Bulunan Kayitlar :14459
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Hatay ilinde yaşayan farklı dini inançlara mensup bireylerin gastronomik etkileşimi Tez Cihan Canbolat 2017Detay Gör/Tam Metin
 Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde Türkiye'de gayrimüslim azınlıklar: Osmanlı İmparatorluğundan günümüze azınlıkların statüsü Tez Gamze Kibaroğlu 2017Detay Gör/Tam Metin
 Maden işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği politikalarının politika haritalama yöntemi ile analiz edilmesi Tez Şükrü Anıl Toygar 2017Yazar tarafından 19.03.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 2008 krizi sonrası FED'in faiz artırımının yükselen piyasa ekonomilerindeki sermaye hareketleri üzerine etkileri Tez Nuri Çağrı Akar 2017Yazar tarafından 18.03.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Turizm gelirleri ve çeşitli makro ekonomik büyüklükler arasındaki ilişkiler : Türkiye üzerine bir uygulama Tez Gizem Özgencil 2016Detay Gör/Tam Metin
 Bütünleşik pazarlama iletişiminin marka imajına etkisi ve bir uygulama Tez Bora Göktaş 2017Yazar tarafından 18.03.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Sağlık kurumlarında öğrenme yönelim ve kapasitesinin örgütsel yenileşim üzerine etkisi: Bir üniversite hastanesi örneği Tez Fatih Orhan 2017Yazar tarafından 18.03.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Ekonomik kalkınmada tarımın rolü: Burkina Faso örneği Tez Wendkouma İssa Trawina 2017Yazar tarafından 14.09.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Hastanelerde kalite yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi: Kamu ve özel hastanelerde bir araştırma Tez Mustafa Said Yıldız 2017Yazar tarafından 18.03.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Türkiye ekonomisi'nde ekonomik büyüme ihracat ilişkisi  Tez Ali Güler 2017Detay Gör/Tam Metin
 Örgüt Kültürü, Örgütsel Bağlilik Ve Örgütsel Vatandaşlik Davranişi Ilişkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştirma Tez Osman Benk 2017Detay Gör/Tam Metin
 Sosyal medya kullanım niyetini etkileyen faktörlerin incelenmesi üzerine bir alan araştırması  Tez Fatih Sinan Esen 2017Yazar tarafından 18.03.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin iş özellikleri ve örgütsel yapı algılarının yabancılaşma düzeylerine etkisi Tez Sertaç Sert 2017Detay Gör/Tam Metin
 Sağlık işletmelerinde performansa dayalı ek ödeme prim sistemi ve maliyetlere etkisi: Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği Tez Nursen Karadoğan 2017Yazar tarafından 18.03.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Küreselleşme sürecinde uluslararası kuruluşlar ve devlet egemenliği Tez Levent Ersin Orallı 2011Yazar tarafından 18.03.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Türk dış politikası açısından bir kriz örneği: Iraklı Kürt sığınmacılar(1991) ile Suriyeli mültecilerin(2011) karşılaştırılması Tez Erol Özdemir 2017Yazar tarafından 18.03.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Kişilik ve duygusal emek arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik banka çalışanları üzerinde bir araştırma: Ankara ili örneği Tez Zemzem Aslan 2016Yazar tarafından 18.03.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Nöroiktisat: Neoklasik iktisadın yenilenen yüzü mü, eleştirel bir yaklaşım mı? Tez Hüsnü Bilir 2017Detay Gör/Tam Metin
 Rasyonalite-iktisat ilişkisi: W. S. Jevons, K. Marx ve T.B. Veblen'in farklı/benzer rasyonalite anlayışları özelinde bir irdeleme  Tez Eren Kırmızıaltın 2017Detay Gör/Tam Metin
 Çevresel strateji kapsamında İsrail'in Kuzey Irak Kürtleri politikasının analizi  Tez Hakan Süslü 2016Yazar tarafından 18.03.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır