Bulunan Kayitlar :15739
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 BETON İLE CFRP ŞERİTLER ARASINDAKİ KAYMA GERİLMESİ DAĞILIMININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Tez Yasin Fırat KURTİPEK 2007Detay Gör/Tam Metin
 TRABZON İLİ SUCUL COLEOPTERA (INSECTA) FAUNASI Tez Betül KARAMAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 AĞAÇ MALZEME RUTUBET MİKTARININ SU BAZLI VERNİK KATMAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Tez Hüseyin PELİT 2007Detay Gör/Tam Metin
 PERSONEL PERFORMANSINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ (YEM) İLE İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA Tez Hüseyin YENER 2007Detay Gör/Tam Metin
 BORLU BİLEŞİKLERİN AĞAÇ MALZEMENİN BAZI FİZİKSEL MEKANİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Tez Hilmi TOKER 2007Detay Gör/Tam Metin
 FERMENTASYONLA ETANOL ÜRETİMİNDE ETANOL VERİMİNİN ARTTIRILMASI Tez Dilek SOYUDURU 2007Detay Gör/Tam Metin
 KOMBİLERDE KULLANILAN ISI DEĞİŞTİRİCİSİ FARKLI KANATÇIK GEOMETRİLERİNİN KOMBİ VERİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ Tez Ali Rıza DAL 2007Detay Gör/Tam Metin
 OTOMOBİL TEKERLERİNİN TİTREŞİM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Tez Osman DEMİR 2007Detay Gör/Tam Metin
 ANKARA’DAKİ TOPRAKLARDAN İZOLE EDİLEN BACILLUS TÜRLERİNİN TANIMLANMASI, MOLEKÜLER DÜZEYDE TİPLENDİRİLMESİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ Tez Fatma ÖZTÜRK 2007Detay Gör/Tam Metin
 GPS VE GPRS TABANLI GENİŞ ALAN AĞI UYGULAMASI Tez Burcu DERELİOĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 GERİ BESLEMEYLE DOĞRUSALLAŞTIRMA YÖNTEMİNİN SÜREKLİ MIKNATISLI ADIM MOTORU DENETİMİNDE KULLANILMASI Tez Yunus Emre ATABAY 2007Detay Gör/Tam Metin
 İNSAN FAKTÖRÜ ANALİZİ VE SINIFLANDIRMA SİSTEMİ (HFACS) VE KARA HAVACILIK KAZALARINA UYGULANABİLİRLİĞİ Tez Ertan BABER 2007Detay Gör/Tam Metin
 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ : KALİTE BELGESİ BULUNAN VE BULANMAYAN MATBAA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Tez Mithat YILMAZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 HALOTİYOFEN MOLEKÜLLERİNİN ELEKTRONİK VE ÇİZGİSEL OLMAYAN OPTİK ÖZELLİKLERİNİN TEORİK İNCELENMESİ  Tez Fatma DADAKDENiZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 UYUM İYİLİĞİ İÇİN DAMICO TEK-ÖRNEK TESTİ VE DİĞER UYUM İYİLİĞİ TESTLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Tez Burçin Gonca OKATAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 FINDIK KABUKLARINDAN TEK KADEMELİ ÖZÜTLEMELİ SİSTEMDE FURFURAL ÜRETİMİ İÇİN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ  Tez Burçin ASLAN ÇÖTELİ 2007Detay Gör/Tam Metin
 PSEUDO KUATERNİYONLAR, PSEUDO HİPERBOLİK UZAY VE PSEUDO KÜRESEL UZAYLAR Tez Yılmaz MERCAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 BATI TOROSLAR VE GÜNEYDOĞU TOROSLAR PRIONINAE-CERAMBYCINAE (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) FAUNALARI ÜZERİNE TAKSONOMİK, SİSTEMATİK VE ZOOCOĞRAFİK ARAŞTIRMALAR  Tez Mesud GÜVEN 2007Detay Gör/Tam Metin
 TARİHİ KENT MERKEZLERİNDE PLANLAMA SORUNLARI ANKARA ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ KORUMA ISLAH İMAR PLANI ÖRNEĞİNİN İNCELENMESİ Tez Tamer FİDAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ZOOLOJİ MÜZESİNDEKİ THEREVIDAE (DIPTERA) ÖRNEKLERİNİN SİSTEMATİK VE FAUNİSTİK DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Semra PINAR KIZILTÜRK 2007Detay Gör/Tam Metin