Bulunan Kayitlar :15822
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 İLKÖĞRETİM 5. SINIF M.E.B. SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSEL MATERYALLERİN İNCELENMESİ Tez Deniz TONGA 2007Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 KLASİK GİTAR EĞİTİMİNDE MAKAMSAL TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANIMI Tez OLCAY DAŞER 2007Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 AFGANİSTAN’DA TÜRKÇE EĞİTİMİNİN TARİHİ Tez AYSULTAN HAYRİ 2007Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ İLE FEN BAŞARILARI (GENETİK KONUSUNDA) ARASINDAKİ İLİŞKİ Tez EMİNE HATUN DİKEN 2007Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 VAJEN KAYNAKLI LACTOBACILLUS spp.’NİN EKZOPOLİSAKKARİT (EPS) ÜRETİMLERİNİN ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİĞİNE VE EPİTEL HÜCRE YÜZEYLERİNE YAPIŞMADAKİ ETKİSİ Tez ESİL HALİT 2007Detay Gör/Tam Metin
 ORGANİK KİRLETİCİLERİN SUDAKİ ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ Tez UGUR HARBİLİ 2007Detay Gör/Tam Metin
 ESCHERICHIA COLI, KLEBSIELLA VE ACINETOBACTER SUSLARINDA PLAZMİT VEYA KROMOZOMAL KAYNAKLI GENİSLEMİS SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLIGININ ARASTIRILMASI VE MOLEKÜLER YÖNDEN İNCELENMESİ Tez ELİF BURCU BALİ 2008Detay Gör/Tam Metin
 ENDOTOKSEMİ OLUSTURULAN KOBAYLARIN DALAK DOKUSUNDA 3-NİTROTİROZİN OLUSUMU VE TAURİNİN ANTİOKSİDAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Tez FİLİZ SEZEN BİRCAN 2008Detay Gör/Tam Metin
 KATKI MADDELERİ İLE BİTÜMÜN REOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN GELİSTİRİLMESİ VE ESNEK KAPLAMA MALZEME OLUSUMUNDA PROBLEMLERİN GİDERİLMESİ Tez MELTEM ÇUBUK 2007Detay Gör/Tam Metin
 BAĞLAMA KALIPLARINDA BAĞLAMA KUVVETLERİNİN HESAPLANMASINDA KULLANILAN EMNİYET KATSAYILARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Tez YAKUP TURGUT 2007Detay Gör/Tam Metin
 MALATHİON’UN RATLARDA NEFROTOKSİK ETKİSİ VE VİTAMİN C VE E’NİN KORUYUCU ROLÜ Tez FATMA GÖKÇE UZUN 2007Detay Gör/Tam Metin
 FOTOSENTEZ KONUSU İÇİN REHBER MATERYAL GELİŞTİRİLMESİ Tez Gözde Yazıcı Atik 2007Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 GTD MODEL İDARİ HİZMET PİKAP ARACININ AERODİNAMİK ANALİZİ Tez İBRAHİM TİMUÇİN İNCE 2007Detay Gör/Tam Metin
 YABANCILARIN İKİNCİ KONUT TALEBİNİN FİZİKSEL ÇEVREYE ETKİSİ: DALYAN ÖRNEĞİ Tez SİBEL BAKIRCI 2007Detay Gör/Tam Metin
 MOBİL ELEKTRONİK İMZA Tez Murad A. MOHAMMED AMIN 2007Detay Gör/Tam Metin
 LİPOİK ASİT VE FERULİK ASİTİN İNSAN LENFOSİT KÜLTÜRÜNDE MİTOMİSİN-C’YE KARŞI ANTİGENOTOKSİK ETKİLERİ Tez GÖKÇE TANER 2007Detay Gör/Tam Metin
 DİNAMİK PORTFÖY ANALİZİ: YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ Tez FİLİZ KARDİYEN 2007Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 KOMBİNATORİK TASARIMLARDAN ELDE EDİLEN KODLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Tez FİKRİ GÖKPINAR 2007Detay Gör/Tam Metin
 ARTVİN İLİ – ARDANUÇ İLÇESİNDE YAPILAN OYALARIN ÖGRETİM PROGRAMI ÖNERİSİ Tez Dilek CENGİZ 2007Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA YÖNELİK ÇEVRE EĞİTİMİ ARACI OLARAK EKOLOJİK AYAK İZİNİN UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Tez ÖZGÜL KELEŞ 2007Detay Gör/Tam Metin