Bulunan Kayitlar :15153
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 ÖĞRENCİLERİN KUVVET KONUSUNDAKİ BAŞARILARININ KAVRAM HARİTASI İLE ÖLÇÜLMESİ Tez Balemir AÇAR 2007Detay Gör/Tam Metin
 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE DERSLERİNDE OKUMA STRATEJİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Tez Mehmet TEMİZKAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 EĞİTİMDE NİTELİĞİN ARTIRILMASI VE ÖĞRETMENLERİN STATÜSÜNÜN İYİLEŞTİRİLMESİNDE KARİYER BASAMAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ) Tez Serdarhan Musa TAŞKAYA 2007Detay Gör/Tam Metin
 LİDERLİK EĞİTİMİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİMDEKİ ROLÜ (MERSİN İLİ CAM SANAYİSİ İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA) Tez Kemal ERZURUM 2007Detay Gör/Tam Metin
 FEN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ANALOJİLER, ANALOJİ KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISI, TUTUMU VE BİLGİNİN KALICILIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Tez Mutlu Pınar DEMiRCi GÜLER 2007Detay Gör/Tam Metin
 ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN STAJ SÜRECİNE ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Tez Hatice SARI 2007Detay Gör/Tam Metin
 “İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ VE İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN; İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN REHBERLİK ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNE İLİŞKİN ALGILARI” Tez Berna BALCI 2007Detay Gör/Tam Metin
 EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 1. ve 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÖĞRENCİYE AİT FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Tez Bahar GÜDEK 2007Detay Gör/Tam Metin
 ÖĞRETMENEVLERİNDE HİZMET KALİTESİ, MÜŞTERİ TATMİNİNİN ÖLÇÜLMESİ UYGULAMASI VE MÜŞTERİ TATMİNİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK BİR EĞİTİM MODELİ Tez Derya GÖNDELEN 2007Detay Gör/Tam Metin
 FEN EĞİTİMİNDE ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYI, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ BOYUTU DİKKATE ALINARAK İNCELENMESİ Tez Ahmet Turan ORHAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNDE GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZİĞİ DİZİLERİNİN İSİMLENDİRİLMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Mehmet Can PELİKOĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 MATEMATİKSEL-MANTIKSAL YETENEK İLE RİTİMSEL YETENEK ARASINDAKİ İLİŞKİLER Tez Sevgi ATLİ 2007Detay Gör/Tam Metin
 MAKEDONYA EĞİTİM KURUMLARINDA OKUTULAN TARİH KİTAPLARINDA OSMANLI İMAJI Tez Şener BİLJALİ 2007Detay Gör/Tam Metin
 TÜRKÇE (1-5. SINIFLAR) DERS PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Zeliha ELVAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 İLKÖĞRETİM 5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNİN “DÜNYA, GÜNEŞ VE AY” ÜNİTESİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARILARINA VE DERSE OLAN TUTUMLARINA ETKİSİ Tez Fatma Gözde DEMİREL 2007Detay Gör/Tam Metin
 FONKSİYON KAVRAMI HAKKINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR FENOMENOGRAFİK ÇALIŞMA Tez Yasemin TÜRKELİ ŞANDIR 2006Detay Gör/Tam Metin
 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÜÇ YAŞ DÖNEMİNDEKİ 35-40 AYLIK ÇOCUKLARA UYGULANAN SES EĞİTİMİNİN İŞİTME KAYIPLI VE İŞİTME KAYIPSIZ ÇOCUKLARIN MÜZİKSEL SES GELİŞİMLERİNE ETKİSİ Tez Ebru TEMİZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 TÜRKİYE’DE ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ (YAYLI ÇALGILAR) BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ DERSİNDE PİYANO EŞLİKLİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Tez Sonat COŞKUNER 2007Detay Gör/Tam Metin
 İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI “MÜZİKTE ÖRGÜ, DOKU, BİÇİM, TÜR” ÜNİTESİ VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Alaattin CANBAY 2007Detay Gör/Tam Metin
 PLANLI VE PROGRAMLI BİR ÖZENGEN KORO EĞİTİMİ İLE BİREYE KAZANDIRILMASI HEDEFLENEN EĞİTSEL, TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YETERLİKLERİN İNCELENMESİ Tez Sinem ÖZTOP 2007Detay Gör/Tam Metin