//
Bulunan Kayitlar :17135
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 DOGRUSAL OLMAYAN YAYILIMIN TANISAL ULTRASONUN DOKULARDA OLUSTURDUGU SICAKLIK ARTISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE SİMÜLASYON PROGRAMININ HAZIRLANMASI Tez MURAT ALPARSLAN GÜNGÖR 2008Detay Gör/Tam Metin
 Al/SiO2/p-Si (MIS) YAPILARDA TEMEL FİZİKSEL PARAMETRELERİN FREKANS VE RADYASYONA BAGLI İNCELENMESİ Tez İLKE TAŞÇIOĞLU 2008Detay Gör/Tam Metin
 ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL ATIK MADDELERDE BAZI MİKROORGANIZMALARIN YÜZEY AKTİF ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Tez TAYFUN KAYA 2008Detay Gör/Tam Metin
 YEREL YÖNETİMLER ÖLÇEGİNDE PLANLAMAYA KADIN KATILIMI “ANKARA ÖRNEGİ” Tez SEHER POLAT 2008Detay Gör/Tam Metin
 ÖZEL HASTANELERDE YÖNETİMİN PROFESYONELLEŞMESİNİN, KURUMSALLAŞMA SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ALAN ÇALIŞMASI  Tez İlkem ŞAHMAN 2008Detay Gör/Tam Metin
 LİBERAL VE MARKSİST ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Tez Murat İNCE 2008Detay Gör/Tam Metin
 TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE e-DEVLET UYGULAMALARI: EMNİYET TEŞKİLATI’NIN e-DEVLET YAPILANMASINDAKİ YERİ Tez Metin Emre NACAR 2008Detay Gör/Tam Metin
 UÇUCU KÜLLERİN BETON KİLİTLİ PARKE TASI ÜRETİMİNDE KULLANIMININ ARASTIRILMASI Tez YILMAZ AÇIKGÖZ 2008Detay Gör/Tam Metin
 MEB OKULLARINDA KALİTE YÖNETİMİ VE UYGULAMANIN DEGERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ARASTIRMASI Tez Kadir ÇETİN 2008Detay Gör/Tam Metin
 YENİ ASİMETRİK DİİMİN BİLESİKLERİNİN SENTEZİ, METAL KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI VE TAUTOMERİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ  Tez ÖZLEM GÜNGÖR 2008Detay Gör/Tam Metin
 TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİGİ İLİSKİLERİ BİLİM DALI AVRUPA BİRLİGİ’NİN SİLAHLANMA POLİTİKASI VE AVRUPA SAVUNMA SANAYİSİ Tez Ömer Can GERÇEKER 2008Detay Gör/Tam Metin
 KİTOSAN, AKRİLİK ASİT, AKRİLAMİT, İTAKONİK ASİT VE KROTONİK ASİT TEMELLİ HİDROJELLERİN BİYOUYUMLULUKLARININ BELİRLENMESİ  Tez OSMAN KARA 2008Detay Gör/Tam Metin
 SİNEMADA GÖRÜNTÜ-GERÇEK İLİŞKİSİ  Tez Ayşe Şirin AYDIN 2008Detay Gör/Tam Metin
 HETEROATOM İÇEREN LİGANDLARIN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KOMPLEKSLESMEYE YÜZEY AKTİF MADDE MİSELLERİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Tez RAGIP ADIGÜZEL 2008Detay Gör/Tam Metin
 DEMİR-ÇELİK İSLETMELERİ İÇN BİR VERİMLİLİK ARTTIRMA UYGULAMASI Tez FATİH REŞAD KÖKSAL 2008Detay Gör/Tam Metin
 ARA BANT YAPILI GÜNEŞ PİLLERİNDE VERİM OPTİMİZASYONU Tez TUĞBA SELCEN NAVRUZ 2008Detay Gör/Tam Metin
 ARA BANT YAPILI GÜNEŞ PİLLERİNDE VERİM OPTİMİZASYONU Tez TUĞBA SELCEN NAVRUZ 2008Detay Gör/Tam Metin
 İMMOBİLİZE LİPAZ ENZİMİ KULLANILARAK ETİL BÜTİRAT ÜRETİMİ Tez BURCU TÜRK 2008Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 ENERJİ KULLANIMININ BÖLGESEL VE SEKTÖREL DAĞILIMININ ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Tez MUTLU TARIK ÇAKIR 2008Detay Gör/Tam Metin
 YUKARI AKIŞLI HAVASIZ ÇAMUR YATAKLI REAKTÖRLERDE ÇAMUR GRANÜLLERİNİN OLUŞMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Tez AYSUN AKTAŞ 2008Detay Gör/Tam Metin