Bulunan Kayitlar :15153
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MERKEZİ REZERVASYON SİSTEMLERİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA Tez Gül Seçil ÖZDEMİR 2007Detay Gör/Tam Metin
 İLKÖĞRETİM 4 VE 5. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİNİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Tez Hamide Sena TURHAN 2008Detay Gör/Tam Metin
 ÇOCUK TRİBÜNÜ UYGULAMASININ ÇOCUKLAR VE FUTBOL TARAFTARLARI ÜZERİNE ETKİSİ Tez Burak ADİLOĞULLARI 2008Detay Gör/Tam Metin
 İLKÖĞRETİM 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ “HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM” ÜNİTESİ İLE İLGİLİ KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYLERİ Tez Serap YILMAZ 2008Detay Gör/Tam Metin
 BABALARIN BABALIK ROLÜNÜ ALGILAMALARIYLA KENDİ EBEVEYNLERİNİN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMES Tez Meral POYRAZ 2007Detay Gör/Tam Metin
 DU LATIN AU FRANÇAIS : LA DECLINAISON AVEC UNE COMPARAISON AU TURC Tez Alparslan EYÜPOĞLU 2007Detay Gör/Tam Metin
 İLKÖĞRETİM 4 VE 5. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİNİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Tez Hamide Sena TURHAN 2008Detay Gör/Tam Metin
 DENEME TÜRÜNÜN ISIGINDA MONTAİGNE’İN DENEMELERİNİN EGİTİMSEL GÜCÜ Tez Yasemin KILIÇ 2008Detay Gör/Tam Metin
 İLKÖGRETİM ÖGRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ KONUSUNDA OKULLARDAKİ REHBERLİK SERVİSİNDEN BEKLENTİLERİ ( ZONGULDAK ÖRNEG) Tez Veysel SÖKER 2007Detay Gör/Tam Metin
 iLKÖGRETiM FEN VE TEKNOLOJi DERSİNDE VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE ÖGRENCİLERİN KAVRAMA DÜZEYLERİ Tez Sinem YANIK 2008Detay Gör/Tam Metin
 ÖĞRENME STiLLERiNE GÖRE YAPILANDIRILAN ÖĞRENEN KONTROLÜNÜN ÖĞRENCi BAġARISINA VE ÖĞRENMENiN KALICILIĞINA ETKiSiNiN iNCELENMESi Tez ESMA AYBiKE BAYIR 2007Detay Gör/Tam Metin
 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZİ DÖSİM ANKARA MERKEZ MAĞAZASINDA SATIŞA SUNULAN DERİ ÜRÜNLERİN DEKORATİF SANATLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ Tez Derya METE 2008Detay Gör/Tam Metin
 TURİZM İSLETMELERİNDE MÜSTERİ İLİSKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA ÖNBÜRO ÇALISANLARININ ROLÜ Tez Burcu PEKDUYURUCU 2008Detay Gör/Tam Metin
 “1950 ve 1980 YILLARI ARASINDAKİ GÖRSEL SANAT ve TASARIM AKIMLARININ MÜZİK ALBÜM PLAK KAPAKLARINA YANSIMALARI ve GRAFİK EĞİTİMİNDE YERİ” Tez Özgür KARA 2008Detay Gör/Tam Metin
 ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ PİYANO ESERLERİNE HAZIRLIK AMACIYLA YAZILAN ETÜTLERİN ÖĞRENCİLERİN ESERLERİ ÇALMA DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ Tez Ahmet Suat KARAHAN 2008Detay Gör/Tam Metin
 ÖĞRENCİLERİN LİSE KİMYA DERSLERİ İLE OKS SINAVLARINDAKİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  Tez Hasret AYDIN 2008Detay Gör/Tam Metin
 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KEMAN ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN MÜZİKAL BOĞUMLAMA EĞİTİMİNİN TEMEL MÜZİKAL BOĞUMLAMA ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Tez Gamze Elif BÜYÜKKAYIKÇI 2008Detay Gör/Tam Metin
 BEDEN EGİTİMİ ÖGRETMENLERİNİN YETERLİKLERİ VE SINIF YÖNETİMİ DAVRANISLARI Tez Hüseyin ÜNLÜ 2008Detay Gör/Tam Metin
 ORTA ÖGRETİMDE ÖGRENM GÖREN ÖGRENCİLERDEN SPOR YAPAN ve YAPMAYANLAR ARASINDAKİ YARATICILIK ve ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ ARASTIRILMASI Tez Murat TEKİN 2008Detay Gör/Tam Metin
 FAAL FUTBOL KLASMAN HAKEMLERİNİN EĞİTİM SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ ve BEKLENTİ DÜZEYLERİ ( TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 3. BÖLGE ÖRNEĞİ) Tez Numan Bahadır KAYIŞOĞLU 2008Detay Gör/Tam Metin