Bulunan Kayitlar :16092
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Hakkı Derman'ın Keman Taksimlerinin Tahlili Ve Bu Tahliller Doğrultusunda Keman Eğitiminde Kullanılabilecek Alıştırmaların Oluşturulması Tez Süleyman Barış Demirdirek 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Türk Müziği Çalgılarından ‘Ud’Da Ses Oluşumunun İncelenmesi Ve Telli Çalgıların Ses Karakteri Açısından Tasarımlarının Belirlenmesine Dair Yöntem Önerisi Tez Emir Değirmenli 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Konya Müzelerinde Bulunan Yöre Halılarının Renk Ölçümü Ve Yüzey Tasarımlarının Değerlendirilmesi Tez Ahmet Aytaç 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Ismarlama Gelinlik Üretiminde Prova Sürecinin İncelenmesi Tez Büşra Arslan 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Resimde Tematik Olarak Orta Anadolu Yorumu Tez Menekşe Şahin Karadal 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Dijital İle Ofset Baskı Tekniklerinde, Vektör Harita Üretiminin Baskı Kalitesine Etki Eden Parametrelerin Karşılaştırılması Tez Selim Şendil 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Tv Reklamlarında Kullanılan Grafik Tasarımların Mesaj Ve İkna Kavramı Üzerine Etkisi Tez Leman Üstündağ 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Etkileşimli E-Yayınların Kullanılabilirliği Tez Rüstem Erdem 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Ankara Ana Kollektörleri:Turgut Özal Bulvarı ve 19 Mayıs Bulvarı İçin Makro Trafik Akım Modelleri Tez Mustafa Özdemir 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Geleneksel Türk Sanatları Tezhip Alanında Günümüz Sanat Akademilerinin Bazılarında Gerçekleştirilen Sanatsal Çalışmaların Değerlendirilmesi Tez Nurhan Böyükyılmaz 2018Detay Gör/Tam Metin
 Daskyleion Arkeolojik Alanı Doğu Ve Güney Nekropollerinden Ele Geçen Bir Grup Metal Buluntu Üzerine Arkeometrik İncelemeler Tez Atalay Karatak 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Şekillendirilebilir Isı-Ses Yalıtım Malzemesinin Geliştirilmesi Ve Analizi  Tez Mehmet Ali Arslan 2018Yazar tarafından 06.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Mühimmat Kaza Nedenlerinin İncelenmesi Ve Mühimmatın Depolanmasında Risk Değerlendirmesi  Tez Osman Akar 2018Yazar tarafından 06.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Mobil Akıllı Cihazlarda Casus Yazılımların Uygulamalı Analiz Yöntemiyle Tespiti  Tez Sümeyra Kavruk Şenol 2018Yazar tarafından 06.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Yarışma Yöntemi İle Elde Edilen Mimari Projelerde İşlevsel Niteliğin Artırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi: Belediye Hizmet Binaları Örneği  Tez Fatih Çağrı Akçay 2018Yazar tarafından 06.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Endüstriyel Atık Sulardan Biyoremidasyon İle Kromun Detoksifikasyonu, Doğal Ve Kimyasal/Biyolojik Yöntemlerle Modifiye Edilmiş Kil Üzerine Krom Adsorpsiyonunun Merkezi Kompozit Tasarım Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi Tez Berat Çınar Acar 2018Yazar tarafından 06.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Makedonya Üsküp’Ün Tarihi Kent Dokusunun İncelenmesi Ve Koruma Önerisi  Tez Ammar İbrahimgil 2018Yazar tarafından 06.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Sayma Verileri İçin Sıfır Yığılmalı Modellerin Karşılaştırılması  Tez Muhammed Fatih Tüzen 2018Yazar tarafından 06.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Glioblastoma Multiforme (Gbm) Tümör Hücrelerinin Isıng Modeli Kullanılarak Creutzcellular Automaton İle Simülasyonu Tez Züleyha Artuç 2018Detay Gör/Tam Metin
 Lineer Olmayan Bernsteın Tip Maksimum-Çarpım Operatörleri İle Yaklaşım Tez Şule Yüksel Güngör 2018Yazar tarafından 06.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır