Bulunan Kayitlar :15153
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Iıı. Murat Döneminde Divân-I Hümâyûn Gündeminde Osmanlı Köyü Ve Köylüsü Tez Savaş Yılmaz 2017Yazar tarafından 12.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 1982 Anayasası'Nın 59. Maddesi Bağlamında Spor Tahkim Kurulu Kararlarının Denetimi Tez Serkan Asker 2017Detay Gör/Tam Metin
 Yazarı Bilinmeyen Bir Hz. Hatice Hikâyesi (Tenkitli Metin – İnceleme) Tez Fatih Köse 2017Detay Gör/Tam Metin
 Büyük Selçuklu Devleti'Nin Türkmen Politikası Tez Mevlüt Günler 2017Yazar tarafından 12.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Ardahan / Damal Bölgesinde Gözükızıl Ocağı Üzerine Nitel Bir Araştırma Tez Cansu Akyol 2017Detay Gör/Tam Metin
 Bir Siyaset Adamı Portresi: Refik Koraltan Tez Özlem Yıldırım 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Bir Yerel Yönetişim Aracı Olarak Kent Konseyleri: Adıyaman Kent Konseyi Örneği Tez Kürşad Atak 2017Yazar tarafından 12.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Çağdaş Çeviri Kurami Ve Uygulamalari Çerçevesinde Rusça-Türkçe Çeviri Sorunlari Ve Çeviri Stratejileri  Tez Olena Kozan 2017Yazar tarafından 12.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesinde Finansal Bilgilerin Etkinliği Ve Bir Örnek Uygulama Tez Adem Altay 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı Devleti'nin İngiltere İle İttifak Arayışları Tez Mustafa Oğuzhan Doğar 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Dânâ Ata Oğuznâmesi Ve Oğuznâmecilik Geleneği Tez Ebru Birkan Akhan 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Stockholm Ticaret Odası Tahkim Kuralları Tez Deniz Yazar 2017Yazar tarafından 12.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Edebi Spor Yazarlığının Öncüleri'Nden “İslam Çupi” Ve Spor Yazarlığı Üzerine Bir Çalışma Tez Elçin Çelik 2017Yazar tarafından 12.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Tarihsel, Kültürel Ve Politik Eksende Lübnan Ermeni Diasporası Tez Mehmet Çelik 2017Yazar tarafından 12.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Osmanlı Basınına Göre Osmanlı Devleti’Nin Yunanistan Ve Bulgaristan İle İlişkileri Tez Sevgi Keleşyılmaz 2017Detay Gör/Tam Metin
 Sıvı Basıncıyla V Bükme Prosesinde Geri Esnemenin Deneysel Araştırılması  Tez Yunus Aslan 2014Detay Gör/Tam Metin
 Kurumsal E-Posta Sınıflandırma Sistemi  Tez Abdurrahman Yıldız 2017Yazar tarafından 12.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Grafen Katkılı P-Tipi Ve N-Tipi Termoelektrik Nanokompozit Malzeme Üretimi Ve Karakterizasyonu  Tez Serhat Koçyiğit 2017Detay Gör/Tam Metin
 Çimento Ile Stabilize Edilen Yüksek Plastisiteli Kilin Geoteknik Özelliklerine Çimento Tane Çap Inin Etkisi Tez Altan Erdem 2017Detay Gör/Tam Metin
 Ni Katkılı Zno Metal Oksit Yarıiletkenlerde Gaz Sensör Parametrelerinin İncelenmesi  Tez Hakan Sürel 2017Detay Gör/Tam Metin