Bulunan Kayitlar :16563
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 KARYOTİPİ NORMAL OLARAK BELİRLENEN GEBELİK KAYIPLARININ ETİYOLOJİSİNDE FAKTÖR II , FAKTÖR V, METİLENTETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ GEN MUTASYONLARININ ETKİSİ Tez Elif PALA 2007Detay Gör/Tam Metin
 AD-HOC AĞLARDA ENERJİ ETKİN YÖNLENDİRME PROTOKOLÜ Tez İlker Bay 2007Detay Gör/Tam Metin
 MEZOGÖZENEKLİ Cu-MCM-41 İLE YÜKSEK SICAKLIKTA PROSES GAZI DESÜLFÜRİZASYONU Tez Zeynep ÖZAYDIN 2007Detay Gör/Tam Metin
 GENETİK ALGORİTMALARIN PLANET DİŞLİ TASARIMINA UYARLANMASI Tez Taner YALÇIN 2007Detay Gör/Tam Metin
 TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLE İNCONEL 718 SÜPERALASIMININ ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLERİNİN ARASTIRILMASI Tez SAMİ GÜNEBAKMAZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 BİR KAMU HASTANESİNDE İSLETME PERFORMANSININ MAKROERGONOMİK AÇIDAN DEGERLENDİRİLMESİ: (BOYABAT 75. YIL DEVLET HASTANESİ ÖRNEGİ) Tez Mustafa AKAY 2007Detay Gör/Tam Metin
 E-kurum dönüşüm stratejileri ve M.E.B.'nın e-devlet uygulamalarının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi  Tez ŞADİYE AYSİN 2007Detay Gör/Tam Metin
 HİYERARSİK VERİLERİN XML VERİTABANI OLARAK MODELLENMESİ VE ARALARINDAKİ BENZERLİGİN BULUNMASI Tez Özgür YÜREKTEN 2007Detay Gör/Tam Metin
 ANKARA İLİNDE TÜKETİME SUNULAN SOKAK SÜTLERİNDE VE BEYAZ PEYNİRLERDE BRUCELLA VARLIĞININ ELISA YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI VE BRUCELLA BAKTERİSİNİN KEFİRDE YAŞAM SÜRESİNİN TAYİNİ Tez Naile TAŞKIN 2007Detay Gör/Tam Metin
 (Yazar tezi vermediği için, tez yayınlanamamaktadır) Sosyal bilgiler öğretiminde mizah  Tez ŞAHİN ORUÇ 2007Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Sepiyolitten silisyum nitrür (Si3N4) tipi teknolojik seramik malzeme üretimi ve karakterizasyonu  Tez Cengiz BAĞCI 2007Detay Gör/Tam Metin
 KREDİBİLİTE TEORİSİNDE PARAMETRE TAHMİNİ VE İSTATİSTİKSEL BİR YAKLAŞIM KREDİBİLİTE TEORİSİNDE PARAMETRE TAHMİNİ VE İSTATİSTİKSEL BİR YAKLAŞIM Tez Meral EBEGİL 2007Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 AKIŞKAN YATAKLI KÖMÜR YAKMA SİSTEMLERİNDE OTOMATİK KONTROL TASARIM VE UYGULAMASI Tez Sinan DÜLGER 2007Detay Gör/Tam Metin
 GENİŞLETİLMİŞ YUMUŞAK EĞİM EŞİTLİKLERİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ Tez Asu İNAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 İNTEGRALLENEBİLİR FONKSİYON UZAYLARI VE MERKEZLERİ Tez Cüneyt ÇEVİK 2007Detay Gör/Tam Metin
 SÜRTÜNME KARISTIRMA KAYNAGINDA FARKLI KAYNAK PARAMETRELERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Tez Mehmet BOZU 2007Detay Gör/Tam Metin
 ELEKTROEROZYON İLE İŞLEMEDE POLİMER MATRİSLİ İLETKEN TOZ TAKVİYELİ KOMPOZİT ELEKTROT İLE İŞLEMENİN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ Tez Kemal YAMAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 PROBİYOTİK OLARAK KULLANILABİLECEK BAZI LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN KOLESTEROL GİDERİMİ ÖZELLİKLERİ VE SAFRA TUZU DEKONJUGASYONU ETKİLERİNİN ARASTIRILMASI Tez Esra TOK 2007Detay Gör/Tam Metin
 VANADYUM, MOLİBDEN VE NİOBYUM İLE AKTİFLEŞTİRİLMİŞ MCM-41 KATALİZÖRLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Tez Arzu SOLMAZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 DIŞ MANYETİK ALANDA SPIN–1 ISING MODELİN CELLULAR AUTOMATON İLE İNCELENMESİ Tez Hacer DEMİREL 2007Detay Gör/Tam Metin