Bulunan Kayitlar :14629
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Okul öncesi dönem çocuklarının akran şiddetine maruz kalma düzeyi, mizaç tarzı ve empatik becerilerinin incelenmesi Tez Ayşe Nur Özdemir 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Okul öncesi dönem çocuğu olan ebeveynlerin iletişim becerileri ve çatışma eğilimleri ile çocuklarının sosyal becerileri ve problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi Tez Mehlika Köyceğiz 2017Yazar tarafından 13.10.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Görme engelli ve görme engelli olmayan öğrenci annelerinin yılmazlık özelliklerinin incelenmesi  Tez Yılmaz Avcu 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Üniversitelerde çocuk edebiyatı öğretiminin öğretim elemanı, ders kitabı ve öğrenci başarı düzeyine göre değerlendirilmesi Tez Yağmur Özge Uğurelli 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Çocukların resim çalışmalarına okul öncesi öğretmenlerinin yaklaşımlarının incelenmesi  Tez Fatma Bolattaş Gürbüz 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Müzik eğitimi anabilim dallarında elektrogitarın bireysel çalgı olarak kullanılmasına yönelik bir öneri  Tez Ayça Demirci Özay 2017Yazar tarafından 12.10.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının yaratıcı düşünmeye etkisi  Tez Döndü Barut 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 İlköğretim kurumlarındaki 'Destek eğitim odası (DEO)' uygulamasına ilişkin okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi  Tez Nihan Çağlar 2017Detay Gör/Tam Metin
 Kültürel değerlere duyarlı eğitim bağlamında öğretmen deneyimlerinin incelenmesi  Tez Eshabil Erdem Paksoy 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Teknoloji ve tasarım öğretmenlerinin 2016 yılı öğretim programına ilişkin görüşleri  Tez Ahmet Tulukçu 2017Detay Gör/Tam Metin
 Ortaokul öğrencilerinin spora özgü psikolojik yetenek seviyelerinin incelenmesi  Tez Volkan Özcan 2017Yazar tarafından 12.10.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 3D modelleme programları ve figür imajlarının resim-iş eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin desen dersi başarılarına ve motivasyon düzeylerine etkisi  Tez Selma Taşkesen 2017Yazar tarafından 14.07.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 7. sınıf matematik dersi çokgenler alt öğrenme alanının kavram haritası kullanılarak öğretiminin akademik başarıya etkisi ve öğrenci görüşleri  Tez Neslihan Biçer 2017Detay Gör/Tam Metin
 Ortaokul öğrencilerinin matematik dersi motivasyon düzeyleri ile algılanan öğretmen yakınlığı arasındaki ilişki  Tez Burcu Uluçay 2017Yazar tarafından 12.10.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Kadın çalışanların kariyer engelleri ve cam tavan sendromu üzerine bir araştırma (Ankara örneği)  Tez Müge Şule Pamuk 2017Yazar tarafından 12.10.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde, öğrencilerin ana dilleri ve mensup oldukları dil ailelerinin Türkçe yazma becerisine etkisi Tez Pınar Şimşek 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Arapça ve Rusçada Ölüm ve Hastalık İfade Eden Örtmeceler Tez Alsu Tuncer 2017Yazar tarafından 12.10.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde yansıtıcı düşünme uygulamalarının öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ve çevreye yönelik tutumlarına etkisi  Tez Nihan Türk 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Grafik tasarım alanında okuyan öğrencilerin meslek algısına yönelik görüşleri  Tez Serat Kotan 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 İlkokullarda görev yapan yöneticilerin öğretmenler arasındaki farklılıkları yönetme durumlarının incelenmesi  Tez Neslihan Özlem Genç 2017Yazar tarafından 13.07.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır