Bulunan Kayitlar :14164
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Bir ilçedeki 15 yaş ve üzeri kişilerde sağlık davranışları ve ilişkili risk etmenleri Tez Volkan Medeni 2016Detay Gör/Tam Metin
  Bronşektazi Ağırlığının Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alevlenmesine Ait Sonuç Parametreleri Üzerine Etkisi  Tez Türkan Zeynep Fendoğlu 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Esansiyel trombositoz ve primer myelofibrozisli hastalarda kalretikülin ve JAK2 mutasyonu araştırılması Tez Servihan Ünal 2016Detay Gör/Tam Metin
 65 yaş üstü ayakta yada yatırılarak takip edilen hastalarda kolonoskopi sonrası akut böbrek hasarı gelişme sıklığı Tez Saadettin Arman Tav 2016Detay Gör/Tam Metin
 Sepsisli hastalarda mortalite prediksiyonunda "sepsis ağırlık koru" ile yoğun bakım ve acil servis skorlarının (apache II, sofa, q-sofa, PIRO ve meds) karşılaştırılması  Tez Sariyya Mammadova 2017Detay Gör/Tam Metin
 Yeni jenerasyon hibrid pozitron emisyon tomografi sistemlerinde lezyon lokalizasyonu ve metabolik ölçütlere etki eden faktörlerin karşılaştırmalı analizi Tez Mahsun Özçelik 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Toplum sağlığı merkezlerinde sağlığın sosyal belirleyicileri konusunda yaklaşım ve uygulama farklılıklarının araştırılması: Nitel bir çalışma Tez Olgu Nur Dereci 2017Detay Gör/Tam Metin
 Vitiligo hastalarında serum 25(OH) D vitamini ve IL-33 düzeylerinin dar bant UVB tedavisi sonrası değişimlerinin klinik iyileşme düzeyleri ile karşılaştırılması Tez Emin Soyer 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Kornea neovaskülarizasyonunda yeni bir biyobenzer bevacizumab'ın etkinliğinin değerlendirilmesi Tez Armağan Yuvarlak 2016Detay Gör/Tam Metin
 Erişkin ve geriatrik popülasyonda akut pankreatit morbidite ve mortalitesinin çeşitli prognostik sistemlere göre karşılaştırılması Tez Hasan Satış 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Sol ön inen koroner arterinde yavaş akım saptanan hastalarda manyetik rezonans görüntüleme ile miyokardiyal skar dokusu tespiti ve skar dokusu ile NT-probnp ilişkisi Tez Mustafa Candemir 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Kolorektal adenokarsinomlarda ARID1A ekspresyonunun prognostik önemi Tez Erolcan Sayar 2016Detay Gör/Tam Metin
 Alt üriner sistem depolama semptomları ile başvuran kadın hastalarda alt üriner sistem boşaltım fonksiyonlarının değerlendirilmesi Tez Serhat Çetin 2016Detay Gör/Tam Metin
 Sağlık iletişiminde yetkinlik ölçeğinin türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışması Tez Asuman Tezel Kahriman 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Posterolateral füzyonda yeni bir biyomalzeme – karbon nanotüp/ hidroksiapatit trikalsiyum fosfat kompoziti:Rat modeli Tez İsmail Daldal 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Gazi Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Ve Romatoloji Bilim Dalı’Nda Takip Edilen Ailevi Akdeniz Ateşi (Fmf) Hastalarındaki Fenotip – Genotip İlişkisinin Değerlendirilmesi  Tez Mustafa Burak Seven 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Kırklareli İli Tığ Dantelleri Ve Yeni Tasarımlar Tez Gülşah Ön 2017Detay Gör/Tam Metin
 Çankiri Yâran (Yâren) Sohbetleri ve Simav Yâren Toplantilarinda Icrâ Edilen Eserlerin Makam-Usûl-Tavir Açisindan Mukayeseli Incelenmesi Tez Ömer Sami Sağancı 2017Yazar tarafından 05.04.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Postmodernist Yaklaşımla Bale Temasının İşlenmesi Ve Örneklenmesi Tez Birgül Taşören 2017Yazar tarafından 05.04.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Fütürizm ve Çit Örücülüğünün Tekstil Tasarımında Tekstür, Strüktür ve Form Oluşumuna Etkileri Tez Nazan Özcan 2017Detay Gör/Tam Metin