Bulunan Kayitlar :15822
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Mesâlikü’l-Ebsâr Fî-Memâliki’l-Emsâr (Devlet-i Memâliki’l-Ûlâ Kısmı/1301-1349) Tercüme ve Tahlili Tez Hatice Güler 2017Yazar tarafından 12.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Türkiye Türkçesinin Batı Grubu Ağızlarındaki Arapça Alıntı Kelimelerde Görülen Ses Olayları Tez Aslı Ay 2018Yazar tarafından 12.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Sürekli Diplomasi Öncesi Osmanlı Devleti'nde Yabancı Elçiler (Elçi – Ağırlama – Huzura Kabul) Tez Mustafa Can 2017Yazar tarafından 12.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Haksız Rekabet Hukukunda Saldırgan Satış Yöntemleri Tez Firdevs Savaş 2018Yazar tarafından 12.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Medeni Usul Hukuku Açısından Zorunlu Arabuluculuk Tez Betül Azaklı Arslan 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Kahramanın Dönüşü Zemininde Bir Anlatı Çözümlemesi: Leyla İle Mecnun Tez Elif Şentürk 2017Yazar tarafından 11.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Mezopotamya’da Tanrı Anlayışının Doğuşu, Gelişimi Ve Yayılışı (Miladi Yıllara Kadar) Tez Umut Dinç 2017Yazar tarafından 11.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Halkbilimsel Unsurların Reklamlarda Kullanımı Tez Nuray Komser 2017Yazar tarafından 12.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Sultan II. Mahmud Döneminde Avrupa Devletlerinin Dış Politikaları Ve Osmanlı Devleti Tez Murat Zımba 2018Yazar tarafından 11.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Amerikan Realizmi Bağlamında İncelenmesi Tez Şerife Sümeyra Çadak 2018Yazar tarafından 11.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Sovyet Dönemi Rus Edebiyatı (1953-1991) Tez Yasemin Gürsoy 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 1990 - Sonrası Amerikan Kara Filmlerinde Kadının Temsili Tez Aynur Kazımova 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Birlikte İşverenlik Tez Mehtap Yücel Bodur 2017Yazar tarafından 08.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Sinemada Uyarlama: Selvi Boylum Al Yazmalım ve Cengiz Aytmatov Tez Anargul Kydyrova 2017Detay Gör/Tam Metin
 Deniz Kavimleri’nden Keltlere, Eski Batı’da Göç Hareketleri Tez Rüştü Bora Bakrıyanık 2017Detay Gör/Tam Metin
 Uluslararası Göçün Tetikleyicisi Olarak Şiddet ve Türkiye’ye Yönelen Şiddet Kaynaklı Göçlerin Analizi Tez Şenol Uzun 2018Yazar tarafından 08.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 İslamcı Hareketlerin Mısır Siyasetindeki Yeri: Müslüman Kardeşler Örneği Tez Cihangir Bünyamin Aksakal 2018Yazar tarafından 08.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Kent Mekânının Şekillenmesinde Alışveriş Merkezlerinin Etkisi: Ankara Örneği Tez Banu Aktürk Çetin 2017Yazar tarafından 08.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 İran Sinemasında Devrim Öncesi Ve Sonrası Ahlaki Ve Kültürel Değerler Tez Mohammad Saberi Ruyandozagh 2017Detay Gör/Tam Metin
 Modern Türkiye'nin Yeni İnsan Arayışı: Halkevleri Örneği (1932-1938) Tez Fatih Özen 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.