Bulunan Kayitlar :14829
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Alüminyum esaslı B4C takviyeli kompozit malzemenin aşınma davranşlarının araştırılması ve deneysel sonuçlarının yapay sinir ağlarında modellenmesi  Tez Aslı Sönmez 2017Detay Gör/Tam Metin
 Konut tipolojisinde kabuk dışı kinetik bina elemanlarının kullanımının araştırılması  Tez Pelin Sarıcıoğlu 2017Detay Gör/Tam Metin
 Üniform olmayan permenan akım şartlarında silindirik köprü ayağındaki yerel oyulmanın incelenmesi  Tez Şebnem Seval 2017Detay Gör/Tam Metin
 Mobilya üretim fabrikasında yalın üretim uygulaması Tez Ilgar Yunusov 2017Yazar tarafından 03.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Tarihi mahallede sosyal ve fiziksel sürdürülebilirlik: İran'ın Azerbaycan bölgesi Erdebil kentindeki Üç Dükkân Mahallesi örneği  Tez Yousef Rouyandozagh 2017Yazar tarafından 03.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Elektro erozyon işleme yöntemi ile süper alaşımlara hızlı delik delme işleminde işleme performansının deneysel incelenmesi  Tez Remzi Köroğlu 2017Yazar tarafından 03.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Biyolojik sıvılarda glukoz tayini için yeni bir biyosensör hazırlanması  Tez Rabia Esra Keleş 2016Yazar tarafından 03.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Yakın fay etkisindeki uzun açıklıklı köprü sistemlerin dinamik analizi  Tez Hayrettin Karaca 2017Yazar tarafından 03.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile havacılık ürünlerinin uygulamaya geçirilme kalitesinin yükseltilmesi  Tez Nuran Güdekli 2017Yazar tarafından 03.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Nişasta esaslı doğal atıklardan biyobozunur plastik eldesi  Tez Elif Sancar Uzunoğlu 2017Detay Gör/Tam Metin
 Sonoelektrokimyasal yöntemle kükürt ve kül giderimi  Tez İlkay Kanal 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 AHP ve VIKOR yöntemlerine dayalı yeşil tedarikçi seçimi ve bir uygulama  Tez Sıla Nur Günay 2017Yazar tarafından 03.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Tarım atıklarının biyobozunur ve antibakteriyel plastikte kullanılabilirliği  Tez Damla Özkaynak 2017Detay Gör/Tam Metin
 Kuvvetli donör ve akseptör grupları içeren yeni sitiril temelli boyarmaddelerin sentezi, çeşitli fotofiziksel ve NLO özelliklerinin deneysel ve teorik olarak incelenmesi  Tez Yasmina Bayrak 2017Detay Gör/Tam Metin
 Çevre dostu kentler için ulaşım kriterlerinin belirlenmesi  Tez Ferda Seda Şahin 2017Detay Gör/Tam Metin
 Trafik kazalarının azaltılmasında Türkiye ve Dünya gerçeğinde denetleme politikaları ve etkileri  Tez Onur Sağlam 2017Yazar tarafından 03.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Çelik konstrüksiyonlarda kaynak ısısından dolayı meydana gelen ölçü hatalarının deneysel ve sonlu elemanlar yöntemiyle analizi  Tez Naim Laçin 2017Detay Gör/Tam Metin
 Kent içi ve kent dışı üniversite yerleşkelerinin Gazi Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi örnekleri üzerinden karşılaştırmalı incelenmesi  Tez Yasemin Gençer Külahlı 2017Yazar tarafından 03.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Güç sistemlerinde PV-QV eğrisi yöntemi ile statik gerilim kararlılığı analizi  Tez Ahmet Ova 2017Yazar tarafından 03.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Hataların kompozit malzemelerin mekanik özelliklerine ve yorulma ömrüne etkisinin araştırılması  Tez Ümit Aytar 2017Yazar tarafından 03.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır