Bulunan Kayitlar :15632
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Taze Betonun İşlenebilirliğinin Belirlenmesi İçin Alternatif Bir Öneri  Tez İbrahim Melih Doğanoğlu 2018Yazar tarafından 29.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Betonarme Kolonlara Yatay Olarak Uygulanan Çarpışma Yüklemesinin Lineer Olmayan Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi  Tez Waheedullah Barmaki 2018Yazar tarafından 29.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Üriner Enfeksiyon Etkeni Olan Mikroorganizmalarin Bazi Virulans Faktörleri Tez Zahra Malekinia 2018Yazar tarafından 29.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Asetilkolinesteraz (Ache) Enziminin Yeni Sentezlenen Nanopartiküllere İmmobilizasyonu Ve Bazı Pestisitlerin Belirlenmesi  Tez Emre Karmaz 2018Yazar tarafından 29.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Sayma Verileri İçin Regresyon Modellerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Uygulama  Tez Aslı Gizem Karaca 2018Yazar tarafından 29.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Sıvıların Ve Gazların Isıl İletkenliğini Belirleyebilmek İçin Laboratuvar Tipi Bir Deney Cihazının Tasarımı, İmalatı Ve Test Edilmesi Tez Cihangir Arslan 2018Yazar tarafından 28.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Tatlı Su İstakozlarında (Astacus Leptodactylus Esch. 1823) Chlorpyrifos-Ethyl’İn Toksik Etkilerinin Belirlenmesi Tez Ayşe Ülger 2018Yazar tarafından 28.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Luxo3 (X=Al, Ga, In) Perovskit Bileşiklerinin Temel Fiziksel Özeliklerinin Ab İnitio Yöntemlerle İncelenmesi Tez Gökçe Sürücü 2018Yazar tarafından 28.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Farklı Özelliklerde Pvac Esaslı Tutkalların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi Tez İrem Eminoğlu 2018Yazar tarafından 28.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Iec Standartlarına Uygun Akım Transformatörü Tasarımı Ve Tasarım Kriterleri  Tez Yusuf Kürşat Ekiz 2018Yazar tarafından 28.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Elektrik Üretim Santralleri Bakım Programı Optimizasyonu  Tez Yusuf Yanık 2018Yazar tarafından 28.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Gan Fet Tabanlı Aktif Kıskaç İleri Da-Da Dönüştürücüsü Tasarımı  Tez Özgür Bulut 2018Detay Gör/Tam Metin
 Taguchı Yöntemi İle Uyarlamalı Gps Karıştırma Bastırıcı Sistem Tasarımı  Tez Semih Selçuk Özdemir 2018Yazar tarafından 28.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Uyarlamalı Modülasyon Kodlamalı Mımo-Ofdm Uzaysal Çoklama Bazlı Geniş Bantta Güç Hattı Üzerinden Haberleşme  Tez Güray Karaarslan 2018Yazar tarafından 28.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Çatı Tipi Güneş Enerji Santralleri Ve Dağıtım Tesislerine Bağlantı Kriterleri  Tez Fırat Öncin 2018Detay Gör/Tam Metin
 Plazma Tabancalarındaki Plazma Oluşumunun Sayısal Modellenmesi Ve Parametrik İncelenmesi  Tez Fatih Demir 2018Yazar tarafından 28.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Sivas İli Akdeğirmen Mahallesi Özdoğanlar Evi Restorasyon Ve Yeniden İşlevlendirme Önerisi  Tez Zeynep Betül Vural 2018Yazar tarafından 28.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Prizmatik Çubukların Çarpma Yüklemesi Altında Analizi  Tez Yaşar Erbaş 2018Yazar tarafından 28.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Einstein Alan Denklemlerinin Çözümleri  Tez Gazi Güzel 2018Detay Gör/Tam Metin
 Heterojenlik Altında İki Grup Ortalama Vektörlerinin Karşılaştırılması İçin Önerilen Yeni Bir Hesaplamalı Yaklaşım Testi  Tez Sezen Erdoğan 2018Detay Gör/Tam Metin