Bulunan Kayitlar :15540
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 DEMİR-ÇELİK İSLETMELERİ İÇN BİR VERİMLİLİK ARTTIRMA UYGULAMASI Tez FATİH REŞAD KÖKSAL 2008Detay Gör/Tam Metin
 ARA BANT YAPILI GÜNEŞ PİLLERİNDE VERİM OPTİMİZASYONU Tez TUĞBA SELCEN NAVRUZ 2008Detay Gör/Tam Metin
 ARA BANT YAPILI GÜNEŞ PİLLERİNDE VERİM OPTİMİZASYONU Tez TUĞBA SELCEN NAVRUZ 2008Detay Gör/Tam Metin
 İMMOBİLİZE LİPAZ ENZİMİ KULLANILARAK ETİL BÜTİRAT ÜRETİMİ Tez BURCU TÜRK 2008Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 ENERJİ KULLANIMININ BÖLGESEL VE SEKTÖREL DAĞILIMININ ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Tez MUTLU TARIK ÇAKIR 2008Detay Gör/Tam Metin
 YUKARI AKIŞLI HAVASIZ ÇAMUR YATAKLI REAKTÖRLERDE ÇAMUR GRANÜLLERİNİN OLUŞMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Tez AYSUN AKTAŞ 2008Detay Gör/Tam Metin
 KENT, GÜVENLİK VE GÜVENLİ KENT PLANLAMASI; BURSA ÖRNEGİ Tez ELA ATAÇ 2008Detay Gör/Tam Metin
 KENTSEL VİZYON, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Tez Mehmet DUMAN 2008Detay Gör/Tam Metin
 Attila İlhan'da doğu batı sorunu ve "ulusal kültür bileşimi" "Gazi" ve "Milli şef" dönemlerine karşılaştırmalı yaklaşım “GAZİ” VE “MİLLİ ŞEREF” DÖNEMLERİNE KARŞILAŞTIRMALI YAKLAŞIM Tez Cemal SALMAN 2008Detay Gör/Tam Metin
 KENTLESME VE KENTLESME SÜRECİNİN ÇOCUK SUÇLULUĞU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (ANKARA ÖRNEĞİ) Tez Sinan ESEN 2008Detay Gör/Tam Metin
 TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİGİ İLİSKİLERİ BÖLÜMÜ AVRUPA BİRLİGİ’NİN ÜYE ÜLKELERE SAGLADIGI MALİ YARDIMLAR VE TÜRKİYE Tez Azmi EKMEN 2008Detay Gör/Tam Metin
 SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER BİLİM DALI AZERBAYCAN’DA SİYASAL PARTİLERİN DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNE ETKİLERİ Tez Elvin MÖVSÜMOV 2008Detay Gör/Tam Metin
 TÜRKİYE’DE DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK ANALİZİ VE DOĞAL GAZ POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLİMESİ  Tez Ercüment SEVİMLİ 2008Detay Gör/Tam Metin
 KIRSAL KALKINMA VE TÜRKİYE İÇİN BİR KIRSAL KALKINMA MODELİ Tez İpek AYANOĞLU 2008Detay Gör/Tam Metin
 TÜRKİYE’DE SAYIŞTAY DENETİMİNİN PLANLAMA VE YENİDEN YAPILANMA SÜREÇLERİ İLE İLİŞKİSİ  Tez Mehmet ÇALIŞKAN 2008Detay Gör/Tam Metin
 TİROİT KANSERLİ OLGULARDA RET (REarranged during Transfection)PROTO-ONKOGEN MUTASYONLARININ ARASTIRILMASI Tez NACİYE SERCEN BAYRAMCI 2008Detay Gör/Tam Metin
 MARTIN HEIDEGGER’DE ÖLÜM VE ZAMAN-SALLIK Tez Seyhan MIZRAK GEZEN 2008Detay Gör/Tam Metin
 BİYODİZEL YAN ÜRÜNÜ GLİSERİNİN ETERİFİKASYONU İLE YÜKSEK KALİTEDE YENİ YAKIT FORMÜLASYONU Tez NALAN ÖZBAY 2008Detay Gör/Tam Metin
 KENTLEŞMENİN ÇOCUK SUÇLULUĞUNA ETKİSİ VE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ DENEMESİ Tez Filiz HATİPOĞLU 2008Detay Gör/Tam Metin
 TÜRKİYE’DE BİLGİ EDİNME HAKKI ve KİŞİLİK HAKLARI İLE İLİŞKİSİ Tez Ahmet Korhan MASTI 2008Detay Gör/Tam Metin