Bulunan Kayitlar :15822
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 4483 SAYILI KANUN’A GÖRE MEMURLARIN YARGILANMASINDA İDARİ SÜREÇ Tez Tahir Murat AKKAN 2009Detay Gör/Tam Metin
 İNSAAT FİRMALARININ DIS KAYNAKLARDAN YARARLANMA STRATEJİLERİ İLE UYGULAMA ALANLARI VE BİR UYGULAMA Tez Özkan ALTUN 2009Detay Gör/Tam Metin
 1982 ANAYASASINDA SUÇ VE CEZALARA İLİSKİN ESASLAR Tez Beytullah ÖZER 2008Detay Gör/Tam Metin
 İDARİ USUL İLKELERİ AÇISINDAN DEVLET MEMURUNUN DİSİPLİN SORUSTURMASI Tez Yasin SÖYLER 2008Detay Gör/Tam Metin
 TÜRK HALK EDEBİYATI NESİR ÜRÜNLERİNDE BAŞKALDIRI KAVRAMI Tez KÜRŞAT ÖNCÜL 2009Detay Gör/Tam Metin
 CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ Tez Elif TÜFEKÇİ 2008Detay Gör/Tam Metin
 1979 SONRASI İRAN'IN ORTA DOĞU POLİTİKASI VE BÖLGE ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLERİ Tez Nasser KASHEF ASL 2009Detay Gör/Tam Metin
 NEOLİBERAL İKTİSAT POLİTİKALARI VE SOSYAL DEVLET ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ VE SOSYAL DEVLETİN GELECEĞİ Tez İlhami GENÇ 2009Detay Gör/Tam Metin
 YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYISI ÇERÇEVESİNDE YERELLİK İLKESİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE BÖLGE KALKINMA AJANSLARI Tez Göksel MARSAP 2008Detay Gör/Tam Metin
 Kuruluşundan Günümüze Ekonomik İşbirliği Örgütünün (ECO) Gelişmesi ve Etkileri Tez Amir VAFAİ MASTANABAD 2009Detay Gör/Tam Metin
 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN RESİM DERSİNE KARŞI İLGİ VE TUTUMLARINI BELİRLEYEN ETMENLER Tez KEVSER DAŞ 2008Detay Gör/Tam Metin
 BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİ ÇALIŞMA ORTAMLARINDA KULLANABİLİRLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tez ÖZGÜR TÜRK 2008Detay Gör/Tam Metin
 AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI, GRAFİK EĞİTİMİ KAPSAMINDAKİ PROJELERE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELAMANLARININ GÖRÜŞLERİ Tez Gözde ULUSOY 2008Detay Gör/Tam Metin
 GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNE YÖNELİK HAZIRLANAN BİR EĞİTİM CD’ SİNİN SANAT TARİHİ ÖĞRETİMİNE KATKILARI Tez Onur TOPRAK 2008Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 OKUL KANTINLERINDE ÇALISAN PERSONELIN BESLENME, HIJYEN VE SANITASYON KONULARINDA BILGI DÜZEYLERININ BELIRLENMESI Tez NASUF GÜNDOGAN 2008Detay Gör/Tam Metin
 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MÜKEMMELİYETÇİ KİŞİLİK ÖZELLİĞİ İLE EMPATİ DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Tez Ahmed A. YAOAR 2008Detay Gör/Tam Metin
 PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE DENGELİ ÖLÇÜM KARTI TEKNİGİNİN KULLANIMI VE BİR DİSHEKİMLİGİ FAKÜLTESİ’NDE UYGULAMA Tez Meltem AKSU 2008Detay Gör/Tam Metin
 ÖĞRETMENLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ - YAŞ, CİNSİYET VE BEDEN KİTLE İNDEKSİ İLİŞKİSİ Tez Esma ŞANLI 2008Detay Gör/Tam Metin
 TÜRKİYE’ DE YÖRESEL MÜZİKLERDE KLARNET KULLANIMININ İNCELENMESİ Tez NİLÜFER ŞEN 2008Detay Gör/Tam Metin
 5E MODELİNE UYGUN ÖGRETİM ETKİNLİKLERİNİN 7. SINIF ÖGRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDEKİ AKADEMİK BASARILARINA ETKİSİ Tez Esra TELTİK BASER 2008Detay Gör/Tam Metin