Bulunan Kayitlar :16120
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Bilgisayar Destekli Piyano Öğretiminin Öğrenci Performansı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması (Home Concert Xtreme Örneği) Tez Burcu Kalkanoğlu 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 İngilizce’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Bağlamında Öğrencilerin Başarısızlık Atıfları ve Üstbilişsel Farkındalıkları Arasındaki İlişki Tez Özlem Güneş 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Lise Öğrencilerinin Gündelik Sıkıntıları ve Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi Tez Nilüfer Başer 2018Yazar tarafından 07.11.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 8. Sınıf Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Hazır Bulunuşluk Seviyesi Tez Ayşenur Eryılmaz 2018Yazar tarafından 07.11.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Tevazu Ölçeği Geliştirme Çalışması Tez Baki Büyüksevindik 2018Yazar tarafından 07.11.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Animasyon Aktivitelerinde Deneyim Kalitesinin Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi Tez Hakan Çetiner 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Sınıf Öğretmenlerinin Kesrin Anlamlarına Yönelik Bilgileri ve Kesirlerin Öğretiminde Kullandıkları Modeller Tez Adem Doğan 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Erzurum Kadın Halk Giyim Kuşamının Tipolojik Sınıflaması Üzerine Bir Uygulama Tez Mukadder Aksakal 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Türkiyede İngilizce Öğretim Görevlilerinin Teknoloji ile Öğrenen Özerkliğini Destekleme Konusundaki Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi Tez Tuba Işık 2018Yazar tarafından 07.11.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 4-6 Yaş Resimli Çocuk Kitaplarında Çocuğun Katılım Hakkının İncelenmesi Tez Rümeysa Gündoğdu Ayar 2018Yazar tarafından 07.11.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Okul Öncesi Eğitim Ortamlarında Çocuk Katılımı İle İlgili Çocukların Ve Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi  Tez Fatime Şallı İdare 2018Yazar tarafından 07.11.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Tarih öğretiminde sanal muzelerin kullanılmasının 10.sınıf öğrencilerinin tarih dersine yönelik tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi  Tez Salih Yıldız 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Okul Öncesi Eğitim Dönemindeki Çocuklar İçin Çoklu Zeka Kuramına Göre Düzenlenmiş Bir Grafik Tasarım Programına İlişkin Kuramsal Altyapı Çalışması Tez Gözde Gültekinler 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Acı Çektirmenin Kutsallığı: Çarmıhtan Ebu Garip'E Batı Resminde İşkence Tez Murat Aksoy 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Natürmortta Soyutlama Ve Dışavurum Tez Ayşegül Şahin 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Vecihe Daryal'in Kânun Taksimlerinin Tahlîli Tez İrşat Kazazoğlu 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Bir Sanat Pratiği Olarak Giysi Metaforları Tez Dilek Toluyağ 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Çağdaş Sanatta Mekânsal Dönüşüm Ve Kurgusal Yaklaşimlar Tez Bestami Gerekli 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Türk Sanatında Mistik Semboller Tez Eda Öz Çelikbaş 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 18. Ve 19. Yüzyıl Osmanlı Halkları Kadın Giyim Kuşamının Kültürel Etkileşim Bağlamında Analizi Tez Berna Yıldırım Artaç 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır