BULUNMASI Tez Ekrem ÇONTAR 2007Detay Gör/Tam Metin
 KENDİNDEN DÜZENLENEN HARİTALAR İLE DOKÜMAN SINIFLANDIRMA Tez Yılmaz ALPDOĞAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 TOPLAM VERİMLİ BAKIM PLANLAMASININ HAVA ARAÇLARINA UYGULANMASI: CESSNA MODEL R172H (T-41D) UÇAĞI PERVANE ÇATLAK ÇENTİK KONTROLLERİ ÜZERİNDE UYGULAMA Tez Ali Murat KENDİR 2007Detay Gör/Tam Metin
 LAMİNAR KARIŞIK TAŞINIM ŞARTLARINDA AKIMA PARALEL KANATÇIKLAR YERLEŞTİRİLMİŞ KAPALI KANALLARDA ISI TRANSFERİNİN SAYISAL VE DENEYSEL İNCELENMESİ Tez Mehmet DOĞAN 2007Detay Gör/Tam Metin