Bulunan Kayitlar :15153
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 SOSYAL ICERİKLİ REKLAM KAMPANYALARININ GRAFİK TASARIM İLKELERİ BAKIMINDAN ANALİZİ VE EGITSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  Tez Şükrü Ufuk NAYMAN 2007Detay Gör/Tam Metin
 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE TUTUMUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Tez Nagihan İMER 2008Detay Gör/Tam Metin
 HİDROGRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENME TEMELLİ BİR MODEL ( ORTAÖĞRETİM 10. SINIF ÖRNEĞİ ) Tez Neslihan ERDÖNMEZ 2008Detay Gör/Tam Metin
 2000-2007 YILLARI ARASI ANKARA İLİNDEKİ MATBAA TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMENİN GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNE ETKİSİ Tez BURCU PINAR ERYILMAZ 2008Detay Gör/Tam Metin
 PARA VAKIFLARI VE RİSK SERMAYESİ ÖRNEK OLAY (VAKIF RİSK SERMAYESİ A.S) Tez Yakup ÖZSARAÇ 2008Detay Gör/Tam Metin
 ÇOCUK VE TELEVİZYONDA SİDDET: 5 YASINDAK ÇOCUKLARIN ANNE - BABALARININ TELEVİZYONDAKİ SİDDETİN SALDIRGAN DAVRANISLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİSKİN GÖRÜSLERİ Tez ESRA YILDIRIM 2008Detay Gör/Tam Metin
 KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKSEL SORUNLARI Tez ZÜLEYHA ALABAY 2008Detay Gör/Tam Metin
 FARKLI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ DOYUMLARININ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ Tez Hacer TEKERCİ 2008Detay Gör/Tam Metin
 2003 - 2006 YILLARI ARASINDA YAPILAN ORTA ÖGRETİM KURUMLARINA ÖGRENCİ SEÇME SINAVI’NDA YER ALAN TARİH BİLİMİ SORULARININ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEGERLENDİRİLMESİ Tez Erdogan ERMAN 2008Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 PİYANO EĞİTİMİNDE GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZİĞİ KAYNAKLI ESERLERİN SESLENDİRİLMESİNE YÖNELİK OLUŞTURULAN BİR “ÇOKLU ANALİZ MODELİ” ve BU MODELİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİLERİ Tez Ferit BULUT 2008Detay Gör/Tam Metin
 MAKAMSAL İŞİTMEDE ALGISAL PERDE HİYERARŞİSİNİN DİNLEYİCİLERİN EĞİTİM DÜZEYLERİYLE İLİŞKİSİ Tez Barış KARAELMA 2008Detay Gör/Tam Metin
 TÜRKİYE’DE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE VERİLEN HİZMET İÇİ EĞİTİMİN İNCELENMESİ VE MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ Tez Ersan ÇİFTCİ 2008Detay Gör/Tam Metin
 TÜRKİYE VE POLONYA'DA TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILARINA İLİŞKİN BİR UYGULAMA Tez SERDAR ÇÖP 2008Detay Gör/Tam Metin
 İLKÖĞRETİM 4. ve 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ATATÜRKÇÜLÜK KONULARINDAKİ KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ (Zonguldak İli Örneği) Tez Oğuzhan KARADENİZ 2008Detay Gör/Tam Metin
 İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEMBER VE DAİRE KONULARINA YÖNELİK MATEMATİKSEL BECERİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tez FİLİZ EROL(KAMIŞLI) 2008Detay Gör/Tam Metin
 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIMLARI AÇISINDAN BİLGİ OKURYAZARLIĞI ÖZ-YETERLİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Raziye DEMİRALAY 2008Detay Gör/Tam Metin
 BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ VE OPERASYONEL RİSK SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; BANKACILIK EĞİTİMİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME Tez Cihan ARSLAN 2008Detay Gör/Tam Metin
 COGRAFYA ÖGRETİMİNDE AKTİF ÖGRENME UYGULAMALARI Tez Hakan ÖNAL 2008Detay Gör/Tam Metin
 ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİS ÖĞRENCİLERE SOSYAL BECERİLERİN KAZANDIRILMASINDA DOĞRUDAN ÖĞRETİM VE BİLİSSEL SÜREÇ YAKLASIMLARI İLE YAPILAN ÖĞRETİMİN ETKİLİLİKLERİNİN VE VERİMLİLİKLERİNİN KARSILASTIRILMASI Tez Deniz DAĞSEVEN EMECEN 2008Detay Gör/Tam Metin
 ORTAÖĞRETİM TARİH DERSLERİNDE YAPILANDIRMACI ÖĞRETİM YAKLAŞIMIYLA MODELLENDİRİLMİŞ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN KAVRAM KAZANMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ Tez Ömer Cihan ÖZŞAHİN 2008Detay Gör/Tam Metin