Bulunan Kayitlar :14261
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Lactobacıllus Cinsi Bakterilerde Biyosürfektan Üretimi Ve Biyosürfektanın Staphylococcus Aureus Bakterilerinin Oluşturduğu Biyofilmi Engellemesi  Tez Feride Efe 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Çağdaş Mimarlıkta Tekrar Kavramı Üzerine İnceleme  Tez Esma Eroğlu 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Farklı Kalıp Yağlarının Yapay Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Betonlardaki Etkileri  Tez Kadir Dallı 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Ar-Ge Destek Programları İçin Etki Analizi Tabanlı Bütçe Dağıtım Modeli Tez Betül Cansu Özçakmak 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Atık Sulardan Ağır Metal İyonlarını Uzaklaştırmak İçin Modifiye Edilmiş Mantar-Kriyojel Kompozit Adsorbentlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Tez Nihal Korkmaz 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Kesirli Mertebeden Diferensiyel Denklemler İçin Sayısal Ve Yaklaşık Yöntemler Tez Onur Görgülü 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Vajen Ve İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Maya Ve Bakterilerin Lipaz, Siderofor Ve Biyofilm Özellikleri  Tez Shahrouzalsadat Mortazavi 2017Detay Gör/Tam Metin
 Kalınlık Makinesinde Malzeme Özelliklerinin Gürültü Emisyonuna Etkileri  Tez Ali İhsan Şener 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Kentsel Dirençlilik: Ankara Merkezi İş Alanı’ndaki Çarşılar  Tez Soheil Khodkar 2015Detay Gör/Tam Metin
 Paslanmaz Sac Malzemelerin Sıvama Parametrelerinin Belirlenmesi  Tez Mehmet Demirtaş 2017Detay Gör/Tam Metin
 Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi Ve Karapınar Bölgesine Kurulması Planlanan Güneş Enerjisi Santralinin Şebekeye Etkisi  Tez Yunus Can Ölmez 2017Detay Gör/Tam Metin
 Sıralı Küme Örneklemesi Kullanılarak Oransal Tahmin Yöntemlerinin İncelenmesi Tez Merve Esen 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Türkiye’deki Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Ve Planlamasının İncelenmesi  Tez Murat Gülbitti 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Sıkıştırılmış Ara Zeminlerin Drenajlı Ve Drenajsız Kayma Dayanımı Parametrelerinin İlişkilendirilmesi  Tez Muhammed İrşad Özkaynak 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Model Bir Yanma Odasında Oksijence Zenginleştirilmiş Yanmanın Sayısal Olarak İncelenmesi  Tez Esat Yanık 2017Detay Gör/Tam Metin
 Kumarin-Tiyazol İçeren Ve Bazı Anyonlara Duyarlı Yeni Kemosensör Schıff Bazları İle Pd(Iı), Pt(Iı) Komplekslerinin Sentezi Ve İnsan Kanser Hücreleri Üzerinde İn Vitro Anti Kanser Aktiviteleri  Tez Esra Bakan 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Au/Tio2/N-Si (Mıs) Yapının Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi  Tez Hakan Tanrıkulu 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Arylstyrylimidazo[1,2-A]Pyridin Bileşiklerinin Biyolojik Aktivitesinin İncelenmesi  Tez Leyla Arslan 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Esnek Bir Mikrodenetleyici Eğitim Seti Geliştirilmesi Tez Mustafa Darka 2017Detay Gör/Tam Metin
 Kent Halkının Evsel Atıkların Geri Dönüşümüne Yönelik Farkındalığının Ve Çevre Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi Ankara Çankaya İlçesi Örneği  Tez Negin Ahangar Fouladbazou 2017Yazar tarafından 25.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır