Bulunan Kayitlar :15540
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Ekip Çizelgeleme Probleminde İnsani Faktör Etkilerinin İncelenmesi Ve Bir Karar Destek Sistemi Önerisi Tez Burcu Yılmaz Kaya 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Fuzzy Metrik Uzaylar Ve Sezgisel Fuzzy Metrik Uzaylar Üzerine Tez Ebru Yiğit 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Kliniğimizde epilepsi cerrahisi uygulanan olguların cerrahi teknik özellikleri, mortalite, morbidite ve engel sınıflandırması sonuçlarının değerlendirilmesi  Tez Burak Özaydın 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Kemodenervasyon ile cerrahi denervasyonun hiyalüronik asit yıkılımına etkilerinin karşılaştırılması  Tez Ömer Polat 2017Detay Gör/Tam Metin
 Orta ve şiddetli akne vulgaris hastalarında kan omentin-1, chemerin, vaspin düzeylerinin ve insülin direncinin değerlendirilmesi  Tez Perihan Aladağ Öztürk 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Gelişen Radius Distal Uç, Omurga, Humerus Boyun Kırıkları Bir Kalça Kırığının Habercisi Olabilir Mi?  Tez Hasan Hüseyin Bozkurt 2018Detay Gör/Tam Metin
 Bel ağrılı hastalarda gövde kas kuvvetinin manyetik rezonans görüntüleme aracılı morfolojik değerlendirme ile ilişkisi  Tez Musa Polat 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarında Hastalığın Evresi Ve Kemik İliğindeki Makrofaj Hücrelerinin Değerlendirilmesi  Tez Ebru Berber Özen 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Kardiyopulmoner Resusitasyonda Optimal Kurtarıcı Sayısının Önemi Tez Sezer Eşfer 2018Detay Gör/Tam Metin
 Tek taraflı üreter obstrüksiyonu ile böbrek yetmezliği oluşturulan sıçanlarda yüksek doz sugammadeks kullanımının böbrek dokusu üzerine uzun dönem etkilerinin araştırılması  Tez Müge Kılıç 2017Detay Gör/Tam Metin
 Gebelerde Spot İdrarda Protein/Kreatinin Oranının 24 Saatlik İdrar Proteinürisini Öngörmedeki Başarısı  Tez Kemal Hansu 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Diabetik Hasta Popülasyonunda Pankreatik Ekzokrin Yetmezlik: Fekal Elastaz Tayini Tez Ünsal Özek 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Gazi Üniversitesi Hemodiyaliz Ünitesi’ndeki Hastalarda Depresyon Sıklığı ve Kan Basıncı İle İlişkisi  Tez Ebru Şahin 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Dijital Medyanın 18 Ay - 3 Yaş Arasındaki Çocukların Gelişimine Etkisi Tez Keziban Toksoy 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Graves hastalığında serum endocan ve serum vegf düzeyinin değerlendirilmesi  Tez Sami Aksan 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Ependimomlarda fısh yöntemi ile rela füzyon genvarlığının ve immünhistokimyasal olarak P53boyanmasının değerlendirilmesi  Tez Selma Pamukçuoğlu 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Astımlı hastalarda astım-koah overlap (AKO) sıklığı  Tez Nurgül Sevimli 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Derin anterior lameller keratoplasti cerrahisinde big-bubble tekniğinin ve manuel diseksiyon tekniğinin cerrahi ve görsel sonuçlarının karşılaştırılması  Tez Ahmet Yücel Üçgül 2017Detay Gör/Tam Metin
 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Video Elektroensefalografi-Polisomnografi İle Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi  Tez Gözde Kurşun Ağlamış 2018Detay Gör/Tam Metin
 Doğum Yapmak Üzere Başvuran Sağlıklı Gebelerden Doğum Sırasında Alınan Amniyon Mayi Ve Kord Kanı Örneklerinde Tiroid Hormon Düzeylerinin Karşılaştırılması  Tez Ulya Üskent 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.