//
Bulunan Kayitlar :16728
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 İlkokul Ve Ortaokul Eğitim Yapılarının Tasarım İlkeleri Ve Mekân Kurgusunun İncelenmesi: Yugoslavya Döneminden Örnekler  Tez Sevda İbrahimgil Karakuş 2019Detay Gör/Tam Metin
 Yarı-Simetrik Metrik Koneksiyonlu Normal Kompleks Kontakt Metrik Manifoldlar Tez Dilek Özdemir 2019Detay Gör/Tam Metin
 Tekinsiz Mekânlar  Tez Sevda Kütük 2019Detay Gör/Tam Metin
 Elektromanyetik Uyumlulukta Çeşitli Açıklıklara Sahip Kapalı Metalik Kutuların Elektrik Alan Ekranlama Etkinliğinin Tahmini  Tez Hüseyin Çopur 2019Detay Gör/Tam Metin
 Yeni Nesil Süperhidrofobik Kaplamaların Hazırlanması Ve Yağ/Su Ayırma İşlemlerindeki Kullanımları Tez Ebru Aygül 2019Detay Gör/Tam Metin
 Ev, Ofis Ve Iot Ağlarının Ağ Geçidinde Bütünleşik Tehdit Yönetimi İle Güvenliğin Sağlanması  Tez Tamer Say 2019Detay Gör/Tam Metin
 Çok Modlu Fiber Optik Kablolarda Ekleme Noktasındaki Yanlış Hizalama Kayıpları  Tez Pouria Pishgam 2019Detay Gör/Tam Metin
 Otobüs Tamir Bakım Atölyesi İçin Enerji Verimliliği Çalışması  Tez Mehmet Açıkgöz 2019Detay Gör/Tam Metin
 Yazılım Proje Yönetiminde Kişilik Tiplerine Uygun Rol Belirleme  Tez Azer Çelikten 2019Detay Gör/Tam Metin
 Lıfe Füzyon Reaktörünün Hidrojen Üretim Potansiyelinin İncelenmesi Tez Samet Aktı 2019Detay Gör/Tam Metin
 Bir Havayolu İşletmesinde Kabin Ekiplerinin Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir Veri Madenciliği Uygulaması Tez Büşra Yıldız Korkmaz 2019Detay Gör/Tam Metin
 Bilişsel Çalışma Analizi; Hidrolik Kazıcı Ve Operatör Etkileşimi Üzerine Bir Çalışma Tez Nurullah Taşkıran 2019Detay Gör/Tam Metin
 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’Ndaki (Aef) “Asteraceae, Boragınaceae, Brassıcaceae” Familyalarının Revizyonu  Tez Hilal Onaylı 2019Detay Gör/Tam Metin
 Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompası Sistemlerinin Performans Analizi  Tez Buğra Şensoy 2019Detay Gör/Tam Metin
 Yapım İşleri İhalelerinde Kamu İhale Mevzuatı İle Fıdıc Şartnamelerinin İhale Öncesi İstenen Belgeler Bağlamında Karşılaştırılması  Tez Samet Serkan Özek 2019Detay Gör/Tam Metin
 Küresel İklim Değişikliği Boyutunun Box-Jenkins Metodu İle İncelenmesi: Ankara İli Örneği  Tez Simge Akşit 2019Detay Gör/Tam Metin
 Fırçasız Doğru Akım Motorunun Üç Farklı Yöntemle Hız Kontrolü Ve Analizi  Tez Mustafa Topal 2019Yazar tarafından 23.04.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Hastanelerde Enerji Verimliliğine Yönelik Tasarım Parametrelerinindeğerlendirilmesi Ve Etkinlik Oranlarının İklim Bölgelerine Göre İrdelenmesi Tez Mirparham Pooyanfar 2019Detay Gör/Tam Metin
 Alümina İçerikli Nano Akışkanın Plaka Tip Isı Değiştiricideki Performansının Deneysel İncelenmesi  Tez Mustafa Emre Ergün 2019Detay Gör/Tam Metin
 Raylı Ulaşım Fizibilitelerinde Yeni Yaklaşımlar Ve Konjoint Analizininerzincan Kentinde Uygulanması Tez Furkan Akdemir 2019Detay Gör/Tam Metin