Bulunan Kayitlar :16092
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 SERVİKAL BÖLGEDEKİ ÇÜRÜKSÜZ LEZYONLARA FARKLI BAĞLAYICI SİSTEMLERİN BAĞLANMA DAYANIMLARININ İN VİVO VE İN VİTRO OLARAK İNCELENMESİ Tez Evrim ELİGÜZELOĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 POLİKİSTİK OVER SENDROMLU ERGEN KIZLARDA İLİŞKİLİ OLABİLECEK POLİMORFİZMLERİN MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ İLE SAPTANMASI Tez Tuğba ÜNSAL 2007Detay Gör/Tam Metin
 DİŞ TEDAVİSİ İÇİN GELEN YETİŞKİN HASTALARDA GÖRÜLEN ODONTOJENİK ÇENE KİSTLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Gülten USALAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 FARKLI DAYANIKLILIK ANTRENMANLARININ OKSİDATİF STRES OLUŞUMU VE ANTİOKSİDAN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Tez Serkan REVAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 DİŞETİNE UYGULANAN FARKLI CERRAHİ YÖNTEMLERİN MELANİN PİGMENTASYONU ELİMİNASYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Nimet Cem YILDIZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 ÜRİNER SİSTEM KANSER HASTALARINDA CERRAHİ TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI İDRAR 8-HİDROKSİDEOKSİGUANOZİN (8-OHdG) SEVİYELERİ Tez Adem ÜNAL 2007Detay Gör/Tam Metin
 ENFEKTE KÖK KANALLARINDA TREPONEMA DENTİCOLA, PORPHYROMONAS GİNGİVALİS VE BU BAKTERİLERE AİT VİRÜLANS FAKTÖRLERİNİN MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİK TEKNİKLER İLE İNCELENMESİ Tez Özgür İlke ATASOY ULUSOY 2007Detay Gör/Tam Metin
 TAVŞAN İZOLE MİDE FUNDUSUNDA KOLİNERJİK AŞIRIM ÜZERİNE NİKOTİNİN ETKİSİ : PİROGALLOL VE ANTİOKSİDANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Tez Ainagül ANUVARBEKOVA 2007Detay Gör/Tam Metin
 GÖMÜLÜ ALT YİRMİ YAŞ DİŞLERİ ÇEKİM KAVİTELERİNDEKİ KEMİK İYİLEŞMESİNİN ALINAN RADYOGRAFİLERLE BİLGİSAYARLI ORTAMDA ANALİZİ Tez Volkan AKAR 2007Detay Gör/Tam Metin
 KEÇİÖREN BELEDİYESİ SPOR MERKEZİNDE SPOR FAALİYETLERİ SIRASINDA KARŞILAŞILAN SAĞLIK SORUNLARI Tez Semra ARDIÇLI 2007Detay Gör/Tam Metin
 BAZI 5-KLORO–6-(TİYAZOL–4-İL)-2-OKSO-3H-BENZOTİYAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE COX İNHİBİTÖR ETKİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR Tez Selcen ADAK 2007Detay Gör/Tam Metin
 ANTİTROMBOTİK BİR ETKİN MADDE İÇEREN TABLET FORMÜLASYONUNUN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR Tez Celil TAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 MİGREN TEDAVİSİNDE KULLANILAN FİTOTERAPÖTİKLER Tez Tuba (EMİROĞLU) SUNGUR 2007Detay Gör/Tam Metin
 FARELERDE EHRLICH ASİT SOLİD TÜMÖR MODELİNDE THYMUS SİPYLEUS VE TAURİNİN, BÖBREK MDA, GLUTATYON, AOPP DÜZEYLERİNE VE SOD AKTİVİTESİNE ETKİLERİ Tez Salih SARI 2008Detay Gör/Tam Metin
 MÜZİK BÖLÜMÜ GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİN OBJEKTİF SES PARAMETRELERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Çağıl SARIDOĞAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 MARKA KAVRAMI VE SPORCULARIN MARKAYA YÖNELİK TUTUMU Tez Ercan POLAT 2007Detay Gör/Tam Metin
 HEMŞİRELERİN İNTRAVENÖZ SIVI UYGULAMASINA İLİŞKİN KAYITLARININ İNCELENMESİ Tez Sümeyye PINAR 2007Detay Gör/Tam Metin
 ANKARA BİRİNCİ LİG TAKIMLARINDA OYNAYAN BAYAN VOLEYBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Tez Hafız Uğur ÖNDER 2007Detay Gör/Tam Metin
 TİNNİTUSUN ÖLÇÜLEBİLİR DEĞERLERİNİN (FREKANS, AMPLİTÜD, MİNİMAL MASKELEME SEVİYESİ VE REZİDÜEL İNHİBİSYON) EPİDEMİYOLOJİK, KLİNİK, ODYOLOJİK VE PSİKOSOMATİK VERİLER İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI  Tez Elçin ORÇAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 ELİT GÜREŞÇİLERİN SOMATOTİP ÖZELLİKLERİ İLE ANTROPOMETRİK ORANSAL İLİŞKİLERİNİN STİLLER VE SIKLETLER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI Tez Defne ÖCAL 2007Detay Gör/Tam Metin