Bulunan Kayitlar :15153
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Hedef Maliyetleme Sisteminde Bütçe Yaklaşımı, Yöneticilerin Eğitimi ve Bir İşletmede uygulama Tez Nagihan Kalkancı 2008Detay Gör/Tam Metin
 TÜRKİYE’DE SOSYAL DEMOKRASİNİN EVRİMİ: CHP ÖRNEĞİ Tez F.Orkunt CANYAŞ 2008Detay Gör/Tam Metin
 MERKANTİLİZM, FARKLI MERKANTİLİST ANLAYIS VE UYGULAMALARI ETKİLEYEN UNSURLARIN ÜLKELER BAZINDA ANALİZİ (Fransa: Jean Baptiste Colbert Ve Đngiltere: Sir Josiah Child’ın Görüsleri Temelinde Bir Karsılastırma) Tez Erdem DOĞRUER 2009Detay Gör/Tam Metin
 AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİ İÇERİSİNDE PATENT HAKLARI Tez Ahsen ARIÖZ 2008Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 FIDIC KAPSAMINDA UYUSMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Tez Buket KOLDAS 2008Detay Gör/Tam Metin
 TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ Tez Sıdıka Ayşegül (Demir) İskenderoğlu 2008Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 BASINDA İDEOLOJİNİN OLUŞUMU VE HABER ÜRETİM SÜRECİNE ETKİSİ (ÖRNEK OLAY: DANIŞTAY’IN TÜRBAN KARARI VE DANIŞTAY SALDIRISI) Tez Onur DURSUN 2009Detay Gör/Tam Metin
 SİYASAL İLETİŞİM SÜRECİNDE MİLLİYETÇİ SÖYLEMİN KULLANIMI Tez Zübeyde SÜLLÜ 2007Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Toplam Kalitre Yönetiminin Eğitim Kurumlarında Uygulanması ve Karşılaşılan Sorunlar Tez Vahide Kahraman 2008Detay Gör/Tam Metin
 MÜLKİYET HAKKI, GÜVENCESİ VE KORUNMASI Tez Alparslan ALTAN 2008Detay Gör/Tam Metin
 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA ELEKTRONİK TİCARET VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER Tez Fırat Keskin 2008Detay Gör/Tam Metin
 4483 SAYILI KANUN’A GÖRE MEMURLARIN YARGILANMASINDA İDARİ SÜREÇ Tez Tahir Murat AKKAN 2009Detay Gör/Tam Metin
 İNSAAT FİRMALARININ DIS KAYNAKLARDAN YARARLANMA STRATEJİLERİ İLE UYGULAMA ALANLARI VE BİR UYGULAMA Tez Özkan ALTUN 2009Detay Gör/Tam Metin
 1982 ANAYASASINDA SUÇ VE CEZALARA İLİSKİN ESASLAR Tez Beytullah ÖZER 2008Detay Gör/Tam Metin
 İDARİ USUL İLKELERİ AÇISINDAN DEVLET MEMURUNUN DİSİPLİN SORUSTURMASI Tez Yasin SÖYLER 2008Detay Gör/Tam Metin
 TÜRK HALK EDEBİYATI NESİR ÜRÜNLERİNDE BAŞKALDIRI KAVRAMI Tez KÜRŞAT ÖNCÜL 2009Detay Gör/Tam Metin
 CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ Tez Elif TÜFEKÇİ 2008Detay Gör/Tam Metin
 1979 SONRASI İRAN'IN ORTA DOĞU POLİTİKASI VE BÖLGE ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLERİ Tez Nasser KASHEF ASL 2009Detay Gör/Tam Metin
 NEOLİBERAL İKTİSAT POLİTİKALARI VE SOSYAL DEVLET ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ VE SOSYAL DEVLETİN GELECEĞİ Tez İlhami GENÇ 2009Detay Gör/Tam Metin
 YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYISI ÇERÇEVESİNDE YERELLİK İLKESİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE BÖLGE KALKINMA AJANSLARI Tez Göksel MARSAP 2008Detay Gör/Tam Metin