Bulunan Kayitlar :16563
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Voleybol Oyuncularının Beslenme Bilgi Düzeyi İle Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi Ve Beslenme Eğitiminin Etkisi Tez Beraat Dener 2018Yazar tarafından 09.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Tip 2 Diyabetli Bireylerde Diyet Enerji Yoğunluğu Ve Yaşam Tarzının Glisemik Kontrol İle İlişkisi Tez Tevfik Koçak 2018Yazar tarafından 09.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Ankara'da Hizmet Veren Bir Market Zincirinin Gıda Reyonlarında Çalışanların Hijyen Bilgi Düzeylerinin Saptanması Tez Şennur Çapraz 2018Yazar tarafından 09.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Piyasadan Temin Edilen Bazı Zencefil Örneklerinin Farmakope Analizi Tez Melike Sucu 2018Yazar tarafından 09.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Bazı İndol-1,2,4-Triazol Hibrit Bileşikler Üzerinde Sentez Ve Biyoaktivite Çalışmaları Tez Ensar Korkut Kılıç 2018Yazar tarafından 09.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Piyasada Kişniş Adı İle Satılan Örneklerin Avrupa Farmakopesi Yönünden Değerlendirilmesi Tez Erek Ulutaş 2018Yazar tarafından 09.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Farmasötik Formdaki Bitkisel Ürünlerin İzlenmesi Ve Takip Sistemleri Oluşturulması Tez Ezgi Ak Sakallı 2018Yazar tarafından 09.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Serum Ferritin Ve İnflamasyon Belirteçlerinin Metabolik Sendrom Ve İnsülin Direnci İle İlişkisi Tez Hatice Tuğçe Berberoğlu 2018Yazar tarafından 09.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 12-14 Yaş Grubu Erkek Basketbolcularda Uygulanan 8 Haftalık Kor Antrenman Programının Genel Kuvvet, Denge Ve Psiko-Motor Erişi Düzeyine Etkileri Tez Özgür Doğan 2018Detay Gör/Tam Metin
 Kronik Hastalığı Olan Çocukların Okuldaki Gereksinimlerinin Belirlenmesi Tez Gizem Çakır 2018Detay Gör/Tam Metin
 Sağlık Profesyonellerinin Ve Bakım Vericilerin Ölüm Algıları Ve Saygın Ölüme İlişkin Tutumları Tez Tülay Bal 2018Yazar tarafından 09.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Fenoksodiol'Ün 5-Florourasil Ve Okzaliplatin İle Uygulanmasının Metastatik Kolorektal Kanser Hücre Hatlarında Hücre Ölüm Cevabına Etkisi  Tez Esra Yaylacı 2018Yazar tarafından 09.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelerin İntravenöz İlaç Uygulamalarının Değerlendirilmesi Tez Emine Bayar 2018Yazar tarafından 09.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Meme Kanseri Hücre Hattında Farnesil Transferaz İnhibitörünün Gen Ekspresyonu Üzerine Proliferatif Ve Apoptotik Etkisinin Araştırılması Tez Emine Firdevs Yıldırım 2018Yazar tarafından 09.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Ebeveynlerin Çocukların İşitsel/Sözel Performansını Değerlendirme (Eçiped) Ölçeği'nin Türkçe Adaptasyonu: Geçerlilik Ve Güvenilirliği Tez Kader Eroğlu 2018Yazar tarafından 13.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Cinsiyetin Hemşirelerin Mobbing Davranışları İle Karşılaşma Düzeyi Üzerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması  Tez Tülay Hashemi 2018Detay Gör/Tam Metin
 Hipotiroidik Sıçanlarda Arı Sütü Takviyesinin Ovaryum Üzerindeki Olası Koruyucu Etkisi Tez Özüm Atlıtürk 2018Yazar tarafından 09.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Tip-2 Ve Gestasyonel Diyabetli Gebe Plasentalarının Trofoblast Gelişimi, Anjiyogenez Yönünden Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi Tez Müşerref Şeyma Ceyhan 2018Yazar tarafından 09.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Hipotiroidik Sıçanlarda Arı Sütü Takviyesinin Uterus Üzerindeki Olası Koruyucu Etkisi Tez Hazal Seren Kayhan 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Hipotiroidik Sıçanlarda Arı Sütü Takviyesinin Tuba Uterina Üzerindeki Olası Koruyucu Etkisi Tez Burcu Karaman 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.