Bulunan Kayitlar :14325
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Kopuştan Günümüze Suriye Türkmenleri (1918-2014) Tez Abdullah Aydın 2017Yazar tarafından 09.04.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 İslam İkonografisinde Hz. Muhammed  Tez Serdar Uzun 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Birleşme ve Devralmalarda Yan Sınırlamalar Tez Ahmet Baybars Özşahin 2017Detay Gör/Tam Metin
 Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı Açısından Halkla İlişkilerde Kadınların Çalışma Koşulları Tez Özlem Anıl Dursun 2009Yazar tarafından 09.04.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Kapitalist Bir Mekan Üretimi Olarak Başkent Ankara Tez Elif Balam Sızan 2017Yazar tarafından 09.04.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Risk İletişimi Stratejileri Açısından Bilgi ve Bilgi Okuryazarlığı: Sağlık Haberlerine ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma Tez Eda Turancı 2017Yazar tarafından 09.04.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Savaş Seferberliğinde Osmanlı Hilal-İ Ahmer Cemiyeti'nin Rolü (1914-1918) Tez Fatma Torun Bilgiç 2017Yazar tarafından 09.04.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Çivi Yazılı Belgelere Göre Hitit Devletine Bağlı Devletlerin Statüsü Tez Sema Ayaz 2017Yazar tarafından 09.04.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 V. Haçlı Seferi (1218-1221) Tez Şehri Karakaş 2017Yazar tarafından 09.04.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Türkiye Ve Bazı Ülkelerdeki Orta Vadeli Harcama Sisteminin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Tez Zehra Yıldırım 2017Yazar tarafından 09.04.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Telli Müzik Aletleri Terimleri: Türkiye ve Azerbaycan (İnceleme – Tematik, Karşılaştırmalı ve Görsel Sözlük - Dizin) Tez Orhan Baldane 2017Yazar tarafından 09.04.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Yağmur Beklerken ve Yol Ayrımı Romanlarına Etnometodolojik Bir Yaklaşım Tez Vahdettin Ayçiçek 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Azerbaycan Vergi Sisteminin Analizi ve Türkiye'de Uygulanan Servet Vergilerinin Azerbaycan Vergi Sisteminde Uygulama Olanaklarının Değerlendirilmesi Tez Ayaz Şamilli 2017Yazar tarafından 09.04.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Kamu Tüzel Kişiliği Tez Kevser Begüm İsbir 2017Yazar tarafından 07.07.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesindeki Şr 87 Numaralı Şiir Mecmuası  Tez Saniye Eraslan 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Sorumluluk Sigortasında Sigorta Himayesinin Kapsamı Tez Abdülhamid Oğuzhan Hacıömeroğlu 2017Yazar tarafından 07.07.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Varlık Dergisi'nden Garip Hareketine Şiir (1933-1941) Tez Sibel Yılmaz 2017Yazar tarafından 07.07.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Müzikal Filmlerin Dans Sekanslarında Bedenin ve Sinematografik Yapının Anlatıyı İnşası Tez Gamze Yılmaz Güntay 2017Yazar tarafından 07.07.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Yeni Asur Devleti'nin Yukarı Dicle Havzası'ndaki Yayılımı Tez Serdar Özbilen 2017Yazar tarafından 07.07.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Kurumsal İtibar Açısından Sosyal Sorumluluk Uygulamaları: Türkiye'deki Çevreci Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir Araştırma Tez İlknur Kılınç 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.