Bulunan Kayitlar :16630
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 TRT’de YAYINLANAN SANAT PROGRAMLARININ SANAT ve SANAT EGİTİMİNE KATKISI Tez BARBAROS YÜCEER 2007Detay Gör/Tam Metin
 İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE KARŞI OLUMLU TUTUM GELİŞTİRMELERİNDE VE SINAV KAYGISININ GİDERİLMESİNDE PORTFOLYO TEKNİĞİNİN ETKİSİ Tez ELVAN İNCE 2007Detay Gör/Tam Metin
 ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMİNDE BİR UYGULAMA Tez Onay KAYA 2007Detay Gör/Tam Metin
 RFID KULLANILARAK KİMYASAL MALZEME STOK TAKİP SİSTEMİNİN TASARLANMASI Tez ÜMİT ATİLA 2008Detay Gör/Tam Metin
 METİLFENİDAT MOLEKÜNÜN MOLEKÜLER YAPISININ VE TİTRESİMSEL SPEKTRUMUNUN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ Tez BAŞAK SEYMEN 2008Detay Gör/Tam Metin
 TEK DEGİSKENLİ ZAMAN DİZİLERİNDE MODELLEME SÜRECİNDEKİ TESTLERİN KARSILASTIRMALI İNCELENMESİ Tez SİBEL SANCAK 2007Detay Gör/Tam Metin
 ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ Tez ALİ ABDULKAREM 2008Detay Gör/Tam Metin
 METHYL PARATHION’UN RATLARDA HEPATOTOKSİK ETKİSİ VE VİTAMİN C VE VİTAMİN E’NİN KORUYUCU ROLÜ Tez MELTEM UZUNHİSARCIKLIOĞLU 2008Detay Gör/Tam Metin
 UZMAN SİSTEM KULLANARAK İKİ BOYUTLU İZDÜŞÜMLERDEN KATI MODELLER OLUŞTURMA Tez İSMAİL ŞAHİN 2008Detay Gör/Tam Metin
 AKILLI EV TASARIMI EV UYGULAMASI Tez GÜL NİHAL GÜĞÜL 2008Detay Gör/Tam Metin
 DİZEL MOTORLARINDA YAĞ TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ Tez ERGÜN ERTUĞRUL 2008Detay Gör/Tam Metin
 BAZI SÜLFONAMİT TÜREVLERİ VE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ,YAPI-AKTİVİTE İLİŞKİLERİNİN (SAR) DEĞERLENDİRİLMESİ Tez NESLİHAN ÖZBEK 2008Detay Gör/Tam Metin
 DÖKÜM ORTAMINDA KALIP KUMU TOPLAM ISI TRANSFER KATSAYISININ DENEYSEL VE MATEMATİKSEL ANALİZİ Tez SADETTİN ŞAHİN 2008Detay Gör/Tam Metin
 TAMADAĞ ( KIRŞEHİR / KAMAN ) FLORASI Tez FERHAT ATAK 2008Detay Gör/Tam Metin
 PLC KONTROLLÜ REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU Tez FATİH BİLKİ 2008Detay Gör/Tam Metin
 ANKARA 19 MAYIS STADYUMU’NU (ANKARA MİLLİ STADI’NI) OKUMAK: ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE MEKAN, TOPLUMSAL YAŞANTI VE İDEOLOJİ İLİŞKİSİ Tez ZAHİDE KORKMAZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 BAZI 2-[5-OKSO-4-(SÜBSTİTÜE FENİLAZO)-2,5-DİHİDRİ-1H-PİRAZOL- 3-İLAZO]-İNDAN-1,3-DİON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BAZI ÖZELLKLERİNİN İNCELENMESİ Tez İSMİGÜL KARAYÜNLÜ 2008Detay Gör/Tam Metin
 HETEROSIKLIK BILEEN IÇEREN YENI DISPERS AZO BOYARMADDELERININ SENTEZI VE YAPILARININ AYDINLATILMASI Tez EBRU AKTAN 2008Detay Gör/Tam Metin
  SİPARİS TOPLAMA OPERASYONLARINDA ÇEKİRDEK GRUPLAMA ALGORİTMASINA DAYALI SEZGSEL ROTA BELİRLEME STRATEJİLERİNİN KARSILASTIRILMASI VE BİR UYGULAMA Tez ZELAL DENLİ 2008Detay Gör/Tam Metin
 InxGa1-xN YARIİLETKENİN ELEKTRON İLETİM ÖZELLİKLERİ Tez ABDULLAH YILDIZ 2008Detay Gör/Tam Metin